Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn Felles Næringsutviklingsprosjekt i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal - samhandling med FoU – miljø Sverre Konrad Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn Felles Næringsutviklingsprosjekt i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal - samhandling med FoU – miljø Sverre Konrad Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn Felles Næringsutviklingsprosjekt i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal - samhandling med FoU – miljø Sverre Konrad Nilsen

2 Teknologi og samfunn Den lange marsjen mot bærekraftig næringsutvikling…….. ………..ikke nødvendigvis taktfast, men med retning….

3 Teknologi og samfunn Gjør vi “tingene” rett?

4 Teknologi og samfunn Gjør vi de rette tingene?

5 Teknologi og samfunn

6 Felles satsing Kommunene Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal samarbeider for å koble seg og kommunenes næringsliv tettere til FoU-miljøer regionalt og nasjonalt basert på en ”trippel helix” modell. SINTEF har fått prosjektledelsen.

7 Teknologi og samfunn Målsetting for forprosjektet Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for å koble næringsliv i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal tettere til FoU- miljø både lokalt, regionalt og nasjonalt med spesiell fokus på teknologimiljøene i Trondheim.

8 Teknologi og samfunn Mulighetsrommet

9 Teknologi og samfunn På jakt etter energi! De som vil og ønsker å kunne

10 Teknologi og samfunn Behovsorientering Hva er behovet – kort og lang sikt ? I næringslivet Kommunene – egne behov – tjenesteutvikling (eks omsorgsteknologi)…. Samfunnsutvikling/stedsutvikling – samspillet –kommune og næring

11 Teknologi og samfunn ”Trippel – helix – samhandling” vesentlig Kommune/ Offentlige myndigheter Utdanning/ Forskning Samhandling Næringsliv

12 Teknologi og samfunn Kommunene har lederskapet De ”eier” stedet eller kommunen Prioritering – investere i forskningsbasert kompetanse for å dekke egne og næringslivets behov – gjerne i samarbeid med andre nøkkelaktører

13 Teknologi og samfunn Næringslivet Står for verdiskapningen Fremtidig bærekraft i regionen Næringslivet : hvem er nøkkelaktørene?

14 Teknologi og samfunn Forskningsmiljøene ”Tett på” og samskapende og samhandlende Kunnskap Nye løsninger

15 Teknologi og samfunn Når vi møtes med viten og vilje kan mye skje!

16 Teknologi og samfunn Bedriftene Næringslivet Kunnskapsmiljøer FoU Kommunene Virkemiddelapparatet Frivillige lag og organisasjoner Samhandling ”mellomrommet” Mellomrommet Mellomromskompetanse Relasjonsbygging Samhandling

17 Teknologi og samfunn Kartlegge muligheter og sentrale aktører

18 Teknologi og samfunn Involvere og engasjere aktørene

19 Teknologi og samfunn Forslag om satsningsområder

20 Teknologi og samfunn Forslag til samhandlingsmodell

21 Teknologi og samfunn Skisse for hovedprosjekt i desember.

22 Teknologi og samfunn Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn Felles Næringsutviklingsprosjekt i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal - samhandling med FoU – miljø Sverre Konrad Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google