Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid Utdanningsforbundet Bergen. s2 Sentral avtale – SFS 2213 Etter mange og lange prosesser.. Gjelder for kommende skoleår. Deretter ny reforhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid Utdanningsforbundet Bergen. s2 Sentral avtale – SFS 2213 Etter mange og lange prosesser.. Gjelder for kommende skoleår. Deretter ny reforhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid Utdanningsforbundet Bergen

2 s2 Sentral avtale – SFS 2213 Etter mange og lange prosesser.. Gjelder for kommende skoleår. Deretter ny reforhandling. Lokal avtale inngås mellom Bergen kommune og Utdanningsforbundet Bergen. Ingen endring i arbeidsplanfestet tid: –1300 timer barnetrinn –1225 timer ungdomstrinn

3 Sentral avtale – SFS 2213 To vesentlige endringer –Fra 5 til 6 planleggingsdager a 7,5 timer Innenfor arbeidsplanfestet tid (1300-1225) Innhold og plassering av dagene fremdeles innenfor Hovedavtalens regler om drøftinger. –«Byrdefullressurs» blitt til «tidsressurspott» Nå: 2 / 2 2 / 3 årstimer per elev Henholdsvis 60/45 minutters enheter Alle tidsressursene i ny avtale er lagt inn med både 45 og 60 minutters enheter Utdanningsforbundet Bergens3

4 Lokal avtale 1. Sentrale utviklingsmål i Bergen kommune: –Lesing som grunnleggende ferdighet –Realfag med særlig fokus på regning som grunnleggende ferdighet –Kommunikasjon Utdanningsforbundet Bergens4

5 Lokal avtale 2. Det forutsettes at praktisering av arbeidstidsavtalen er i tråd med SFS 2213 og annet lov- og avtaleverk. På skoler der det oppnås enighet, skal skolens drøftingsresultat brukes som et enighetsreferat for praktisering av skolens arbeidstidsavtale i tråd med det som er avtalt i denne avtale. Skoler som hadde tilpasninger til SFS 2213 før reforhandling, kan prolongere disse ved fortsatt enighet. Det er partene på kommunenivået som har tolkningskompetanse i forhold til denne avtale. Utdanningsforbundet Bergens5

6 Lokal avtale 3. Partene i Bergen kommune vil også peke på følgende forhold: Undervisningsbegrepet Partene er enige om at dersom et arbeid sammen med elever er en del av lærerens pedagogiske opplegg og dessuten medfører for- eller etterarbeid, er det å definere som undervisning. Elevsamtaler er å betrakte som undervisning. Utdanningsforbundet Bergens6

7 Lokal avtale Seniortiltak Partene i Bergen kommune har en intensjon om at seniorer skal få en arbeidssituasjon som legger til rette for at den enkelte skal ha mulighet til å stå lengst mulig i jobb. Partene er enige om at skolene må legge avgjørende vekt på den enkeltes opplevelse av lette i arbeidssituasjonen når det skal avtales alternative arbeidsoppgaver til undervisning. Dersom lærere som har fylt 55 år, og dermed kommer inn under bestemmelsene om seniortiltak i SFS 2213, ikke får beholde kontaktlærerfunksjonen, skal disse - som en personlig ordning - beholde funksjonstillegg for kontaktlærer, på det tidspunkt de trer ut av ordningen. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom den aktuelle lærer selv sier fra seg funksjonen. Utdanningsforbundet Bergens7

8 Lokal avtale Tidsressurs Det forutsettes at tidsressurspotten brukes, og i tråd med SFS 2213. Det forutsettes at det er byrdefullhet knyttet til undervisningssituasjonen som er avgjørende for fordeling av ressursen. Utdanningsforbundet Bergens8

9 Tidsressurspott – eksempel på føring TotaltRest Antall elever ved skolen Antall timer 60 min enheter Antall timer 45 minutters enheter NavnAntall uketimerAntall ukerAntall årstimerFra/til Utdanningsforbundet Bergens9


Laste ned ppt "Arbeidstid Utdanningsforbundet Bergen. s2 Sentral avtale – SFS 2213 Etter mange og lange prosesser.. Gjelder for kommende skoleår. Deretter ny reforhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google