Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013

2 1. Helsetilstanden

3 Kilde: OECD Health Data 2011 Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011 Fødselsår

4 Forventet levetid ved fødsel i 2010 Kilde: World Life Expectancy

5 Dødelighet pr 100 000 i Norge og Sverige, 2009

6 Dødelighet i fem-års alderstrinn i Norge (=1) i forhold til land i verden med lavest dødelighet. Norge Beste land kvinner Beste land menn Alder Relativ dødelighet

7 Risikofaktorer for sykdom i Norge, 2010 Percent national DALYs Kilde: Murray, 2012. Global Burden of Disease Study 2010. Presentation in Oslo, January 2012

8 2. Samhandlingsstatistikk

9 Frisklivssentraler i kommunene Tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner Antallet har økt fra 42 i 2008 til 150 i 2012 Mer enn 50 % av Frisklivssentralene har mindre enn 100% stilling

10 Økt kapasitet til øyeblikkelig hjelp i kommunene Avlastning av øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus. 111 fikk tilskudd i 2012. 3 av 4 kommuner etablerer tilbudet i samarbeid med andre kommuner Variasjoner i tilbudet

11 Nedgang liggedager i sykehus for utskrivningsklare pasienter 80 år og eldre *Data for 2012 er estimert på bakgrunn av tall fra 1. og 2. tertial Kilde: Beregninger basert på data fra NPR

12 Flere korttidsplasser i sykehjem Økning fra 14 prosent i 2009 til 17 i 2011 Tiden i korttidsplass reduseres Stor variasjoner mellom kommunene

13 Reinnleggelse i sykehus innen 30 dager Kilde: Analyser av data fra NPR

14 *Inkluderer private rehab.inst. som har avtale med spesialisthelsetjenesten Kilde: IPLOS og Norsk pasientregister Antall pasienter som får rehabilitering

15 Større økning i årsverk i kommunene Kilde:SSB

16 Årsverk psykisk helsearbeid i kommunene Kilde: Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011, SINTEF 2012 Fra 2010 til 2011 er det et visst avvik mellom rapportert endring og reell endring. SINTEF anslår reell endring fra 2010 til 2011 til -0,2 %, +0,4 % for barn og unge og -0,1 % for årsverk i alt.

17 Utfordringer – barn og unge Psykiske lidelser Økende andel overvektige barn Mindre fysisk aktivitet Frafall i skole/arbeid

18 Færre unge røyker – 16-24 år Kilde: SSB

19 Utviklingen fremover Økende levealder Økte utgifter til pensjon, samt til omsorg og helse Avtakende andel av befolkningen deltar i arbeidslivet Kilde: Meld.St.12 – Perspektivmeldingen 2013 Antall personer 67 år og over per ti personer i yrkesaktiv alder (20-66 år)

20 Eldre befolkning- flere demente Kilde: SSB

21 3. Hovedgrep for fremtiden

22 Systematisk folkehelse- arbeid

23 Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

24 Kvalitetsindikatorer i somatikk - utvikling i perioden 2010-2012 Generelle indikatorer : Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager Korridorpasienter Utsettelse av planlagte operasjoner Pasienters erfaringer med sykehus 30-dagers totaloverlevelse Sykehusinfeksjoner Re-innleggelser av eldre pasienter Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no Kreft: Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager 5 års overlevelse tykktarmskreft 5 års overlevelse endetarmskreft 5 års overlevelse lungekreft 5 års overlevelse brystkreft 5 års overlevelse prostatakreft Lårhalsbrudd: Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd Fødsel: Fødselsrifter grad 3 og 4 Keisersnitt Hjerneslag: Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling 30-dagers overlevelse etter hjerneslag Diabetes: Amputasjoner blant diabetespasienter Hjerteinfarkt: 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt Barn og unge: Individuell plan for barnehabilitering

25 Kvalitetsindikatorer i somatikk - utvikling i perioden 2010-2012 Generelle indikatorer : Tilbakemelding sendt til fastlege innen syv dager Korridorpasienter Utsettelse av planlagte operasjoner Pasienters erfaringer med sykehus 30-dagers totaloverlevelse Sykehusinfeksjoner Re-innleggelser av eldre pasienter Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no Kreft: Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager Startet behandling for lungekreft innen 20 arbeidsdager Startet behandling for brystkreft innen 20 arbeidsdager 5 års overlevelse tykktarmskreft 5 års overlevelse endetarmskreft 5 års overlevelse lungekreft 5 års overlevelse brystkreft 5 års overlevelse prostatakreft Lårhalsbrudd: Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 30-dagers overlevelse etter lårhalsbrudd Fødsel: Fødselsrifter grad 3 og 4 Keisersnitt Hjerneslag: Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling 30-dagers overlevelse etter hjerneslag Diabetes: Amputasjoner blant diabetespasienter Hjerteinfarkt: 30-dagers overlevelse etter hjerteinfarkt Barn og unge: Individuell plan for barnehabilitering Positiv utvikling i indikatoren Negativ utvikling i indikatoren

26 Innovasjon Nye behov Ny kunnskap Ny teknologi

27 Minoritetshelse

28 Prioritering Høye forventinger i befolkningen Riktig bruk av ressurser Viktig å ivareta utsatte grupper Vi må prioritere 15.02.2013 Samhandlingsstatistikk 2011-12 28

29 Oppsummering Helsetilstanden er god – men vi lever ikke lengst Samhandlingsstatistikken indikerer riktig utvikling Unges helse kan påvirkes og må få større oppmerksomhet Flere eldre – ressurs og utfordringer Folkehelsearbeid, kvalitetsforbedring, innovasjon og prioritering kan løse utfordringene


Laste ned ppt "Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google