Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak for å redusere sykefraværet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak for å redusere sykefraværet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak for å redusere sykefraværet
Fredagsforum Fredag

2 Analyse av sykefraværet – våren 2012
Mål for kartleggingen: Å avdekke på hvilke områder innenfor forebygging og oppfølging av sykefravær lederne opplevde å ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse. Utvikle gode tiltak og dele erfaringer om tiltak som fungerer og som kan deles med resten av virksomheten

3 Hva betyr et inkluderende arbeidsliv?
Erfaring viser at betydningen av muntlig kontakt mellom leder og medarbeider første fraværsdag er viktig. HR – avdelingen har også sett at dette har stor betydning for hvordan kontakten blir i sykeperioden. Dersom leder ikke er tilgjengelig, send SMS og leder ringer tilbake.

4 Analyse av sykefraværet fortsetter

5 HR – avdelingens rolle i sykefraværs-oppfølgingen
Det har fremkommet ønske fra seksjonslederne om at HR –avdelingen skal bidra mer aktivt for å støtte lederne i oppfølgingen av sykefravær og for å sikre en større grad av likebehandling av sykmeldte medarbeidere.

6 HR – avdelingens rolle i sykefraværs-oppfølgingen
Tiltak: HR – rådgiverne deltar på aktuelle møter og samtaler mellom sykmeldt medarbeider og leder. HR –avdelingen avholder kartleggings-samtaler med sykmeldte ansatte eller ansatte som er tilbake på etter lengre tids fravær ved behov

7 VPN - løsning Det etableres en frivillig ordning med VPN- løsning til låns for sykmeldte som ønsker det/ kan det i forhold til funksjonsevne. Ordningen kan også gjelde gravide som er sykmeldte – og/ eller de som ønsker å holde seg litt oppdaterte i svangerskapspermisjonen. HR – koordinerer ordningen

8 Informasjon til medarbeidere i sykefraværsperioden
Medarbeidere som ønsker det skal få tilsendt møtereferater, presentasjoner og kort informasjon om det som skjer på arbeidsplassen på sin private e-postadresse. Alle sykmeldte medarbeidere skal få tilsendt det samme til sin jobb e-post. Dette for at de kan ha muligheten til raskt å sette seg inn i hva som har skjedd når de har vært borte.

9 Fordeling av arbeidet når medarbeidere er sykmeldte
Det er viktig for Omsorgsbyggs omdømme at arbeidsprosesser ikke stopper ved sykmeldinger Det er også viktig at arbeidstakere som kommer helt eller delvis tilbake opplever en unødig påkjenning ved at arbeid har hopet seg opp når de har vært bort Det forventes at det lages rutiner i den enkelte avdeling for hvordan arbeidet fordeles ved fravær.

10 Mottak av medarbeidere som kommer tilbake etter lengre fravær
Sørge for god oppstart Samtale rundt hva som skal til for å kunne komme helt tilbake og bli værende i jobb Vurdere behovet for faglig oppfriskning og gjennomgang av nye og gamle arbeidsverktøy sammen med medarbeider

11 Nytt HR – system kommer Alle medarbeidere får egen HR portal
Fravær, ferier, permisjoner etc registreres i portalen Egen CV og arbeidserfaring skal legges inn i systemet

12 Kompetansekartlegging
Kompetansekartlegging er en del av funksjonaliteten i nytt HR – system: Medarbeiderne må legge egen CV Kompetansekrav og – behov legges inn av leder Lederne kan finne frem til gapet mellom nåværende kompetansebeholdning og nåværende eller fremtidig kompetansebehov. Utgangspunkt for opplæringsplaner og eventuell fremtidig rekruttering.


Laste ned ppt "Tiltak for å redusere sykefraværet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google