Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringsledelse Rektoropplæring Gardemoen 13.06.2012 Hanne Jahnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringsledelse Rektoropplæring Gardemoen 13.06.2012 Hanne Jahnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringsledelse Rektoropplæring Gardemoen 13.06.2012 Hanne Jahnsen

2 Internasjonal utdanningsforskning om ledelse og kvalitet  Innholdet i begreper som kvalitet og ledelse varierer fra studie til studie  Kvalitet blir ofte definert gjennom ’test scores’,  Ferdigheter og holdninger som samarbeid, beslutningsevne, utvikling av selvtillit, estetisk sans, høyere ordens tenkning. Mangelvare i studiene  Liten oppmerksomhet knyttet til skoleeier. Fokus legges på den lokale skole og den lokale skoleledelsen  Skolelederes innsikt i og involvering i skolens kjernevirksomhet har stor betydning for kvaliteten på lærernes undervisning

3 Å være ungdomsskolelærer i Norge (TALIS, NIFU STEP RAPPORT 23/2009)  Skolelederne er tydelige som administrative ledere  Det pedagogiske lederskapet mindre klart.  Svak utviklet oppfølgingskultur: Tilbakemelding, evaluering og oppfølging ser ofte ut til å mangle, både fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærer og fra lærer til elev.  Flertallet av skolene mangler oppfølgingsprogram for nyansatte lærere  Flertallet av lærerne mener at dårlig undervisningspraksis tolereres over tid.  Systemet for kompetanseheving blant lærerne kan styrkes

4 Ledelse og elevresultater  Nyere forskning har påvist sammenheng mellom skoleeffektivitet og skoleledelse  Denne sammenhengen påvises gjennom relasjoner mellom leder og medarbeidere (eks stianalyser) (Lysø, Stensaker, Aamodt og Mjøen 2011, Evaluering av det norske rektorutdanningen)

5 Endringsledelse  Endringsledelse er å implementere nye ideer i hverdagsvirkeligheten (Fullan 1991, Eccles,1994, Leithwood 2010, Roland 2011).  Det handler om: –å re-orientere virksomhetens utviklingsprosesser. –å gå fra gammel og etablert praksis til en ny og ønsket retning.  Endringsledelse er situasjonsavhengig og preget av fleksibilitet

6 Skoleledelse og endring 1. Transaksjonsledelse 2. Transformsjonsledelse 3. Distribuert ledelse 4. Pedagogisk ledelse  Det er kombinasjonen av ledelsesstrategiene som synes å gi den beste utviklingen hos elever

7 Transaksjonsledelse Rektor som manager, Opptatt av  å ha rasjonell kunnskap og oversikt over virksomheten,  «hva virker» både administartivt og pedagogisk  utvikle et godt bytteforhold mellom medarbeidere og skoleledelsen  bruk av belønningsmekanismer,

8 Pedagogisk ledelse Innhold - gjøre  Pedagogisk utviklingsarbeid  Legge til rette for kollegialt samarbeid  Forhandle fram skolens pedagogiske grunnlag  Omsette nasjonale læreplaner  Analysere kartlegginger/nasjonale prøver… - skolens behov for utvikling Form - utførelse  Involvere lærere  Gi lærere et eierforhold til skolens praksis  Lede- tilpasset diskurs, argumentasjon og sørge for veiledning slik at lærerne opparbeider en egenforståelse av sin oppgave og sitt arbeid

9 Distribuert ledelse Gronn (2002) og McBeath (2008)  Utvikling fra individuell ledelse til ulike former for kollektiv ledelse.  Kollektiv ledelse handler om personer også utover de som har formell ledelsesansvar (prosjektgrupper, team og ulike varianter av lærerledelse).  Ledelse på mange nivå i organisasjonen.  Ledelse får en større grad av interaksjonisme mellom aktørene i organisasjonen. (Pål Roland 2012)

10 Transformasjonsledelse– Leder - lærere - elevutbytte (Pål Roland 2011)  Mulford, Silins and Leithwood (2004) Rektors transforma sjons ledelse Lærers arbeid Akademisk selvoppfattelse Deltakelse Engasjement Organi sasjons læring Læreres ledelse Kommunalt fokus Team ledelse Elev- utbytte Personell verdsetting

11 Transformasjonsledelse  Felles visjon/mål – sette en retning på arbeidet.  Utvikle personalet.  Reorganisere organisasjone.n  Å selv kunne anvende den valgte utviklingsstrategien og kunne lede det skoleomfattende endringsarbeidet i tråd med prinsippene i modellen/programmet som er valgt.

12 Rektoropplæringen  Knowing how  Grunnlag for analyse av skolens generelle og spesielle kapasitet for utvikling  Fokus på kollektiv og individuell pedagogisk ressurs  Implementeringskvalitet – redusere diskrepansen mellom ideen og den praktiske gjennomføringen

13 Den pedagogisk lederen/endringslederen  Har fokus på gode faglige mål og er kunnskapsbasert  Har fokus på arbeidsmiljø, lærersamarbeid, personalets pedagogiske ressurs og deling av kompetanse  Stimulerer pedagogiske diskurser, diskusjoner, og erfaringsdeling  Autonomi – kontroll – finne balanse  Utvikler skolen kontinuerlig (Grøterud og Nilsen 2001)


Laste ned ppt "Endringsledelse Rektoropplæring Gardemoen 13.06.2012 Hanne Jahnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google