Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og samspill AU1 Uke 14, 2010 Illustrasjon: Rønnaug Vaa: Kommunikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og samspill AU1 Uke 14, 2010 Illustrasjon: Rønnaug Vaa: Kommunikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og samspill AU1 Uke 14, 2010 Illustrasjon: Rønnaug Vaa: Kommunikasjon

2 Kommunikasjon – ikke alltid enkelt! Jeg vet at du trodde at du forstod hva du syns jeg sa, men jeg er ikke sikker på at du oppfattet at hva du hørte ikke var det jeg mente ukjent forfatter KS - HiØ2

3 Hva vi sier, mener og forstår! budskap Er det alltid samsvar mellom budskapet som sendes og det som mottas? Er budskapet mer enn ordene vi sender? Hva kan skape ”støy på linja”? K S - HiØ3

4 Kommunikasjon - mer enn ord kroppslige signaler stemme/tonefall alder/kjønn språk BUDSKAP/ kontekst/sammenheng ordFILTER kunnskap om hverandre forhold mellom de som snakker holdninger/verdier/kulturforståelse KS - HiØ4

5 5

6 Hva er en dialog? Fra gresk: dia: gjennom logos: ord/tale/fornuft En samtale mellom to eller flere personer preget av gjensidig velvilje, åpenhet og samarbeid. KS - HiØ6 DIALOG?

7 Dialogens idealer Kunsten å lytte Relevante og kreative innspill Stille spørsmål/undring Sosialt årvåkenhet Oppriktighet Høflighet, takt og respekt Ydmykhet Positivitet KS - HiØ7

8 Trusler mot dialogen Spørsmål som våpen Person istedenfor sak Forskning viser … (bedreviter) Latterliggjøring Kategorisk – enten / eller Asymmetriske vurderinger Følelser i stedet for argumenter KS - HiØ8

9 Øvelse - dialog Gå sammen i grupper på 4 – 6 personer. Les først gjennom hele oppgaven høyt.oppgaven Dere har 20 minutter til å gjennomføre oppgaven. En på gruppa får ansvar for oppsummering i plenum. KS - HiØ9

10 10

11 Dialog versus debatt Venner/partnere Samarbeid Viser interesse Felles forståelse Åpen Ydmyk ”Ryggsekkturisten” Motstandere ”kamp” – søker makt Leter etter svakheter Hevde egen sak Fast plan Dominerende ”Misjonæren” KS - HiØ11

12 Dialogens ulike formål Innsiktsdialoger – søker innsikt i/kunnskap om et tema Beslutningsdialoger – få best mulig grunnlag for å gjøre et felles valg Forsoningsdialoger – har som mål å skape forsoning Kreative dialoger – har som mål å få fram kreativitet hos deltakerne Sosiale dialoger – skape fellesskap / tilhørighet KS - HiØ12

13 KS - HiØ13

14 Samspill Samspill bygger på dialog Relasjonene viktige Begge/alle må bidra for å lykkes KS - HiØ14

15 Faktorer som bidrar til godt samspill mellom lærer og elever Læreren lytter til elevene Læreren stiller spørsmål til elevene Læreren er bevisst og våken for elevenes sosiale og emosjonelle liv Læreren er oppriktig overfor elevene Læreren respekterer og anerkjenner elevene Læreren leter etter det positive hos elevene KS - HiØ15

16 Faktorer som bidrar til dårlig samspill mellom lærer og elever Læreren hører ikke hva elevene forsøker å si Læreren bruker spørsmål som våpen Læreren har forutinntatte meninger om eleven Læreren er kategorisk overfor elevene Læreren spiller på elevenes følelser Læreren forskjellsbehandler elevene KS - HiØ16

17 Kjenner dere igjen utsagnene? Finn alternativ! Advarsler/trusler: ”En gang til unge mann og du må sitte igjen!” Befalinger: ”Ikke vipp på stolen!” Komme med ferdige løsninger: ”Hvis jeg var deg ville jeg begynne å gjøre noe!” Generalisere: ”Det er alltid noe tull med deg!” Latterliggjøre: ”Du burde vite bedre – selv en 1.klassing hadde skjønt …” Forhøre: ”Hvorfor sitter ikke du på pulten din?” Ironi: ”Dere er jammen flinke til å gjøre det dere skal!” Sarkasme: ”Når ble du lærer i klassen?” KS - HiØ17

18 BLOGG fra dagens undervisning Arbeidskrav: Minst 3 blogg-referater fra undervisningsdager i pedagogikk. Hva er kravet? (til sammen 500 ord) 1.Kort sammenfatning av innholdet 2.Hva jeg merket meg spesielt, syntes var mest interessant, og hvorfor Hvordan kan det gjøres? (Eks fra AU2)Eks fra AU2 KS - HiØ18

19 Rollespill Kontaktlærer har fått beskjed av en kollega om at en av elevene i klassen har oppført seg ”uønsket” i klasserommet/skolegården. Læreren tar opp saken med eleven. Dramatiser samtalen (to versjoner – godt og dårlig samspill) KS - HiØ19

20 Elevmedvirkning Hva sier Opplæringslova og Kunnskapsløftet? På hvilke områder kan/bør elevene delta i planleggingen? Hvordan kan elevrådet brukes som en ressurs? KS - HiØ20

21 Hvorfor elevsamtale? Elevmedvirkning – pålagt oppgave Ta eleven på alvor/demokrati Aktivisere refleksjon og bevisstgjøring Etablere forpliktelse, trene opp til ansvar Stimulere til faglig innsats Avlære eventuell feiloppfatning … KS - HiØ21

22 Hva bør samtalen inneholde? Sosialt – timen, friminutt, fritiden Arbeidsforholdene – Arbeidsro – Hjelp av lærer/medelever Faglig – Hva liker du best/hva er du god i? – Hva trenger du mer trening i? Annet? KS - HiØ22

23 Referat fra elevsamtalen Tidspunkt Hva vi snakket om Hva vi ble enige om Hva eleven skal følge opp videre Hva læreren skal følge opp videre Hva vi skal ta med til foreldresamtalen Underskrift KS - HiØ23

24 Hvorfor foreldresamarbeid? Menneskerettighetene/Barnekonvensjonen Formålsparagrafen i opplæringslova Kunnskapsløftet Forskning 24KS - HiØ

25 HJEM – SKOLE Holdninger - gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet Direkte møte - kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles KS - HiØ25

26 Ulike samarbeidsformer Mangelteori Kontekstteori Samspillteori Berliner 1992 KS - HiØ26

27 Samarbeid med kollegaer Teamlærere – Fagteam – ledelse Hele personalet Eksterne instanser – Tospråklige lærere – Helsesøster – PPT – BUP – Barnevern ”Overganger” KS - HiØ27


Laste ned ppt "Kommunikasjon og samspill AU1 Uke 14, 2010 Illustrasjon: Rønnaug Vaa: Kommunikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google