Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsordning i Statens pensjonskasse er gunstig for våre ansatte – og for oss som arbeidsgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsordning i Statens pensjonskasse er gunstig for våre ansatte – og for oss som arbeidsgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsordning i Statens pensjonskasse er gunstig for våre ansatte – og for oss som arbeidsgiver

2 Pensjonsordning i Statens pensjonskasse er et verdifullt ansattegode •Vi tilbyr våre ansatte en av de beste pensjonsordningene i markedet. •Medlemskapet i Statens pensjonskasse garanterer våre ansatte en alderspensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, før levealdersjustering. Kravet er full opptjening. •Våre ansatte er også omfattet av uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. •For mange arbeidstakere vil forskjellen i pensjonsordning mellom to arbeidsgivere utgjøre en forskjell i årlig ”totallønn” på flere titusen kroner.

3 Statens pensjonskasse er mer enn en god alderspensjon •Alderspensjon – sikrer 66 prosent av sluttlønn, før levealdersjustering, livet ut •Avtalefestet pensjon (AFP) – gir mulighet til å gå av helt eller delvis fra fylte 62 år •Uførepensjon – full uførepensjon utgjør 66 prosent av lønnen på uførtidspunktet. I tillegg gis både arbeidsgiver og medlem premiefritak (er uføregraden 50 prosent, er premiefritaket 50 prosent) •Yrkesskadeforsikring – gir erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom •Ektefellepensjon ved bortgang – gir økonomisk trygghet til ektefeller/registrerte partnere livet ut

4 Statens pensjonskasse er mer enn en god alderspensjon •Barnepensjon ved bortgang – utbetales til barna fyller 20 år. •Gruppelivsordning – engangsbeløp som utbetales til etterlatte ved dødsfall. •Boliglån – inntil 1,7 millioner kroner pr. medlem, til meget god rente. Dersom to i husstanden er medlemmer, kan de låne 3,4 millioner.

5 Pensjonsordning i Statens pensjonskasse er gunstig for oss som arbeidsgiver •En god pensjonsordning vitner om en attraktiv arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte. •En attraktiv arbeidsgiver tiltrekker seg de beste hodene – og beholder dem. •Pensjonsordningen kan og bør være et effektivt virkemiddel i rekrutteringsarbeidet. •Vi kan bruke medlemskapet i Statens pensjonskasse aktivt i stillingsannonser og jobbintervjuer.


Laste ned ppt "Pensjonsordning i Statens pensjonskasse er gunstig for våre ansatte – og for oss som arbeidsgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google