Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tall og fakta Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse

2 Tall og fakta Nye og utgåtte virkestoffer

3 Tall og fakta Antall legemidler i Norge

4 Tall og fakta Antall markedsføringstillatelser i Norge

5 Tall og fakta Legemiddelsalg i Norge, 2006-kroner

6 Tall og fakta Legemiddelsalg i Norge, historikk, 2006-kroner

7 Tall og fakta Prosentvis vekst i legemiddelomsetningen

8 Tall og fakta Legemiddelsalg pr. innbygger i Norge de siste årene, 2006 kroner

9 Tall og fakta Legemiddelsalg pr. innbygger i Norge, historikk, 2006 kroner

10 Tall og fakta Omsetningsvekst i volum

11 Tall og fakta Omsetning av legemidler fordelt på terapeutiske hovedgrupper ATC

12 Tall og fakta De 25 største legemiddelfiramene på det norske markedet

13 Tall og fakta De 25 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning

14 Tall og fakta De 25 mest omsatte legemidlene i definerte døgndoser (DDD)

15 Tall og fakta De 25 virkestoffene med høyest omsetning på det norske markedet

16 Tall og fakta De 25 mest omsatte virkestoffene i definerte døgndoser (DDD)

17 Tall og fakta Fordeling av legemiddelomsetningen på omsetningsleddene

18 Tall og fakta Nye innovative legemidlers andel av totalmarkedet

19 Tall og fakta Innovative legemiddelgruppers omsetningsfordeling

20 Tall og fakta Omsetning av generiske legemidler (DDD)

21 Tall og fakta Kopipreparaters andel av det samlede generiske markedet

22 Tall og fakta Omsetning av parallellimporterte legemidler

23 Tall og fakta Markedsandel for legemiddelgrossister

24 Tall og fakta Antall apotek etter kjedetilhørighet

25 Tall og fakta Apotekenes omsetning etter kjedetilhørighet

26 Tall og fakta Apotekenes omsetning etter kjedetilhørighet, ekskl. sykehusapotek

27 Tall og fakta Prisendring på legemidler og generell prisvekst

28 Tall og fakta Offentlige utgifter til legemidler på blå resept

29 Tall og fakta Finansiering av legemiddelforbruket

30 Tall og fakta Offentlige utgifter til legemidler pr innbygger

31 Tall og fakta Offentlige helseutgifter, kr pr innbygger

32 Tall og fakta Offentlige utgifter til helsetjeneste og legemidler

33 Tall og fakta Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter

34 Tall og fakta Legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor

35 Tall og fakta Daglige kostnader for bruk av legemidler

36 Tall og fakta Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter

37 Tall og fakta Legemiddelutgifter som andel av samlede driftsutgifter i helseinstitusjoner i Norge

38 Tall og fakta Folketrygdens utgifter til ulike formål

39 Tall og fakta Utgifter til helseformål

40 Tall og fakta Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (AUP) i omsetning

41 Tall og fakta Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (DDD)

42 Tall og fakta De 25 reseptfrie legemidlene med høyest omsetning

43 Tall og fakta Reseptfrie legemidlers omsetning fordelt etter utvalgte terapigrupper (ATC)

44 Tall og fakta De 10 største legemiddelfirmaene innen reseptfrie legemidler

45 Tall og fakta De 10 legemiddelfirmaene med høyest reseptfriandel

46 Tall og fakta Omsetningen av reseptfrie legemidler

47 Tall og fakta Omsetningen av reseptfrie legemidler DDD

48 Tall og fakta Reseptfrie legemidlers andel av omsetningen (AUP) i enkelte land

49 Tall og fakta Antall utsalgssteder for reseptfrie legemidler utenom apotek fordelt etter type

50 Tall og fakta Omsetningsfordeling for reseptfrie legemidler (DDD)

51 Tall og fakta De 10 veterinærlegemidlene til akvakultur med høyest omsetning

52 Tall og fakta De 10 veterinærlegemidlene til varmblodige dyr med høyest omsetning

53 Tall og fakta De 5 største firmaene innen akvakultur

54 Tall og fakta De 10 største firmaene innen øvrig veterinærmedisin

55 Tall og fakta Omsetning veterinære antibakterielle midler

56 Tall og fakta Fiskeoppdrett og antibiotikabruk

57 Tall og fakta Omsetningsfordeling i legemiddelmarkedet for varmblodige dyr

58 Tall og fakta Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling

59 Tall og fakta Investeringer i forskning og utvikling i prosent av omsetningen

60 Tall og fakta Innmeldte kliniske studier

61 Tall og fakta Pågående kliniske studier i regi av legemiddelindustrien

62 Tall og fakta Antall pasienter i kliniske studier

63 Tall og fakta Igangsatte kliniske studier i regi av legemiddelindustrien

64 Tall og fakta Norges import og eksport av legemidler

65 Tall og fakta Antall mottakerland av norskproduserte legemidler

66 Tall og fakta Antall ansatte i legemiddelindustrien i Norge

67 Tall og fakta Ansatte i farmasøytiske bedrifter med produksjon i Norge

68 Tall og fakta Internasjonal prisindeks for legemidler

69 Tall og fakta Ledende farmasøytiske selskap på verdensmarkedet

70 Tall og fakta Fusjoner og oppkjøp

71 Tall og fakta Ledende legemidler på verdensmarkedet

72 Tall og fakta Det norske legemiddelmarkedet sett i forhold til Europa

73 Tall og fakta Legemiddelforbruk (DDD) i Norden pr innbygger

74 Tall og fakta Legemiddelforbruk (AIP) i Norden pr innbygger

75 Tall og fakta Omsetningsutvikling for legemidler i Norden

76 Tall og fakta Helse- og legemiddelutgifter i OECD

77 Tall og fakta Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD

78 Tall og fakta Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter i OECD

79 Tall og fakta Forsknings og utviklingskostnader for et nytt legemiddel

80 Tall og fakta Andel nye legemidler som stoppes på hvert utviklingstrinn

81 Tall og fakta Samlet antall nye virkestoffer introdusert på verdensbasis

82 Tall og fakta Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling i Europa

83 Tall og fakta Samlede FoU-investeringer fordelt på bioteknologiske og øvrige legemidler

84 Tall og fakta Legemiddelindustriens investeringer i FoU i Europa og USA

85 Tall og fakta FoU-investeringer fordelt etter kategori

86 Tall og fakta FOU-investeringer i bioteknologi fordelt på region

87 Tall og fakta Fordeling av den samlede globale legemiddelomsetningen på regioner

88 Tall og fakta Global omsetningsvekst legemidler

89 Tall og fakta Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i Europa

90 Tall og fakta Egenbetaling for refunderte legemidler

91 Tall og fakta Mva på legemidler og andre varer og tjenester i Europa

92 Tall og fakta Generikas andel av totalmarkedet

93 Tall og fakta Antall innbyggere pr apotek i Europa

94 Tall og fakta Fordeling av legemiddelomsetningen i Norden

95 Tall og fakta Samlede forskningsinvesteringer som andel av brutto nasjonalprodukt

96 Tall og fakta Fylkesvis omsetning av legemidler pr innbygger

97 Tall og fakta Innbyggere pr lege i fylkene

98 Tall og fakta Finnmark

99 Tall og fakta Troms

100 Tall og fakta Nordland

101 Tall og fakta Nord-Trøndelag

102 Tall og fakta Sør-Trøndelag

103 Tall og fakta Møre og Romsdal

104 Tall og fakta Sogn og Fjordane

105 Tall og fakta Hordaland

106 Tall og fakta Rogaland

107 Tall og fakta Vest-Agder

108 Tall og fakta Aust-Agder

109 Tall og fakta Telemark

110 Tall og fakta Vestfold

111 Tall og fakta Buskerud

112 Tall og fakta Akershus

113 Tall og fakta Oslo

114 Tall og fakta Oppland

115 Tall og fakta Hedmark

116 Tall og fakta Østfold


Laste ned ppt "Tall og fakta 2007 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google