Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Møte" Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning Møtet er eneste fellesarena Vage eller ingen felles mål Beslutninger blir ofte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Møte" Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning Møtet er eneste fellesarena Vage eller ingen felles mål Beslutninger blir ofte."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Møte" Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning Møtet er eneste fellesarena Vage eller ingen felles mål Beslutninger blir ofte tatt utenfor møtet Liten identifikasjon som gruppe Deltakerne tåler, men liker ikke noe særlig forskjellighet, andres væremåter og synspunkter

2 Gruppe En samling mennesker som er organisert rundt et felles mål, noe som gir et element av felles identitet Er gjerne funksjonelt sammensatt av kompetente personer Utvikler interne normer og roller Blir gjerne oppfattet som gruppe også utenfor møtearenaen Er relativt avhengig av definert leder Tolererer andres væremåter og synspunkter, og kan akseptere nytten ved forskjellighet

3 En gruppe med komplementære ferdigheter som er forpliktet på, og gjensidig ansvarlig for felles formål, resultatmål og framgangsmåter. Team Et team: er avhengig av hverandre for å skape et resultat som er mer optimalt enn det medlemmene kan skape hver for seg bruker og utvikler hverandres synspunkter, og skaper nye idéer sammen (synergi) kjennetegnes av sterk "vi-følelse" blir stadig mer uavhengig av lederen har et visst sammenfall i menneskesyn og verdier oppsøker, bruker og forstår forskjellighet

4 Situasjonsbestemt ledelse
Hernsey og Blanchard, 1977 I Bjørvik, 1993, s. 345 Situasjonsbestemt ledelse Instruerende Selgende Deltakende Delegerende Oppgave- orientering Relasjons- orientering Lederstilen velges ut fra medarbeidernes modenhet i den aktuelle situasjonen Lav Moderat Høy Medarbeidernes modenhet i forhold til oppgaven

5 Team-effektivitet Samspill og klima Mål og roller Teamets effektivitet
Kompe- tanse Organisering og systemer

6 Belbin - hoveddimensjonene
Framdrift Utvikling Vurdering Samspill

7 Teamroller Framdrift Vurdering Samspill Primærkompetanse
Handling Organisering Nytenking Idéforedling Grundighet Samarbeid Ressursutnyttelse Objektiv analyse Ser viktige detaljer Trekker andre med Får jobben gjort Pådriver - øver innflytelse Vurderer alternativer Skaper god tone Gir kreative innspill Kombinerer andres idéer Framdrift Utvikling Vurdering Samspill Primærkompetanse Sekundærkompetanse

8 Hovedtyper av teamkompetanse
Framdrift Handling Organisering Samspill Ressursutnyttelse Samarbeid Utvikling Idéforedling Nytenking Vurdering Objektiv analyse Grundighet

9 Handling - får jobben gjort
1. Framdrift Handling - får jobben gjort Gjennomfører planer Praktisk Systematisk Organiserer Rutiner og regler Disiplinert og pålitelig Mangler smidighet Blir selvoppofrende Er kontrollert Er forutsigbar

10 Organisering - pådriver, øver innflytelse
1. Framdrift Organisering - pådriver, øver innflytelse Målbevisst Får andre til å sette mål Strukturerer diskusjoner Er retningsgivende Pådriver Innflytelse på framdriften Utålmodig Provosert og irritert Frustrert Overtar og blir diktatorisk

11 Ressursutnyttelse - trekker andre med
2. Samspill Ressursutnyttelse - trekker andre med Ser og utnytter andres sterke sider Ser hva som er bra for teamet (eller organisasjonen) Ser teamets sterke og svake sider Trekker andre med mot teamets mål Blir lite nytenkende For mye administrasjon Begynner å konkurrere om ledelsen

12 Samarbeid - skaper god tone
2. Samspill Samarbeid - skaper god tone Gir andre støtte Katalysator for tillit og åpenhet Virker positivt på teamets "vi-følelse" Dempende og konfliktløsende: Megler Samarbeidsorientert Mangler besluttsomhet Redd konflikter Blir usynlig og ettergivende Blir for lite resultat-orientert

13 Idéforedling - kombinerer andres idéer
3. Utvikling Idéforedling - kombinerer andres idéer Undersøker og videreutvikler idéer Kombinerer idéer Nettverk Innhenter informasjon Sosialt kreativ Blir utålmodig Mister interessen Blir inkvisitorisk Mangler besluttsomhet

14 Nytekning - kreative innspill
3. Utvikling Nytekning - kreative innspill Fremmer nye og originale idéer og forslag Opptatt av strategi Kreative innspill Problemløsende Analyserer komplekse situasjoner For radikal Ignorerer viktige detaljer Svever i skyene Blir arrogant og plagsom "Djevelens advokat"

15 Objektiv analyse - vurderer alternativer
4. Vurdering Objektiv analyse - vurderer alternativer Analyserer problem og situasjon Har god dømmekraft Er kjølig og objektiv i sine vurderinger Velger det beste av flere alternativer Er logisk kritisk Mangler evne til å inspirere andre Mangler lysten til å kommunisere Trekker seg fra, eller ser ikke, konflikter Blir innelukket

16 Grundighet - ser viktige detaljer
4. Vurdering Grundighet - ser viktige detaljer Kvalitetssikrer Ser ting som kan gå galt Kritisk blikk for detaljer Gjør oppgaven helt ferdig Bekymrer seg om småting Gir ikke opp tapte slag Har lav stressterskel Blir lett aggressiv

17 Utviklingsfaser Prestasjons- nivå Kvalitet på samhandling i gruppa
Bruker felles formål for å fokusere energien Ansvaret deles av alle medlemmer Helheten større enn summen av delene Mangler felles formål Deler ikke ansvar Anerkjenner felles formål Enveis deling av ansvar Prestasjons- nivå Høy-prestasjons team Høy-prestasjons team Team Gruppe Enkelt- individer Kvalitet på samhandling i gruppa


Laste ned ppt ""Møte" Mennesker som treffes rutinemessig eller for en bestemt anledning Møtet er eneste fellesarena Vage eller ingen felles mål Beslutninger blir ofte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google