Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker
Oslo kommune Samhandlingsarena Aker Stormøte

2 Program 08.30 – Kaffe og velkommen ved kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson 08.40 – Ny legevakt Aker - ved prosjektleder Fredrik Iversen 09.00 – Hva blir Kommunalt akutt døgnopphold på Aker? Ved prosjektleder Trond M. Trondsen 09.20 – Hva kan Geriatrisk ressurssenter tilby? Ved prosjektleder Bente Riis 09.40 – Kommunal rehabilitering på Aker – Hva mer tilbyr vi enn ved annen kommunal rehabilitering? Ved områdedirektør Anne B. Sørli/ avdelingssykepleier Robert Bergheim 10.00 – Pause 10.15 – Hva kan Oslo universitetssykehus rehabilitering tilby? Ved overlege Renate Pettersen 10.35 – Oslo universitetssykehus på Aker - vår virksomhet framover, ved viseadministrerende direktør Cathrine Lofthus 10.55 – Hva tilbys av Sunnaas sykehus? Raskere tilbake poliklinikk ved leder Eli Rygg og Regionalt senter for rehabilitering ved samhandlingssjef Kirsten Sæther 11.15 – Orientering om videre arbeid ved Samhandlingsarena Aker ved hovedprosjektleder Marie Anbjørg Joten 11.30 – Lunch 12.00 – Omvisning for de som ønsker det til Geriatrisk ressurssenter/Almas hus, rehabiliteringsavdelingene og Sunnaas poliklinikk – ”raskere tilbake”

3 Ny legevakt Aker Fredrik Iversen prosjektleder

4 9.00-9.20 Hva blir kommunalt akutt døgnopphold
Trond M. Trondsen prosjektleder

5 9.20-9.40 Hva kan Geriatrisk ressurssenter tilby
Bente Riis prosjektleder

6 9.40-10.00 Kommunal rehabilitering – hva mer tilbyr vi?
Anne Berger Sørli – områdedirektør Robert Bergheim - avdelingssykepleier

7 10.15 – 10.35 Hva kan Oslo universitetssykehus rehabilitering tilby
Renate Pettersen Overlege

8 10.35-10.55 Oslo universitetssykehus på Aker – vår virksomhet framover
Cathrine Lofthus viseadministrerende direktør

9 10.55-11.15 Hva tilbys av Sunnaas sykehus?
Eli Rygg – leder Kirsten Sæther – samhandlingssjef

10 11.15-11.30 Videre arbeid ved Samhandlingsarena Aker
Marie Anbjørg Joten Hovedprosjektleder Samhandlingsarena Aker

11 Aker 2015 - Sammen får vi til mer

12 Mål Samhandlingsarena Aker skal:
etablere og utvikle felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo. være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etater, bydelene, brukere, fastleger og avtalespesialister bidrar aktivt i utviklingen møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen

13 Særpreg Hva vil særprege virksomheten ved samhandlingsarenaen på Aker?
- Flere helsetjenestenivåer samme sted - Tjenestene støtter og utfyller hverandre - Byomfattende eller bydelsovergripende tjenester - Behandlingstilbudet er koordinert - Foregangsvirksomhet i forhold til brukermedvirkning

14 ”Nye” Aker – Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer

15 Samhandlingsarena Aker i statlig søkelys
”Kjekt å se at samhandlingsarenaen tar form”, uttalte tidligere helse- og omsorgsminister Grete Strøm-Eriksen da hun besøkte Aker tidlig i høst. ”Dette prosjektet er viktig på nasjonalt nivå” sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, da han besøkte Aker

16 Planlagt virksomhet på Aker
Kommunalt akutt døgnopphold – 32 senger åpner 1. kvartal 2013 (forutsatt finansiering) Regional kompetansetjenestesenter Rehabilitering i regi av Sunnaas sykehus etableres januar 2013 Nasjonalt lærings- og mestringsenter flytter til Aker i 2013 Senter for dagkirurgi trapper opp virksomhet fra høsten 2012 Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning flyttes til Aker 2013 DPS og ruspoliklinikk 2013/2014 Mammascreening sommeren 2013 Bygningsmessige tilpasninger på alle aktuelle områder

17 Virksomhet under utredning
Samarbeid med universitet, høyskole, forskning/innovasjonsmiljøer Ressurssenter for migrasjonshelse Kunnskapssenter for rehabilitering Økt poliklinisk virksomhet i regi av Sunnaas sykehus Virksomhet rettet mot pasienter med livsstilssykdommer/utbredte kroniske lidelser. Samarbeid med private aktører som Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Diabetesforbundet og almennleger Tilbud innen psykisk helse og rus med mulige tiltak i kommunal regi Modell for brukermedvirkning ved Aker

18 Følg prosjektet… Nettside:
oslo.kommune.no /samhandlingsarena_aker/


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google