Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELG SKOG i Trøndelag. VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELG SKOG i Trøndelag. VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELG SKOG i Trøndelag

2 VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen

3 Hovedmål Prosjektets hovedmål er å øke antall trønderske førsteprioritetssøkere til utdanninger som gir relevant kompetanse for skognæringa.

4 VELG SKOG Forprosjekt i Hedmark 2009-2010 Nasjonalt prosjekt 2011-2014 – Regionprosjekter Velg Skog –Øst (Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus) Velg Naturbruk –Buskerud Velg Skog – Trøndelag. Forprosjekt ->Hovedprosjekt Velg Skog – Sør Velg Skog - Vest

5 Skogbruket i Norge i dag trenger ca 40 skogsoperatører hvert år! I tillegg trenger vi 25 bachelor og 25 master studenter hvert år! Vi utdanner i dag omtrent halvparten. Markedsbehov

6 Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-1 Utvikling av nye markeder og produkter forutsetter en kompetanse skogbruket i dag har for lite av. Kompetansemessig har næringen flere utfordringer: Det er for få søkere til utdanningsinstitusjonene og kvinneandelen er særlig lav. Næringen har behov for ny, yngre og helst tverrfaglig kompetanse for å møte framtidige utfordringer.

7 Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer-2 Næringen har behov for yngre kompetanse. Skogbruket har dobbelt så mange ansatte i gruppen 50-62 år som snittet for menn i arbeidslivet. Ungdommen har i dag mange Valgmuligheter. Skogbruket som karrierevei er lite kjent, og næringen har en klar omdømmeutfordring når unge skal rekrutteres.

8 UMB masterUMB bachelor Søkere1. priMøttSøkere1. priMøtt 2008 3111 67137 2009 2310993156 2010 471516126169 2011 4420221341712 2012 422013136209

9 Høyskolen i Hedmark, Evenstad, Bachelor Skogfag Evenstad Søkere1.pri.Møtt 20095677 2010861310 2011821410 20129123 18

10 Mære primærsøkere VG1 Naturbruk VG2 Skogbruklærlinger 20084851 20094791 20105072 201154132 2012677 ?

11 Trønderske søkere til Bacheloropptak skogfag på UMB 2009: Ingen 2010: Ingen 2011: 1 fra Sør- og 1 fra Nord-Trøndelag 2012: 1 fra Nord-Trøndelag

12 Bachelor studenter får et bok stipend på kr. 3000 første år og et pengestipend på kr 4000 2. år Beste halvdel av masterkullet får kr 50 000, i tillegg får beste masteroppgave kr. 50 000! Til sammen kan en student få med seg godt over 100 000kr fra Skognæringa! Stipendordning for Skogfag Master Gode stipend ordninger

13 Elever i ungdomskoler, videregående skoler og høyskoler i Trøndelag Rådgivere og veiledere i skolene Fagutdanningene Mære, Evenstad og Ås Det nasjonale og de regionale VELGSKOG prosjektene Hele Skognæringa Lag og organisasjoner som f.eks. 4H og Bygdeungdomslag Andre relevante prosjekter Viktige samarbeidspartnere

14 DU deltar i prosjektet!! DIN innsats er helt avgjørende for å lykkes !!!! Hvem deltar i prosjektet?

15 Stipendordning for Skogfag Master

16


Laste ned ppt "VELG SKOG i Trøndelag. VELG SKOG Hovedprosjekt 2012-2014 Rannveig Jørstad Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google