Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.10.2008 Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold 22.01.2009 Jon Arne Trollvik, 12k.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.10.2008 Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold 22.01.2009 Jon Arne Trollvik, 12k."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.10.2008 Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold 22.01.2009 Jon Arne Trollvik, 12k

2 21.10.2008 Hva jeg skal snakke om •Hva er Digital plandialog? •Endringer •Gevinster •Erfaringer •DRK (Vektorisering av reg.planer i 12k) •Demonstrasjon •Oppsummering / spørsmål

3 21.10.2008 Horten Digital plandialog: Pilotkommuner Horten og Tønsberg Utvikling og implementering 2007 •Fase 2 Drift i hele 12k: •Oppstart felles prosjekt 28.03.08 • Nøtterøy og Andebu 01.10.08 •Re og Hof 01.12.08 •Hof og Tjøme 01.01.09 •Holmestrand 01.02.2009 •Larvik, Stokke og Sandefjord i løpet av 2009

4 21.10.2008 Rådmannsgruppen K1 Plan Geodata IT Arkiv K2K3K4K5K6K7K8K9K10 Adm. Leder 12k Prosjektkoordinator Prosjektgruppe Vertsk. Geodata Vertsk. WebInnsyn 2 Planleggere Referansegruppe Plansjefer Lokale prosjektledere Organisering

5 21.10.2008 Hva er utfordringen? •Når kan jeg påvirke planarbeidet? •Når blir ting egentlig bestemt? •Jeg synes det er vanskelig å få oversikt over planprosessen •Jeg synes det er vanskelig å finne saksdokumenter •Jeg vil ha oversikt over planer der jeg bor •Jeg vil se på planer når det passer meg

6 21.10.2008 http://www.12k.no/Infovideodigitalplandialog.htm

7 21.10.2008 Digital plandialog er: •Selvbetjeningsløsning på nett •Alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med – Opplysninger om planens status i planprosessen – Alle sakens dokumenter – Mer enn 20 ulike temalag – Ortofoto, 3d visning, utskrift mm. •Enkelt å sende høringsuttalelser på nett Samler beslutningsgrunnlaget på ett sted og effektiviserer dialogen

8 21.10.2008

9 Kommunen Naboer velforeninger Media Regionale myndigheter Tiltakshaver arkitekt Digital plandialog

10 21.10.2008 Elektronisk Sak / arkiv Fylkeskommunen, Fylkesmannen, SVV, NVE, andre høringsinstanser Kommunen Elektronisk Sak / arkiv Naboer Velforeninger, interesse- organisasjoner Før plandialog Med Plandialog Offentlig ettersyn

11 21.10.2008 Endringer for alle…. •Saksbehandler plan – nye rutiner •Geodata – nye rutiner •Interne høringer - bygningsråd – politikere – Slutt med papir! – Bruk plandialog •Ved offentlig ettersyn – Sende ut enkelt brev til partene med henvisning til plandialog! – Ønskes planen på papir – Henvendelse til servicetorg / bibliotek •Ekspedisjon / servicetorg - ved henvendelser om regulering- Heve terskelen for å henvise til planavdelingen! •Byggesak: Bruke løsningen for tilgang til komplett oversikt over alle planer med status •mm

12 21.10.2008 Endringer for Arkitekter og konsulenter •Varslingsrutiner ved planoppstart •Leveranse av digitale plandata til 1.gangs behandling •Bestilling av kartdata som egen tjeneste

13 21.10.2008 Gevinster •bedre oversikt, samlet beslutningsgrunnlag •bedre dialog med innbyggerne •større åpenhet •bedre tilgjengelighet •forenkling og effektivisering av saksbehandlingen (jmf e-norge 2009 og e-kommune 2009) •tar ut gevinster av andre satsinger i 12k

14 21.10.2008 Erfaringer •Positivt mottatt –internt i kommunene –ark./kons./grunneiere –Regionale myndigheter •Tidkrevende prosess –Teknisk løsning enkelt –Organisatorisk utfordrende •Behov for standardisering sak/arkiv –Saksprosess og kategorier –Webservices

15 21.10.2008 Resultater bruk av digital Plandialog ved varsel og off. ettersyn

16 21.10.2008 Motivasjon •Tro på ideen •Tro på at det ikke er for vanskelig •Tro på at kommunen får dette til •Tro på at verktøyet virker •Tro på at innbyggere og næringsliv ønsker dette •Tro på at det er smart å gjøre noe sammen •Tro på at tidspunktet er nå! Det skal ikke stå på oss!

17 21.10.2008 Prosjekt Vektorisering av reguleringsplaner •Vektorisering av ca 1600 reguleringsplaner •Mål: Sømløs regplanbase for hele 12k – tilgjengelig for kommunene og partene i Norge digitalt •SK koordinerer •Arbeidene gjøres dels av kommunen – dels av konsulenter •NGO Akse III, Sosi 3.4 –Overgang til Euref89 UTM og SOSI 4.0 når prosjektet er gjennomført •Leveranse i løpet av vår 2009 •Ingen forutsetning for Digital plandialog, men et særs godt supplement

18 21.10.2008 Løsningsarkitektur, Arealplaner Standard kart WinMap GIS Sak/arkiv (Acos) Data FKB Regule ringspl aner Video 3d modeller Web service – spørringer mot sak/arkiv returnerer informasjon om plansak og status i planprosessen Uttalelser via eget skjema Intranett Webbasert tilgang for eksterne brukere Webbasert tilgang interne brukere Norge digitalt WFS Matrikkel Internett Norge digitalt WMS Temadata Internett Plandata til Norge digitalt (WMS, WFS) Acos Innsyn

19 21.10.2008 Demonstrasjon…

20 21.10.2008

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Mer informasjon •All relevant informasjon om prosjektet: –http://www.12k.no/Digital_plandialog.htmhttp://www.12k.no/Digital_plandialog.htm •Prøv løsningen fra kommunenes nettsteder. for eksempel: –www.tonsberg.kommune.nowww.tonsberg.kommune.no –www.horten.kommune.nowww.horten.kommune.no –www.notteroy.kommune.nowww.notteroy.kommune.no

36 21.10.2008 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "21.10.2008 Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold 22.01.2009 Jon Arne Trollvik, 12k."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google