Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS
FAGSAMLING BEREDSKAP 13. OG 14. NOVEMBER 2012, VOSS Driftsassistansen I Hordaland - Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemmene er kommuner/VA selskap fra: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord VA, Sund VA, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden. DIHVA skal vera eit kompetansesenter for vass- og avlaupssystem og utføra/ formidla tjenester og produkt slik som driftsassisanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analyseverksemd, opplæring, erfaringsutveksling og informasjon.

2 Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS
Startet i 1995 som et samarbeid mellom 10 kommuner med høygradig avløpsrensing. Ble organisert med et valgt styre/arbeidsgruppe som kjøpte konsulenthjelp. Ble omgjort til et interkommunalt selskap (IKS) i 2004 og utvidet aktiviteten til også å omfatte drikkevann. DIHVA eies av 22 kommuner, i tillegg er 7 kommuner tilknyttet selskapet. Selskapet har et Representantskap på 23 personer, som velger et styre på 7 personer. Magnar Sekse fra Bergen kommune leder Representantskapet og Arne Eikefet fra Lindås kommune er styreleder. Fagsamling beredskap , Voss

3 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Flora Førde Gloppen Gulen Haugesund Fagsamling beredskap , Voss

4 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Styrets sammensetning Styremedlemmer Varamedlemmer Arne Eikefet, Lindås kommune Roald Hovden, Osterøy kommune Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF Trude Bjørkaas, Askøy kommune Anny Bastesen, Meland kommune Kirsti Runi Huse, Os kommune Anton Bøe, Askøy kommune Øystein Havsgård, Fusa kommune Anne Beth Ravndal, Bergen Vann KF Sandra McCarley, Bergen Vann KF Bente Bjotveit, Ullensvang herad Sigbjørn Øye, Kvinnherad kommune Per Øyvind Tveiten, Kvam herad Erik Ødegaard, Kvam herad Fagsamling beredskap , Voss

5 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Formålet til DIHVA Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) er et interkommunalt selskap med formål å bidra til bedre kvalitet og effektivitet på vann- og avløpssystemene i medlemskommunene. DIHVA skal være et kompetansesenter for vann- og avløpssystem og utføre/formidle tjenester og produkt slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysearbeid, opplæring, erfaringsutveksling og informasjon. Fagsamling beredskap , Voss

6 Ledningskartkonsulenter Astrid Heggen og ny person 2012/2013
Organisasjonskart Representantskap 23 medlemmer Styret 7 medlemmer Daglig leder Tore Andersland Kvalitetsansvarlig Helge Botnen Ledningskartkonsulenter Astrid Heggen og ny person 2012/2013 Hordalekk Zlatko Cemalovic Teknisk sjef Tobias Dahle VA – leder Otto Kaurin Nilsen Fagansvarlig Miljø og Beredskap Erling Heggøy Fagsamling beredskap , Voss

7 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Prioriterte arbeidsområder Kompetansesenter Systematisk kompetanseutvikling i kommunene Nettverk og erfaringsutveksling Samarbeidsprosjekter på områder som p.g.a. størrelse og kompleksitet etc. med fordel kan gjennomføres og organiseres i et fellesprosjekt Fagsamling beredskap , Voss

8 Samarbeidsprosjekter
Assistanse i sammenheng med kvalitetssikring, internkontroll, ROS og beredskapsplaner Resipientundersøkelser – program, oppfølging og koordinering Lekkasjekontroll – Hordalekk Paraplyorganisasjon for akkreditert prøvetaking Laboratorietjenester Ledningskartverk Nye prosjekter: Beredskapsøvelser, oppstart 22. oktober 2012 VTA – ansvarlig, oppstart 23. oktober 2012 Vassregion, Vannforskriften etc. Driftsassistanse på avløpsrenseanlegg og rapportering til Kostra kommer Tilsyn med utslipp fra mindre avløpsanlegg Optimalisering av VA – anlegg Rekruttering Fagsamling beredskap , Voss

9 Klimaendringer og mer nedbør øker fokuset på
ROS, beredskapsplaner og øvelser R7 mellom Brimnes og Eidfjord Bu i Eidfjord, vanninntak etter ras Dalevassdraget Fagsamling beredskap , Voss

10 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Fagsamling beredskap , Voss


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google