Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnskunnskap - Makt Ronald Nolet HVO. Makt n Makt kan bety mye: vold, tvang, herredømme, myndighet, autoritet, sterk innflytelse, overtak n Makt har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnskunnskap - Makt Ronald Nolet HVO. Makt n Makt kan bety mye: vold, tvang, herredømme, myndighet, autoritet, sterk innflytelse, overtak n Makt har."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnskunnskap - Makt Ronald Nolet HVO

2 Makt n Makt kan bety mye: vold, tvang, herredømme, myndighet, autoritet, sterk innflytelse, overtak n Makt har en negativ klang n Men makt er både nødvendig og ønskelig n Makt er verken postivt eller negativt n Det det dreier seg om er hvordan makt brukes (misbrukes), til hvilken formål m.m

3 Makt n Makt kan også ses på som evne til å nå sine mål n Studier av makt av sentrale aktører i offentlig politikk og næringsliv gir interessante opplysninger n Denne tilnærmingen fokuserer på koblingen mellom økonomi og politikk n Den fokuserer på eliten i samfunnet n Den individualiserer maktutøvelsen

4 Makt og økonomi (Posisjonsskolen - Tangen 1975) n Det er nyttig å granske sammenhengen mellom økonomi og politikk n Men denne tilnærmingen er ikke uten problemer n Det vil alltid være noen som ikke inkluderes n Det vil videre være vanskelig å bedømme hvem som faktisk utøver makten n Det er vanskelig å bevise empirisk

5 Makt og renommé n I ulike undersøkelser (Hunters, USA 1953) er det foretatt studier av makt gjennom rennomé n Journalister, redaksjoner, organisasjons- ledere osv. n Også denne “skolen” har vært gjennom kritikk som den posisjonsskolen fikk n Ett unntak: forkeren selv foretok ikke utvelgelsen i empiriske studiene

6 Makt og intensjonalitet n Det kan være nyttig å få avklart begrepet makt (Dahl, 1957) n “A har makt over B når A får B til å gjøre noe som B ellers ikke ville ha gjort” n Makten i et samfunn er ofte fordelt over flere områder/personer n En enkel elite fins ikke - lederskap er som regel pluralistisk

7 Makt som et bytteforhold n En beslutningsorientert tilnærming tar utgangspunkt i “den rasjonelle aktørens ideologi” n Siden en aldri kan ha full kontroll over alle virkemidler vil det oppstå en avhengighet mellom aktørene n Fremming av egne interesser kan skje gjennom bytte-situasjoner i samhandling med andre aktører

8

9 Makt og bytte n En kan øke sin makt ved å redusere interesse for det andre kontrollerer n En kan øke sin makt ved å øke kontrollen over det andre er interessert i n En kan øke sin makt ved å øke den andres interesser for det en kontrollerer n En kan øke sin makt ved å minske andres kontroll over sine interesser

10

11 Makt og ikke-beslutninger n Makt kan også utøves utenfor beslutnings- prosesser n A kan hindre B å ta opp ubehagelige spørsmål (forhold) bevisst eller ubevisst n Ulike “spilleregler” vil fremme interesser på bekostning av andre n Eks. eiendomrettsspørsmål og ideen om at “eiendom er tyveri” skaper nye dagsordener i samfunnet

12 Ikke-beslutningsskolen n Denne skolen utvider perspektivene i makt begrepet n Den retter søkelyset mot spilleregler og organisering n Den studerer makt som ligger i strukturene i samfunnet n Den kan likevel kritiseres for u problem med å identifisere konflikter og aktører u vanskelig å skille det bevisste fra det ubevisste u begrenser seg til saker som holdes utenfor

13 Tredimensjonale maktstudier n Retter søkelyset på forhold som ikke uttrykker konflikter n S. Lukes (1974) lanserer ideen om at makt også ligger i etablerte verdier og strukturer selvom det fins konsensus (enighet) n Strukturell makt hviler f.eks på forventninger om andres reaksjoner n Vi tilpasser vårt fysiske rom n Johansen (1981) kaller dette kulissens regi n Marxister snakker om fremmedgjøring n Feminister om patriakatet

14 Makt som relasjon n Makt behøver ikke være suverenitet, besittelse eller kontroll hevder Foucault (1984) n Makt er en relasjon n Makt er ikke noe en besitter men utøver n Derfor er det viktig å studere hvordan makt utøves

15 Foucault - makt er n Et mangfold av styrkeforhold n Prosessen som gjennom kamp endrer eller vender på disse styrkeforhold n Den støtte som styrkeforholdene finner i hverandre (statsapparat, lovene m.m) n Strategier i hvilke styrkeforhold får effekt n Er lokale og allestedsnærværende, bevegelige og ustabile (dynamisk) n Produktivt n Kommer nedenfra n Motstands avlende

16 Grunnlag for makt og innflytelse n Hvilken ressurser gir makt? n Ressurser er som makt et relativt begrep n Det er noe som en har i forhold til en bestemt arena n F.eks utdanning og arbeidsmarket, hvor utd. er en ressurs og arb.market en arena n Vi kan bare illustrere hva som kan gi makt


Laste ned ppt "Samfunnskunnskap - Makt Ronald Nolet HVO. Makt n Makt kan bety mye: vold, tvang, herredømme, myndighet, autoritet, sterk innflytelse, overtak n Makt har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google