Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELG SKOG i Trøndelag. VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELG SKOG i Trøndelag. VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELG SKOG i Trøndelag

2 VELG SKOG Hovedprosjekt Rannveig Jørstad Kristiansen

3 Hovedmål Prosjektets hovedmål er å øke antall trønderske førsteprioritetssøkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringa.

4 VELG SKOG Forprosjekt i Hedmark Nasjonalt prosjekt – Regionprosjekter Velg Skog –Øst (Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus) Velg Naturbruk –Buskerud Velg Skog – Trøndelag. Forprosjekt ->Hovedprosjekt Velg Skog – Sør Velg Skog - Vest

5 Skogbruket i Norge i dag trenger ca 40 skogsoperatører hvert år! I tillegg trenger vi 25 bachelor og 25 master studenter hvert år! Vi utdanner i dag omtrent halvparten. Markedsbehov

6 Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-1 Utvikling av nye markeder og produkter forutsetter en kompetanse skogbruket i dag har for lite av. Kompetansemessig har næringen flere utfordringer: Det er for få søkere til utdanningsinstitusjonene og kvinneandelen er særlig lav. Næringen har behov for ny, yngre og helst tverrfaglig kompetanse for å møte framtidige utfordringer.

7 Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-2 Næringen har behov for yngre kompetanse. Skogbruket har dobbelt så mange ansatte i gruppen år som snittet for menn i arbeidslivet. Ungdommen har i dag mange Valgmuligheter. Skogbruket som karrierevei er lite kjent, og næringen har en klar omdømmeutfordring når unge skal rekrutteres.

8 UMB masterUMB bachelor Søkere1. priMøttSøkere1. priMøtt

9 Høyskolen i Hedmark, Evenstad, Bachelor Skogfag Evenstad Søkere1.pri.Møtt

10 Mære primærsøkere VG1 Naturbruk VG2 Skogbruklærlinger ?

11 Trønderske søkere til Bacheloropptak skogfag på UMB 2009: Ingen 2010: Ingen 2011: 1 fra Sør- og 1 fra Nord-Trøndelag 2012: 1 fra Nord-Trøndelag

12 Bachelor studenter får et bok stipend på kr første år og et pengestipend på kr år Beste halvdel av masterkullet får kr , i tillegg får beste masteroppgave kr ! Til sammen kan en student få med seg godt over kr fra Skognæringa! Stipendordning for Skogfag Master Gode stipend ordninger

13 Elever i ungdomskoler, videregående skoler og høyskoler i Trøndelag Rådgivere og veiledere i skolene Fagutdanningene Mære, Evenstad og Ås Det nasjonale og de regionale VELGSKOG prosjektene Hele Skognæringa Lag og organisasjoner som f.eks. 4H og Bygdeungdomslag Andre relevante prosjekter Viktige samarbeidspartnere

14 DU deltar i prosjektet!! DIN innsats er helt avgjørende for å lykkes !!!! Hvem deltar i prosjektet?

15 Stipendordning for Skogfag Master

16


Laste ned ppt "VELG SKOG i Trøndelag. VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google