Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grupper og gruppepsykologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grupper og gruppepsykologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grupper og gruppepsykologi
En første innføring

2 Gruppa Arbeid i team Konflikt og konfliktløsning (grupper)
Gruppa i en sammenheng Læring i grupper Ulike grupper og nettverk Ledelse i gruppa Gruppas indre liv Kommunikas-jon Kommunikasjon i og mellom grupper

3 Definisjon En gruppe er to eller flere individer som er avhengig av hverandre og påvirker hverandre i et sosialt samspill (Forsyth 1990 i Gjøsund og Huseby 2009)

4 En første definisjon på en gruppe
Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen Vår definisjon på grupper: ”tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet” (Sjøvold s.17, 2006) Felles mål: bli lærere Vi samhandler for å nå dette målet

5 Oppgave 1 Drøft gruppeerfaringer med utgangspunkt i perspektivene
Yter vi bedre sammen med andre? Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.

6 Tre perspektiver om gruppeytelser knyttet til grupperoller
Yter vi bedre sammen med andre? Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.

7 1. Yter vi bedre sammen med andre?
Sosial fasilitering Enkle arbeidsoppgaver Straff og belønning Forventninger til egen prestasjon Egen identitet Individet i gruppen!

8 D C B A Modell Gruppens prestasjon er kun individets prestasjon alene
i gruppesammenhengen

9 2. Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen
Hva overskriften poengterer: Fokus på enkeltindividets prestasjon Å prestere noe som enkeltperson sammen med andre Fokus på teamets prestasjoner: Samhandling Kombinere sine evner og ressurser slik at de utfyller hverandre heller enn å øke det enkelte medlems ytelser

10 Modell Å være medlem i et team og samhandle

11 Gruppestørrelse og effektivitet
3 5 7 11

12 Å forholde seg til personer i gruppa

13 Å forholde seg til personer i gruppa

14 Å forholde seg til personer i gruppa

15 Å forholde seg til personer i gruppa

16 Effekter på organisasjonslivet
Modell Uttak Inntak Prosess Effekter på individer Holdning Jobbopplevelse Tilfredshet Kunnskap Personfaktorer: Holdninger Evner Personlighet Bakgrunn Gruppestruktur Samhold Roller og normer Status Kommunikasjon Effekter på gruppa Normer Samhandlingsmønster Gruppeprosess Hvem sier hva? Resultat? Situasjonsfaktorer: Rom Oppgavetyper Gruppestørrelser Belønning Effekter på organisasjonslivet

17 Nøkkelord Reflekter over definisjonen på grupper
Hva er sosial fasilitering? Redegjør for forskjellen på elevens prestasjon i gruppen og sammen med gruppen Redegjør for de utfordringer det ligger i å forholde seg til gruppen


Laste ned ppt "Grupper og gruppepsykologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google