Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientforløp Lungekreft. Fakta om lungekreft Hver tiende kreftdiagnose som stilles i Norge, er lungekreft. Bare en av ti som får diagnosen lungekreft,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientforløp Lungekreft. Fakta om lungekreft Hver tiende kreftdiagnose som stilles i Norge, er lungekreft. Bare en av ti som får diagnosen lungekreft,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientforløp Lungekreft

2 Fakta om lungekreft Hver tiende kreftdiagnose som stilles i Norge, er lungekreft. Bare en av ti som får diagnosen lungekreft, lever etter fem år. En av årsakene til den lave overlevelsen, er at sykdommen oppdages for sent, og at pasienter ikke kan opereres. I Norge blir en av fem pasienter operert. Kilde: Kreftregisteret

3 Bakgrunn for prosjektet «Helse – og omsorgsdepartementet har stilt krav til de regionale helseforetakene om å redusere forløpstiden i behandlingen av kreft. Kravene innebærer at for minst 80% av alle kreftpasienter skal det gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisning til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter»

4 Baselinemåling forløpstider 8 forløp fra 2012 4 ulike behandlingsforløp Snitt baseline – 44,25 virkedager

5 Prosjektgruppe fase 1 Lungelege Sykepleier poliklinikk/sengepost Radiolog Patolog Brukerrepresentant Kreftsykepleier i kommunen Kreftsykepleier onkologisk avdeling Praksiskonsulent Prosessveilder Sekretær lungeseksjonen

6 Effektmål Sørge for et forutsigbart og raskt forløp for pasienter som henvises med mistanke om lungekreft. Ivareta nasjonal norm for at minst 80 % av pasientene har fått iverksatt behandling etter 20 virkedager. Sikre kvalitet iht nasjonal veileder for rutiner ved henvisning og utredning av pasienter med mistanke om lungekreft

7 Flaskehalser Utredningstiden hos fastlegen Bildediagnostikk Kapasitetsproblemer i f.t. CT-veiledet lungebiopsi og EBUS Prøvesvar PET-CT Thoraxmøte med OUS Pasienter med flere kreftformer – Internt samarbeid Tilleggsutredning

8

9 Publisering av pasientforløpet på Internett

10 Pasientkoordinator lunge 30% stilling Koordinere undersøkelser Sikre gode pasientforløp Samhandle med kommunehelsetjenesten Bindeledd mellom pas og lege/andre avdelinger og sykehus. Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester Delta på thoraxmøte og multidisiplinært lungemøte.

11 Veien videre.... Implementere fase 1 Oppstart av fase 2

12 KREFTKOORDINATORER I VESTFOLD Tone Jevard (tone.jevard@larvik.kommune.no)tone.jevard@larvik.kommune.no Mob: 98231200 Tina Haugen ( tina.haugen@sandefjord.kommune.no) tina.haugen@sandefjord.kommune.no Mob:90964911 Anita Nilo ( anita.nilo@sandefjord.kommune.no) Mob: 97616189 Nina Ulfsten ( nina.ulfsten@notteroy.kommune.no) nina.ulfsten@notteroy.kommune.no Mob: 94810182 Reidun Løkkemyhr ( reidun.lokkemyhr@holmestrand.kommune.no) reidun.lokkemyhr@holmestrand.kommune.no Mob: 95099787 Tove Tangen ( tove.tangen@horten.kommune.no) tove.tangen@horten.kommune.no Mob: 48209554 Ingvill Stordal ( ingvill.stordal@re.kommune.no) ingvill.stordal@re.kommune.no Mob: 40911989 For Re, Hof, Andebu kommuner. Astri Andersson (astri.andersson@stokke.kommune.no )astri.andersson@stokke.kommune.no Mob:92898503


Laste ned ppt "Pasientforløp Lungekreft. Fakta om lungekreft Hver tiende kreftdiagnose som stilles i Norge, er lungekreft. Bare en av ti som får diagnosen lungekreft,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google