Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sykehjemsetaten Forsterket rehabiliterings avdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sykehjemsetaten Forsterket rehabiliterings avdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sykehjemsetaten Forsterket rehabiliterings avdelingen

2 Sykehjemsetaten 2012 29 sykehjem drives av kommunen 13 syke- og aldershjem drives etter avtale med ikke- offentlige organisasjoner Syv sykehjem drives av private kommersielle aktører etter konkurranse Ca 4700 heldøgnsplasser og 700 dagplasser Totalt sett har etaten ca. 3.900 årsverk 4,4 milliarder i kostnadsbudsjett, 3,5 milliarder i inntektsbudsjett og 899,8 millioner i nettobudsjett i 2012 Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar 12.1.2012

3 Sykehjemsetatens visjon: Livsutfoldelse i trygge omgivelser Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar 12.1.2012

4 Virksomhets idee Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune Verdier -Brukerorientering -Respekt -Engasjement -Redelighet Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar 12.1.2012

5 Styringsgruppe Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Diakonhjemmet/Lovisenberg sykehus Bydelene i Oslo Sykehjemsetaten, Oslo kommune Ansattes organisasjoner Brukerrepresentanter Referansegruppe Samarbeidsutvalget Prosjektleder Marie Anbjørg Joten, Oslo kommune Felles pro sjektstab Prosjektleder Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten Prosjektleder helsearena Aker Per Magnus Mæhle Suppleres med øvrige sykehus og bydeler Prosjekstøtte Samhandlingsarena Aker Nye prosjekter Helsearena Aker Spesialisert sekundær rehabiliterin g 40-60 senger Areal/ leieavtaler Helsegrep for eldre Geriatrisk ressurssenter Prosjektleder Kari Sletnes Helsegrep for eldre Døgnrehabili tering for eldre Prosjektleder Anne Berger Sørli Legevakt Aker Prosjektleder: …… Akutt døgn- enhet Prosjektleder: Migra- sjonshelse Prosjektleder: ….. Nye prosjekte r Samhandlingsarena Aker prosjektorganisasjon I prosjektgruppene er sykehusene, bydelene, etatene,brukerne, ansattes organisasjoner/ vernetjenesten deltagere 5

6 Rehabilitering Aker STATUS døgnavdelingen Bredt sammensatt prosjektgruppe -avholdt 11 møter Delrapport levert styringsgruppen i januar 2012, sluttrapport 13.4.2012 Offisielt åpnet 7. mai Drives av sykehjemsetaten Målgruppe: Alder 60+ Pasienter med nylig funksjonsforverring pga. akutt sykdom med behov for tverrfaglig rehabilitering

7 Prosjektgruppe Anne Berger SørliProsjektleder, områdedirektør Sykehjemsetaten Ingvild Bryde-ErichsenProsjektstøtte, byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Renate PettersenOslo universitetssykehus HF (OUS) Laila GullerudAkershus universitetssykehus HF (Ahus) Torunn NessetDiakonhjemmet Astrid BørsetLovisenberg diakonale sykehus Jan T EngenSunnaas sykehus Eric BrugmanBydel Østensjø Elisabeth BorrebækBydel Stovner Monica Enge EriksenBydel Vestre Aker Gunhild AngellBydel Grünerløkka Heidi EngelundSykehjemsetaten Heidi JægtvikFagforbundet Hildegun BraskerudNorsk sykepleierforbund (NSF) Bjørn HansenRådet for funksjonshemmede, brukerrepresentant Arnulf HeimdalDen norske legeforening (Dnlf), fastlege Prosjektgruppen er under arbeidet supplert med Robert Bergheimkst. avdelingsleder rehabilitering Aker Monica S. JohansenSamhandling OUS Bente Heggedal GernerSamhandling Ahus

8 Målgruppe - Alder Hovedmål for prosjektet: Tiltaket skal føre til redusert antall sykehusinnleggelser og redusert liggetid i sykehus Alder 60+ Aldersgruppen har et stort potensial for å oppfylle målsettingen For 40-60 år anbefales etablert mer systematisert og koordinert kompetanse og tjenestetilbud i samarbeid mellom bydel og Sykehjemsetaten

9 9 Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, grupper og individrettet tiltak i eget hjem. Rehabilitering i kommunal regi i institusjon: 126 døgnplasser (SYE) dagrehabplasser i SYE Rehabilitering i kommunal regi i institusjon: 126 døgnplasser (SYE) dagrehabplasser i SYE Rehabilitering i kommunal regi Aker Rehabilitering i kommunal regi Aker Helseforetakenes mangfoldige rehabiliteringstilbud NYTT TILBUD

10 Pasientgrupper Pasienter som nylig har opplevd en funksjonsforverring pga. akutt sykdom, og som derfor har behov for tverrfaglig rehabilitering Den akutte sykdommen er avklart og behandling startet. Eksempler: - nevrologiske pasienter som trenger opptrening - slagpasienter som trenger logoped og kognitiv behandling - ortopediske pasienter med kompliserende medisinske tilstander (KOLS, Parkinson)

11 Pasientgrupper – ikke primærmålgruppen Pasienter med gradvis funksjonssvikt vil i perioder ha behov for systematisk opptrening og rehabilitering, for å gjenvinne og bevare et best mulig funksjonsnivå. Et stort antall Kan gis tilfredsstillende tjenester ved en mer systematisk tilnærming i bydelene og ved SYE sine øvrige 126 rehabiliteringssenger.

12 Bemanning 12 Spl man tirs ons tor fre lør søn Dag 5 5 5 5 5 3 3 kveld 3 3 3 3 3 3 3 natt 1 1 1 1 1 1 1 Hjp man tirs ons tor fre lør søn Dag 2 222 2 2 2 Kveld 212 12 2 2 Natt 1 1 1 1 1 1 1 Fysio man tirs ons tor fre lør søn Dag 2 2 322 1 1 Kveld 1 1 1 1 0 Ergo man tirs ons tor fre lør søn Dag 223 2 2 1 1 Kveld 1 1110 Etablering av Samhandlingsarena Aker –Rehabilitering for eldre

13 Rehabiliteringsavdelingen - 21 senger i midlertidig avdeling Pasientene er svært fornøyd. Plassene har samme pris som korttidsopphold.

14 Fordeling bydelene antall pasienter

15 Beleggstall for perioden 11.04-30.09 Beleggsprosenten: 58 % Utskrivelser: – 60 % til hjemmet, – 26 % til sykehus – 14 % til sykehjem (de som utskrives til sykehjem er overfør til rehabiliteringsavdelinger eller korttidsavdelinger). Gj.snitt liggetid24,77 døgn Gj.snitt alder75,14 år

16 Samhandlingsplasser 2012 Lilleborg sykehjem drifter 20 plasser, øremerket bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene Abildsø sykehjem har drifte 10 plasser, øremerket Bydel Østensjø Rødtvet sykehjem drifter 5 plasser, øremerket Bydel Grorud Romsås sykehjem skal fra 01.03.12 har driftet 5 plasser, øremerket Bydel Stovner

17 Bestillinger første halvår 2013 Reduksjon på 48 kortid- og rehabiliteringsplasser Reduksjon på 60 langtidsplasser Reduksjon på 30 samhandlingsplasser kun 10 plasser gjenstående Hva betyr dette for videre planer ?????????? Minde behov for døgn senger ?????????

18 Videre arbeid Avdelingen har fagutviklingssykepleier i 100%, for bla å etablere rehabiliteringsnettverk i samarbeid med bydeler og øvrige tjenester ved Aker som skal bidra til kunnskapsutvikling/utvikling Starter med kurs - Tema pasienter med kognitiv svikt Evaluering sommer 2013


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker Oslo kommune 1 Sykehjemsetaten Forsterket rehabiliterings avdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google