Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grupper og gruppepsykologi En første innføring. Gruppa Ulike grupper og nettverk Gruppas indre liv Kommunikas- jon Kommunikasjon i og mellom grupper Ledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grupper og gruppepsykologi En første innføring. Gruppa Ulike grupper og nettverk Gruppas indre liv Kommunikas- jon Kommunikasjon i og mellom grupper Ledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grupper og gruppepsykologi En første innføring

2 Gruppa Ulike grupper og nettverk Gruppas indre liv Kommunikas- jon Kommunikasjon i og mellom grupper Ledelse i gruppa Læring i grupper Arbeid i team (grupper) Konflikt og konfliktløsning Gruppa i en sammenheng

3 Definisjon En gruppe er to eller flere individer som er avhengig av hverandre og påvirker hverandre i et sosialt samspill (Forsyth 1990 i Gjøsund og Huseby 2009)

4 En første definisjon på en gruppe Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen Vår definisjon på grupper: – ”tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet” (Sjøvold s.17, 2006) Felles mål: bli lærere Vi samhandler for å nå dette målet

5 Oppgave 1 Drøft gruppeerfaringer med utgangspunkt i perspektivene 1.Yter vi bedre sammen med andre? 2.Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen. 3.Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.

6 Tre perspektiver om gruppeytelser knyttet til grupperoller 1.Yter vi bedre sammen med andre? 2.Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen. 3.Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.

7 1. Yter vi bedre sammen med andre? – Sosial fasilitering Enkle arbeidsoppgaver Straff og belønning Forventninger til egen prestasjon Egen identitet Individet i gruppen!

8 Modell Gruppens prestasjon er kun individets prestasjon alene i gruppesammenhengen

9 2. Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen Hva overskriften poengterer: – Fokus på enkeltindividets prestasjon – Å prestere noe som enkeltperson sammen med andre – Fokus på teamets prestasjoner: Samhandling – Kombinere sine evner og ressurser slik at de utfyller hverandre heller enn å øke det enkelte medlems ytelser

10 Modell Å være medlem i et team og samhandle

11 Gruppestørrelse og effektivitet 35711

12 Å forholde seg til personer i gruppa

13

14

15

16 Modell Personfaktorer: Holdninger Evner Personlighet Bakgrunn Situasjonsfaktorer: Rom Oppgavetyper Gruppestørrelser Belønning Gruppestruktur Samhold Roller og normer Status Kommunikasjon Gruppeprosess Hvem sier hva? Resultat? Effekter på individer Holdning Jobbopplevelse Tilfredshet Kunnskap Effekter på gruppa Normer Samhandlingsmønster Effekter på organisasjonslivet InntakProsess Uttak

17 Nøkkelord Reflekter over definisjonen på grupper Hva er sosial fasilitering? Redegjør for forskjellen på elevens prestasjon i gruppen og sammen med gruppen Redegjør for de utfordringer det ligger i å forholde seg til gruppen


Laste ned ppt "Grupper og gruppepsykologi En første innføring. Gruppa Ulike grupper og nettverk Gruppas indre liv Kommunikas- jon Kommunikasjon i og mellom grupper Ledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google