Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg har ikke gjort leksene mine-min mor fikk kreft i går” Hvem ser og hvem tar ansvar når barn blir pårørende? Randi Værholm, spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg har ikke gjort leksene mine-min mor fikk kreft i går” Hvem ser og hvem tar ansvar når barn blir pårørende? Randi Værholm, spesialrådgiver i Kreftforeningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg har ikke gjort leksene mine-min mor fikk kreft i går” Hvem ser og hvem tar ansvar når barn blir pårørende? Randi Værholm, spesialrådgiver i Kreftforeningen

2 Barn og ungdom som pårørende, 2011

3

4 Foreldre får mye å forholde seg til Hvordan skal jeg fortelle det? Hvem skal ta seg av de når jeg er dårlig/på sykehus? Er det noen som barna kan snakke med? Hva med barna? Hva med skolen? Hvordan skal de komme seg på trening? Hvem skal handle, vaske klær?

5 Foreldre i sorg og krise trenger støttespillere Informasjon til barna Informasjon til barnas nettverk Barn og unges ulike reaksjoner og behov Opprettholde dagliglivets vanlige aktiviteter så godt som mulig

6 Vektskålen  Barn har større omsorgsbehov  Foreldre har mindre overskudd og redusert foreldrekapasitet

7 Lovendringer vedtatt juni 2009

8 Endring i helsepersonelloven juni 2009  § 10 a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende  Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.

9 9 Større krav til foreldrerollen ”Den støtten foreldre er i stand til å gi sine barn når en av foreldrene blir alvorlig syk eller dør, er avgjørende for hvordan barnet mestrer og tilpasser seg den nye situasjonen”. Worden 1996 Hurd 1998

10 Helsepersonell skal bidra til å ivareta informasjon og nødvendig oppfølging  Avklare om pasienten har barn  Samtale med pasienten om barnas behov for informasjon og oppfølging  Tilby at barnet og andre som har omsorg er med på samtale Evt tilby barnet samtale for sin egen del  Innhente samtykke for oppfølging av barnet  Innhente samtykke for å gi nødvendig opplysning til samarbeidende personell

11 Samtale med foreldre  Kartlegging av barnas behov for informasjon og oppfølging  Hvilke konsekvenser har pasientens/forelderens situasjon for barnas hverdagsliv  Gi informasjon om hvilke tiltak helsetjenesten kan tilby  Gi informasjon om aktuelle hjelpetjenester og tiltak for barn og ungdom  Innhent samtykke for informasjon til helsesøster, ressursykepleier, skole/barnehage eller andre  Gi tilbud om at barna og evt andre kan bli med på en familiesamtale

12 Situasjonsdiagram/tidsdiagram Om morgenen På skolen I timene I friminuttet LekserPå rommet alene Sammen med familien Sammen med venner Om kvelden/ sove Mor eller far på sykehus

13 Barn og ungdom har behov for  Å oppleve forutsigbarhet  Å oppleve trygghet  Å forstå hendelser og sammenhenger  Å oppleve at de er viktige og inkludert  Konkret og ærlig informasjon  Kontinuitet i vanlige rutiner  Å ikke få for stort ansvar

14 Hvorfor trenger barn informasjon Føle seg trygg Kjenne seg inkludert Forstå egne og andres reaksjoner Forstå situasjonen de og familien er i

15 Barnog ungdom som pårørende, 2008 Hvordan sikre at barn og ungdom som pårørende blir sett og ivaretatt

16 Nettverket Frivillige organisasjoner Familie, naboer og venner Barnehage, skole Fritidsaktiviteter Primærhelsetjenesten Fastlege.helsesøster m.fl Spesialisttjenesten Sykehus, poliklinikk, BUP, PPT m.fl Trygde- og sosialetaten FAMILIEN

17 Hva hjelper barn og ungdom Sykdomsfrie soner Ha noen voksne å snakke med Hjelp til å sette ord på følelser Treffe andre i samme situasjon

18 Barn og ungdom som pårørende 2010 5.4.3.0.4 BUSP forelesning, 08 02 08 Helsesøster, skole og barnehage må få informasjon

19 Barn og ungdom som pårørende, 2011


Laste ned ppt "”Jeg har ikke gjort leksene mine-min mor fikk kreft i går” Hvem ser og hvem tar ansvar når barn blir pårørende? Randi Værholm, spesialrådgiver i Kreftforeningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google