Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS. Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi? DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS. Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi? DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS

2 Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi? DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere (”medlemskommuner”) Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeidsprosjekt om avløp i 1997 og videreført på fast basis fra år 2000. Driftsassistansen ble etablert for å fungere som et kompetansesenter for kommunene innenfor avløpsområdet. ”bistå eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innenfor avløpsfagfeltet”

3 DaØs oppgaver Oppfølging og bistand på renseanlegg Resipientkontroll Kartlegging av uønsket fremmedvann på ledningsnettet Kartlegging av industripåslipp og utarbeidelse av påslippstillatelser Lov- og regelverksinformasjon Utarbeidelse av risikoanalyser og beredskapsplaner for VA-anlegg Fagarrangement (kurs og seminarer) for driftsoperatører og VA-personell i medlemskommunene Slam- og utslippskontroll Akkreditert prøvetaking Prøvetakingsoppdrag for industribedrifter Ledningskartleggingstjeneste

4 Fredrik Arnesen Kvalitetsansvarlig - ing. Thomas Martinsen VA - Tekniker Karl-Erik Olsen Ledningskartkonsulent Tron-Sverre Johansen Ledningskartkonsulent - ing. Tor Gunnar Jantsch Daglig leder 5 ansatte

5 Karl-Erik Olsen Ledningskartkonsulent Tron-Sverre Johansen Ledningskartkonsulent - ing. Kartlegging av ledningsnett og oppbygging av digitale informasjonsdatabaser Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad Rygge, (Marker), Frevar, Movar, Aremark, Våler, Rakkestad Ledningsnett

6 •Digitaliserte kart over rørsystemene i kommunen •Finne ledningsinformasjon •Brann •Graving •Planlegging av utskifting (bilder) •Sikrer enkel kunnskapsoverføring •Lagre alle data vedrørende et ledningstrekke, historiske data som røyktesting, kamerainspeksjoner, brudd... •Meget god oversikt over hva kommunen har av rørsystemer og man kan kostnadsestimere utskiftingsraten basert på innlagte data. •Vaktpc, teknisk vakt har alltid riktig kart med seg. •Tidsaspekt: i Marker tok det 7 mnd å få basen 95% ferdig. Årlig oppdatering. Ledningsnett

7 Kartlegging av feil på ledningsnett

8 Påslippsavtaler Industrikontroll -påslippskontroll Kildesporing Prøvetaking: Mills DA Stabburet Maritim Food Forsvarbygg Indre Østfold Renovasjon

9 Avløpsrenseanlegg Ulike oppdrag/driftsassistanse på avløpsrenseanleggene

10 Avløpsrenseanlegg Dokumentasjonsbistand – ”Slam og utslippskontrollen” - Vi organiserer, samler inn og registrerer data påkrevd i henhold til avløpsrenseanleggene sin konsesjon. -I tillegg lager vi årlig sammenstilling for anleggene som rapporteres til forurensningsmyndigheten. -Pr. i dag er 34 avløpsanlegg er med i ordningen.

11 Avløpsrenseanlegg Akkreditert prøvetaking Akkreditert Kvalitetssystem Akkreditert personale Vi organiserer, samler inn og registrerer prøver påkrevd i henhold til SFTs krav om akkreditert prøvetaking. Årlig revisjon fra Norsk Akkreditering Blant de første til å få dette på plass nasjonal interesse

12 Resipient: Utfører resipientkontroll for 6 kommuner Prøvetaking og visuell vurdering, samt rapportering

13 DaØ har en viktig funksjon i forhold til faglig oppdatering av VA-personell: Arrangerer årlig driftsoperatørsamling med faglig innhold Arrangerer årlig fagtur for VA-personell i medlemskommunene Tar i mot og svarer på spørsmål angående regelverk og regelverkstolkninger DaØ har en viktig funksjon i forhold til fellesarbeid for alle kommunene: Eksempel: Akkreditert prøvetaking

14 Morsa-prosjektet Kontroll av avløp fra spredt bebyggelse Mulig at DaØ får oppdrag med prøvetaking Nyansettelse?

15 Økonomi Budsjett 2009: Kommunebidrag / Medlemskontingent: Ca 1.400.000 Ledningskartlegging:Ca 1.000.000 Fakturerte tjenester:Ca 300.000 Akkrediteringstjenesten:Ca 700.000 Slam- og utslippskontrollen:Ca 200.000 Årlig omsetning:Ca 3.600.000 Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen: Eksempler på medlemskontingent 2007: Fredrikstad190.000 Halden127.000 Moss127.000 Rømskog 24.000

16 Økonomi Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen: 20% av medlemskontingenten går til administrasjon 80% skal brukes i form av assistansetimer hos eller for eierne: FredrikstadCa 200 timer pr. år HaldenCa 130 timer pr. år MossCa 130 timer pr. år RømskogCa 25 timer pr. år Sum alle:Ca 1700 timer pr. år

17 DaØ framover Drikkkevann? Prøvetaking? Pristilbud analyser? Spredt bebyggelse; Overvåkning?


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS. Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi? DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google