Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrieresenterets studietur til Nederland 6. – 12. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrieresenterets studietur til Nederland 6. – 12. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrieresenterets studietur til Nederland 6. – 12. april 2014

2 Tema: Utdanningssystem og karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Turen er et ledd i Karrieresenterets internasjonale satsing. Vi har søkt og fått midler gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning, Leonardo Da Vinci mobilitet, et EU- program for livslang læring

3 Målsetting: Å styrke den internasjonale dimensjonen i karriereveiledningen for den Nord-Trønderske befolkningen. Dette vil vi gjøre gjennom å heve kompetansen hos karriereveiledere, rådgivere og andre som driver med veiledning i skole og arbeidsliv

4 Målgruppe  Veiledere i vgo.  Rådgivere i grunnskolen  Veiledere i NAV  Veiledere ved opplæringskontor  Ansatte i OT Økonomi  Stipendmidlene vil dekke det meste av reise og opphold  Dere må selv betale reise til Værnes og reiser innenfor Nederland (tog, buss, bane)  Dere må også betale mat, og utgifter til ev. sosiale sammenkomster på kveldstid

5 Programmet blir bra! Vi vil besøke:  aktuelle faglige aktører i Nederland som kan overføre kunnskap om karriereveieledning i Nederland  universiteter og skoler for å lære om utdanningsmuligheter og hvordan de møter slutteproblematikk  arbeidsmarkedsetaten og en bedrift for å få kunnskap om lærlingeordninger Vi legger ut mer informasjon på våre nettsider Se mer om innhold i fjorårets tur her:her: Du kan også kontakte Karrieresenteret om du ønsker mer informasjon

6 Vil du bli med på tur? • Vi har begrenset antall plasser! • Søknad sendes til Karrieresenteret innen: 15. januar 2014 Adresse: namsos@karriere-nt.nonamsos@karriere-nt.no Begrunn hvorfor du mener studieturen vil være nyttig for deg og din arbeidsplass!


Laste ned ppt "Karrieresenterets studietur til Nederland 6. – 12. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google