Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Teologiske perspektiver på menighetsutvikling Harald Hegstad 4. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Teologiske perspektiver på menighetsutvikling Harald Hegstad 4. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Teologiske perspektiver på menighetsutvikling Harald Hegstad 4. mars 2009

2 2 Tid for menighetsutvikling? ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014)

3 3 Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Menighetsutvikling er et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre.

4 4 Menighetsutvikling… •Innebærer et totalperspektiv på menighetens virksomhet •Kan drives gjennom avgrensede prosesser eller prosjekter, og som et kontinuerlig perspektiv på virksomheten •Må ta hensyn til menighetens særpreg –som kompleks sosial organisasjon –som teologisk kvalifisert størrelse

5 5 Menighetsutvikling – hvorfor nå? •Endret situasjon for kirken, og situasjonen endrer seg stadig  raskere enn noen gang •Stort arbeid med empirisk kirkeforskning: Men er det nok bare å beskrive? •Stort arbeid med kirkeordning og reformer: Men hva med innholdssiden i virksomheten? •Arbeid for menighetsplanting og nye menighetsformer – men hva med de eksisterende ”vanlige” lokalmenighetene?

6 6 Bibelsk begrunnet i tanken om at menigheten skal ”bygges opp” •Ef 4,12: ”…for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp…” •1 Pet 2,5: ”Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!”

7 7 En dynamisk forståelse av kirken •Kirken er underveis •Forskjell på kirke og gudsrike •Fra statisk til dynamisk kirkeforståelse, fra vedlikehold til misjon •Kirken er sendt til verden (misjon) til tjeneste for mennesker og skaperverk (diakoni)

8 8 Menigheten er et fellesskap av mennesker, kalt sammen av Jesus Kristus •Menighetsutvikling er mer enn stabsutvikling eller organisasjonsutvikling •Gudstjenesten som sentrum i menighetens liv – og sentral i menighetsutvikling •Menighetsutvikling handler primært om den lokale menighet – i sin lokale kontekst

9 9 Fellesskapet må ikke forstås avgrenset og lukket, men inkluderende og åpent •Menighetsutvikling handler om mer enn utviklingen av ”den indre kjerne” •Menighetsutvikling skjer ikke bare i ”indre” prosesser, men i snittet mellom menigheten og dens kontekst •Menighetsutvikling i en folkekirke: Dynamikken i forholdet mellom menighetskjerne og bredden blant medlemmene må settes i spill

10 10 Elementer i en utviklingsprosess •Analyse av situasjonen –kontekst, historie, kultur, ressurser, utfordringer... •Arbeid med selvforståelse –identitet, visjon... •Formulere strategier, legge planer –ulike områder må forankres i helheten •Skape rom for forandring –endre kultur, ikke bare planer og formuleringer –våge konflikt og smertefulle prosesser

11 11 Menighetsutvikling som åndelig prosess •Utvikling av menighetens spiritualitet •Forankret i Skriften •Lytte sammen etter Guds vilje og Guds handling. ”Åndelig dømmekraft”

12 12 Menighetsutvikling som åpen prosess •En åpen prosess uten et endelig definert mål for prosessen •En åpen prosess der alle som ønsker det skal få delta i prosessen – på tvers av kjønn, alder, funksjonsdyktighet, etnisitet osv. •En gjensidig læringsprosess i et lærende fellesskap •Lederskap innebærer tilrettelegging og utrustning, men også prioriteringer

13 13 Menighetsutvikling i kirken •Menighetsutvikling som samarbeid og møtested mellom menigheter •Menighetsutvikling som prosess støttet utenfra (bispedømme, prosti, organisasjoner osv.) •Kirkelige planer som ressurs, ikke som direktiv


Laste ned ppt "1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Teologiske perspektiver på menighetsutvikling Harald Hegstad 4. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google