Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012. Pål Heide Kielland Historisk overblikk •1948: Overføring til statlig lønnsregulativ –Behov for å definere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012. Pål Heide Kielland Historisk overblikk •1948: Overføring til statlig lønnsregulativ –Behov for å definere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012

2 Pål Heide Kielland Historisk overblikk •1948: Overføring til statlig lønnsregulativ –Behov for å definere en normalpost –Leseplikten ble standarisert •Rundt 1970: –Fortsatt bare fem planleggingsdager i tillegg til leseplikt •1984: UFA-forhandlinger –Bundet tid en del av årsverket –Avtale basert på årsverk, ikke leseplikt

3 •1994: –190-timer bundet i tillegg til leseplikt og planleggingsdager •2000: –Økt lønn, økt leseplikt (Skolepakkene) •2002: –190 -> 150 timer. •2004: Oppdeling –Skoletid/fellestid (inkl undervisningsplikt) –Ubunden tid –Lokale avtaler Pål Heide Kielland

4 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4 Dagens avtale •1687,5 timer pr år (1650 t over 60 år) •Fordeles på 38 uker + 6 dager til planlegging •Ukentlig gjennomsnittlig arbeidstid 43,2 timer •33 / 31 / 29 timer (1300 pr år) bundet til arbeidsplassen •Alle timer = 60 minutters enheter

5 Bundet tid •33 / 31 / 29 timer pr uke –Undervisning –Annet arbeid med elevene –Kollegialt samarbeid –Foreldrekontakt –For- og etterarbeid –Andre oppgaver –Nødvendig pausetid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Ubunden tid •342,5 / 437,5 / 537,5 timer pr år – 9 /12 /14 timer pr uke –Eget for og etterarbeid –Faglig ajourføring Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Leseplikt /undervisning Barnetrinn: 711 timer pr år Ungdomstrinn: 606 – 711 timer pr år alt etter undervisningsfag VGS: 466,5 – 642 timer pr år alt etter undervisningsfag Seniortiltak: Redusert undervisningsplikt - 55 år - 5,8 % - 60 år - 12,5 % Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Arbeidsplan •Forutsigbar arbeidstid •Planfestet tids begynnelse og slutt den enkelte dag •Undervisning •Møtetid •De ytre rammene kan endres med minst to ukers varsel •Minst to planperioder hvert skoleår (kan være like) Pål Heide Kielland

9 Arbeidsplan Eksempel på arbeidsplan som oppfyller minimumskravene: Pål Heide Kielland

10 Tidsbestemmelser •Tidsressurspott –2 timer pr elev pr skoleår •Kontaktlærertjeneste / Sosiallærer –28,5 timer pr lærer pr år •U-trinn: •57 årstimer pr gruppe /klasse (max 30 elever) –Sosialpedagogisk rådgiver –Rådgiving –Elevråd Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 •Sosiallærer/rådgiver i ungdomsskole / rådgiver i vgs –28,5 årsrammetimer pr påbegynt 25 elever + 5 % av et årsverk til lærere som utfører denne tjenesten Pål Heide Kielland

12 Tidsressurspotten 1 •2 timer pr elev pr skole –Skal brukes til •Lærere med byrdefull arbeidssituasjon •Skal lette lærer/kontaktlærer/skoleleders arbeidssituasjon •Gis som hovedregel som reduksjon i undervisning •Ressursen skal drøftes med de ansatte •Kan ved enighet brukes til deling av grupper •Er ikke fast hele året, endres ved behov •Ikke hold av en reserve, fordel hele ressursen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Tidsressurspotten 2 •Økt fra 1,5 timer til 2 timer pr elev fra 1/8 2012 •Økninga bør tilføres enhetene som friske midler –Tas det av skolens egne rammer kan det føre til redusert tilbud til elevene –Husk at tidsressursen er en del av tariffoppgjøret og bindende for begge parter –Det er ikke avtalens intensjon at den skal føre til forringelse av kvaliteten i skolen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Tidsressurspotten 3 •Drøftinger rektor - plasstillitsvalgt –Kriterier for fordeling –Før fag/timefordelingen starter –Reell lettelse –Økt personaltetthet krever partsenighet –Kan/bør redrøftes / endres ved behov •HTV: –Kreve friske midler tilført skolene –Kreve drøfting med kommunen ved bruk til administrasjon Pål Heide Kielland

15 Drøftinger om ekstra planleggingsdag •Ekstra planleggingsdag •Drøfting på enhet –Legitimitet –Forankring –Tidspunkt Pål Heide Kielland

16 Gruppeoppgaver •Hva har skjedd på min/vår skole? –Er kriterier for bruk av tidsressurspotten drøftet? –Har fordelingen av tidsressurspotten ført til reell lettelse? –Er den ekstra planleggingsdagen drøftet? •Tema •Tidspunkt Pål Heide Kielland


Laste ned ppt "Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012. Pål Heide Kielland Historisk overblikk •1948: Overføring til statlig lønnsregulativ –Behov for å definere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google