Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Bergen
Arbeidstid Utdanningsforbundet Bergen

2 Sentral avtale – SFS 2213 Etter mange og lange prosesser..
Gjelder for kommende skoleår. Deretter ny reforhandling. Lokal avtale inngås mellom Bergen kommune og Utdanningsforbundet Bergen. Ingen endring i arbeidsplanfestet tid: 1300 timer barnetrinn 1225 timer ungdomstrinn Utdanningsforbundet Bergen

3 Sentral avtale – SFS 2213 To vesentlige endringer
Fra 5 til 6 planleggingsdager a 7,5 timer Innenfor arbeidsplanfestet tid ( ) Innhold og plassering av dagene fremdeles innenfor Hovedavtalens regler om drøftinger. «Byrdefullressurs» blitt til «tidsressurspott» Nå: 2 / 2 2/3 årstimer per elev Henholdsvis 60/45 minutters enheter Alle tidsressursene i ny avtale er lagt inn med både 45 og 60 minutters enheter Utdanningsforbundet Bergen

4 Lokal avtale 1. Sentrale utviklingsmål i Bergen kommune:
Lesing som grunnleggende ferdighet Realfag med særlig fokus på regning som grunnleggende ferdighet Kommunikasjon Utdanningsforbundet Bergen

5 Lokal avtale 2. Det forutsettes at praktisering av arbeidstidsavtalen er i tråd med SFS 2213 og annet lov- og avtaleverk. På skoler der det oppnås enighet, skal skolens drøftingsresultat brukes som et enighetsreferat for praktisering av skolens arbeidstidsavtale i tråd med det som er avtalt i denne avtale. Skoler som hadde tilpasninger til SFS 2213 før reforhandling, kan prolongere disse ved fortsatt enighet. Det er partene på kommunenivået som har tolkningskompetanse i forhold til denne avtale. Utdanningsforbundet Bergen

6 Lokal avtale Undervisningsbegrepet
3. Partene i Bergen kommune vil også peke på følgende forhold: Undervisningsbegrepet Partene er enige om at dersom et arbeid sammen med elever er en del av lærerens pedagogiske opplegg og dessuten medfører for- eller etterarbeid, er det å definere som undervisning. Elevsamtaler er å betrakte som undervisning. Utdanningsforbundet Bergen

7 Lokal avtale Seniortiltak
Partene i Bergen kommune har en intensjon om at seniorer skal få en arbeidssituasjon som legger til rette for at den enkelte skal ha mulighet til å stå lengst mulig i jobb. Partene er enige om at skolene må legge avgjørende vekt på den enkeltes opplevelse av lette i arbeidssituasjonen når det skal avtales alternative arbeidsoppgaver til undervisning. Dersom lærere som har fylt 55 år, og dermed kommer inn under bestemmelsene om seniortiltak i SFS 2213, ikke får beholde kontaktlærerfunksjonen, skal disse - som en personlig ordning - beholde funksjonstillegg for kontaktlærer, på det tidspunkt de trer ut av ordningen. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom den aktuelle lærer selv sier fra seg funksjonen. Utdanningsforbundet Bergen

8 Lokal avtale Tidsressurs
Det forutsettes at tidsressurspotten brukes, og i tråd med SFS 2213. Det forutsettes at det er byrdefullhet knyttet til undervisningssituasjonen som er avgjørende for fordeling av ressursen. Utdanningsforbundet Bergen

9 Tidsressurspott – eksempel på føring
Totalt Rest Antall elever ved skolen Antall timer 60 min enheter Antall timer 45 minutters enheter Navn Antall uketimer Antall uker Antall årstimer Fra/til Utdanningsforbundet Bergen


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google