Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arena Helseinnovasjon, Kick off 3. februar 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arena Helseinnovasjon, Kick off 3. februar 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arena Helseinnovasjon, Kick off 3. februar 2011
Helse og teknologi Norges neste ”olje-eventyr” Arena Helseinnovasjon, Kick off 3. februar 2011 Tittelen kan virke litt kunstig, oljen er jo en ren inntektskilde, en naturressurs, vi håver inn penger fordi vi er geografisk heldig plassert i verden. Helse- det er en enorm utgiftspost… Jeg vil i løpet av 10 minutter prøve å få dere til å se på det på en litt annen måte. © UiA,Kristine Wikander/ Rune Fensli, 2011

2 I Norge er vi flinke når vi må
Kontroll over egne naturressurser Utviklet teknologi Verdensledende innen offshore installasjoner Standardiserte løsninger, modulbaserte installasjoner Langsiktige investeringer Innovasjon I Norge tok vi grep om våre ressurser i siste liten, vi er flinke når vi må. Mest kjent for å være innovative når vi må. Den kompetanse og de produkter vi har utviklet er etterspurt over hele verden. Norge er ledende på offshoreinstallasjoner, og leverandørmarkedet i oljerelatert industri er stort i Norge. VI tok kontroll over naturressursene - oljen på riktig tidspunkt. VI har greid å skape en industri, men Norge er en liten industrinasjon sammenlignet med andre i europa/norden syss. Hvor mange er i oljereltert? Men veien dit har vært lang Her i Norge var vi heldige og flinke på riktig tidspunkt…. © UiA, Kristine Wikander/Rune Fensli, 2011

3 Muligheter for i helse- og omsorgstjenestene:
Eldrebølgen – framtidens eldre blir kjøpesterke – og kritiske Eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig En sykehjemsplass koster kommunen pr år Eldrebølgen – fremstilt som et problem, men vi må se på det som en mulighet. Eldre i framtiden vil bli kjøpssterke. Og kritiske. De vil ha produkter som fungerer og snakker sammen. Proprietære løsninger som er utbredt i dag, vil vi ikke bruke penger på. Bo lengst mulig hjemme gjennom å installere teknologi som gjør hverdagene lettere for oss og pårørende. En sykehjemsplass koster kommunen pr år. Teknologiinvestering er nødvendig og billig i forhold til å bygge flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger med tilrettelagt teknologi . © UiA, Rune Fensli, 2011

4 Vi gjør hverdagen enklere
Brukerbehov i fokus Klare fordeler for pasienter og eldre: Tilrettelegging for å bo hjemme lengst mulig Mestre daglige aktiviteter Trygghet i hverdagen Bevegelsesfrihet og mobilitet Opprettholde kontakt med familie og venner Nærhet og omsorg Vi gjør hverdagen enklere Når vi utvikler teknologi må vi ha brukerbehovet i fokus. Hvorfor havner eldre på sykehjem? Fall, demente. 80% er sykehjemsbeboere er demente. Tilrettelegge for at også disse kan bo hjemme lengst mulig. © UiA, Kristine Wikander/ Rune Fensli, 2011

5 Hvordan blir fremtidens pasient, og hva blir pårørende rollen?
Bilder hentet fra MEDICA 2009 Hvordan vil framtidens pasient eller hjemmeboende eldre være. Hva vil vi gå med på for å slippe å bo på institusjon? Hvilken rolle ønsker pårørende å ha. Hva gir trygghet? Teknologien er der, men kan vi bruke den på pasienter – sende meldinger til pårørende om © UiA, Rune Fensli, 2011

6 Løfte blikket, se mot 2020 Produktene tilpasses brukerne Testing
Kommunene må kreve gode systemløsninger Leverandører må samarbeide Eksport av teknologi Norge har et strengt personvern, så de produkter som er gode nok her © UiA, Kristine Wikander/Rune Fensli, 2011

7 eHelse Lab – et ”Mini helse-Norge”
Høyteknologisk infrastruktur for samhandling Dette nettverket bygger vi nå opp på campus Grimstad. Muliggjør samhandling mellom helsetjenestene og brukerne og pårørende… © UiA, Rune Fensli, 2011

8 Samhandling og informasjonsdeling
Vi må jobbe annerledes for å samhandle - standardisering. Det ble gjort i Oljerelatert industri, det er veien fram innen dette feltet også. Men det krever løft, finansiering, langsiktig perspektiv på investeringene. Men vi må tørre å gjøre denne jobben. © UiA, Rune Fensli, 2011


Laste ned ppt "Arena Helseinnovasjon, Kick off 3. februar 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google