Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012

2 Historisk overblikk 1948: Overføring til statlig lønnsregulativ
Behov for å definere en normalpost Leseplikten ble standarisert Rundt 1970: Fortsatt bare fem planleggingsdager i tillegg til leseplikt 1984: UFA-forhandlinger Bundet tid en del av årsverket Avtale basert på årsverk, ikke leseplikt Pål Heide Kielland

3 190-timer bundet i tillegg til leseplikt og planleggingsdager 2000:
1994: 190-timer bundet i tillegg til leseplikt og planleggingsdager 2000: Økt lønn, økt leseplikt (Skolepakkene) 2002: 190 -> 150 timer. 2004: Oppdeling Skoletid/fellestid (inkl undervisningsplikt) Ubunden tid Lokale avtaler Pål Heide Kielland

4 Dagens avtale 1687,5 timer pr år (1650 t over 60 år)
Fordeles på 38 uker + 6 dager til planlegging Ukentlig gjennomsnittlig arbeidstid 43,2 timer 33 / 31 / 29 timer (1300 pr år) bundet til arbeidsplassen Alle timer = 60 minutters enheter Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Bundet tid 33 / 31 / 29 timer pr uke Undervisning
Annet arbeid med elevene Kollegialt samarbeid Foreldrekontakt For- og etterarbeid Andre oppgaver Nødvendig pausetid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Ubunden tid 342,5 / 437,5 / 537,5 timer pr år – 9 /12 /14 timer pr uke
Eget for og etterarbeid Faglig ajourføring Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Leseplikt /undervisning
Barnetrinn: 711 timer pr år Ungdomstrinn: 606 – 711 timer pr år alt etter undervisningsfag VGS: 466,5 – 642 timer pr år alt etter undervisningsfag Seniortiltak: Redusert undervisningsplikt - 55 år - 5,8 % - 60 år - 12,5 % Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Arbeidsplan Forutsigbar arbeidstid
Planfestet tids begynnelse og slutt den enkelte dag Undervisning Møtetid De ytre rammene kan endres med minst to ukers varsel Minst to planperioder hvert skoleår (kan være like) Pål Heide Kielland

9 Arbeidsplan Eksempel på arbeidsplan som oppfyller minimumskravene:
Pål Heide Kielland

10 Tidsbestemmelser Tidsressurspott 2 timer pr elev pr skoleår
Kontaktlærertjeneste / Sosiallærer 28,5 timer pr lærer pr år U-trinn: 57 årstimer pr gruppe /klasse (max 30 elever) Sosialpedagogisk rådgiver Rådgiving Elevråd Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Sosiallærer/rådgiver i ungdomsskole / rådgiver i vgs
28,5 årsrammetimer pr påbegynt 25 elever + 5 % av et årsverk til lærere som utfører denne tjenesten Pål Heide Kielland

12 Tidsressurspotten 1 2 timer pr elev pr skole Skal brukes til
Lærere med byrdefull arbeidssituasjon Skal lette lærer/kontaktlærer/skoleleders arbeidssituasjon Gis som hovedregel som reduksjon i undervisning Ressursen skal drøftes med de ansatte Kan ved enighet brukes til deling av grupper Er ikke fast hele året, endres ved behov Ikke hold av en reserve, fordel hele ressursen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 Tidsressurspotten 2 Økt fra 1,5 timer til 2 timer pr elev fra 1/8 2012
Økninga bør tilføres enhetene som friske midler Tas det av skolens egne rammer kan det føre til redusert tilbud til elevene Husk at tidsressursen er en del av tariffoppgjøret og bindende for begge parter Det er ikke avtalens intensjon at den skal føre til forringelse av kvaliteten i skolen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

14 Tidsressurspotten 3 Drøftinger rektor - plasstillitsvalgt
Kriterier for fordeling Før fag/timefordelingen starter Reell lettelse Økt personaltetthet krever partsenighet Kan/bør redrøftes / endres ved behov HTV: Kreve friske midler tilført skolene Kreve drøfting med kommunen ved bruk til administrasjon Pål Heide Kielland

15 Drøftinger om ekstra planleggingsdag
Drøfting på enhet Legitimitet Forankring Tidspunkt Pål Heide Kielland

16 Gruppeoppgaver Hva har skjedd på min/vår skole?
Er kriterier for bruk av tidsressurspotten drøftet? Har fordelingen av tidsressurspotten ført til reell lettelse? Er den ekstra planleggingsdagen drøftet? Tema Tidspunkt Pål Heide Kielland


Laste ned ppt "Arbeidstid skole Regionale kurs høsten 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google