Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Møte" v Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning v Møtet er eneste fellesarena v Vage eller ingen felles mål v Beslutninger blir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Møte" v Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning v Møtet er eneste fellesarena v Vage eller ingen felles mål v Beslutninger blir."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Møte" v Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning v Møtet er eneste fellesarena v Vage eller ingen felles mål v Beslutninger blir ofte tatt utenfor møtet v Liten identifikasjon som gruppe v Deltakerne tåler, men liker ikke noe særlig forskjellighet, andres væremåter og synspunkter

2 Gruppe v En samling mennesker som er organisert rundt et felles mål, noe som gir et element av felles identitet v Er gjerne funksjonelt sammensatt av kompetente personer v Utvikler interne normer og roller v Blir gjerne oppfattet som gruppe også utenfor møtearenaen v Er relativt avhengig av definert leder v Tolererer andres væremåter og synspunkter, og kan akseptere nytten ved forskjellighet

3 Team Et team: er avhengig av hverandre for å skape et resultat som er mer optimalt enn det medlemmene kan skape hver for seg bruker og utvikler hverandres synspunkter, og skaper nye idéer sammen (synergi) kjennetegnes av sterk "vi-følelse" blir stadig mer uavhengig av lederen har et visst sammenfall i menneskesyn og verdier oppsøker, bruker og forstår forskjellighet En gruppe med komplementære ferdigheter som er forpliktet på, og gjensidig ansvarlig for felles formål, resultatmål og framgangsmåter.

4 Situasjonsbestemt ledelse Lav ModeratHøy Medarbeidernes modenhet i forhold til oppgaven Oppgave- orientering Relasjons- orientering Instruerende Selgende Deltakende Delegerende Lederstilen velges ut fra medarbeidernes modenhet i den aktuelle situasjonen Hernsey og Blanchard, 1977 I Bjørvik, 1993, s. 345

5 Team-effektivitet Teamets effektivitet Mål og roller Kompe- tanse Organisering og systemer Samspill og klima

6 Belbin - hoveddimensjonene Framdrift Utvikling Vurdering Samspill

7 Teamroller Handling Organisering Nytenking Idéforedling Grundighet Samarbeid Ressursutnyttelse Objektiv analyse Ser viktige detaljer Trekker andre med Får jobben gjort Pådriver - øver innflytelse Vurderer alternativer Skaper god tone Gir kreative innspill Kombinerer andres idéer Framdrift Utvikling Vurdering Samspill Sekundærkompetanse Primærkompetanse

8 Hovedtyper av teamkompetanse v Framdrift – Handling – Organisering Samspill Ressursutnyttelse Samarbeid v Utvikling – Idéforedling – Nytenking v Vurdering – Objektiv analyse – Grundighet

9 1.Framdrift Handling - får jobben gjort v Gjennomfører planer v Praktisk v Systematisk v Organiserer v Rutiner og regler v Disiplinert og pålitelig v Mangler smidighet v Blir selvoppofrende v Er kontrollert v Er forutsigbar

10 1.Framdrift Organisering - pådriver, øver innflytelse v Målbevisst v Får andre til å sette mål v Strukturerer diskusjoner v Er retningsgivende v Pådriver v Innflytelse på framdriften v Utålmodig v Provosert og irritert v Frustrert v Overtar og blir diktatorisk

11 2.Samspill Ressursutnyttelse - trekker andre med v Ser og utnytter andres sterke sider v Ser hva som er bra for teamet (eller organisasjonen) v Ser teamets sterke og svake sider v Trekker andre med mot teamets mål v Blir lite nytenkende v For mye administrasjon v Begynner å konkurrere om ledelsen

12 2.Samspill Samarbeid - skaper god tone v Gir andre støtte v Katalysator for tillit og åpenhet v Virker positivt på teamets "vi-følelse" v Dempende og konfliktløsende: Megler v Samarbeidsorientert v Mangler besluttsomhet v Redd konflikter v Blir usynlig og ettergivende v Blir for lite resultat- orientert

13 3.Utvikling Idéforedling - kombinerer andres idéer v Undersøker og videreutvikler idéer v Kombinerer idéer v Nettverk v Innhenter informasjon v Sosialt kreativ v Blir utålmodig v Mister interessen v Blir inkvisitorisk v Mangler besluttsomhet

14 3.Utvikling Nytekning - kreative innspill v Fremmer nye og originale idéer og forslag v Opptatt av strategi v Kreative innspill v Problemløsende v Analyserer komplekse situasjoner v For radikal v Ignorerer viktige detaljer v Svever i skyene v Blir arrogant og plagsom v "Djevelens advokat"

15 4.Vurdering Objektiv analyse - vurderer alternativer v Analyserer problem og situasjon v Har god dømmekraft v Er kjølig og objektiv i sine vurderinger v Velger det beste av flere alternativer v Er logisk kritisk v Mangler evne til å inspirere andre v Mangler lysten til å kommunisere v Trekker seg fra, eller ser ikke, konflikter v Blir innelukket

16 4.Vurdering Grundighet - ser viktige detaljer v Kvalitetssikrer v Ser ting som kan gå galt v Kritisk blikk for detaljer v Gjør oppgaven helt ferdig v Bekymrer seg om småting v Gir ikke opp tapte slag v Har lav stressterskel v Blir lett aggressiv

17 Høy-prestasjons team Utviklingsfaser Mangler felles formål Deler ikke ansvar Prestasjons- nivå Kvalitet på samhandling i gruppa Enkelt- individer Gruppe Team Anerkjenner felles formål Enveis deling av ansvar Bruker felles formål for å fokusere energien Ansvaret deles av alle medlemmer Helheten større enn summen av delene


Laste ned ppt ""Møte" v Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning v Møtet er eneste fellesarena v Vage eller ingen felles mål v Beslutninger blir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google