Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring
Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

2 Dilemma ved prosjektbasert læring
- ”Prosjektets iboende egoisme” - ”Ingen vil lytte når jeg vil fortelle” - ”tilhørighet til prosjekt og ikke til organisasjon” Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

3 Jernbaneverket Utbygging
- Suksessfaktor i måloppnåelse i det enkelte prosjekt og - Forbedring/læring mellom prosjekter og mellom faser Hva er lettest å måle, mest synlig og gis mest fokus…? Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

4 Noen konkrete virkemidler (1) …
- Organisering - Prosjektmodell (prosessmodell) - Prosjektdag - Prosjektskolen - Verdigrunnlag Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

5 Noen konkrete virkemidler (2)…
- Usikkerhetsanalyser - Erfaringsseminar - Erfaringsrapporter - Prosjekt oppstart - og EPU? Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

6 Organisasjon Historikk:
96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

7 Organisasjon Utbygging har gjennomføringsansvar for både tidligfase og gjennomføringsfase - Utbyggingsenhetene har resultatansvar for sin egen prosjektportefølge - Medarbeidere er ansatt i basisorganisasjonen (prosjekttjenester) som har ansvar for rekruttering, kompetanseutvikling, fagansvar, utvikling av styringssystem og forvaltning av beste praksis. - Mange medarbeidere 100% i store prosjekt over mange år, mens andre er 10% i 10 prosjekt... Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

8 Prosjektmodell - Introduserer definerte faste kontrollposter alle prosjekt må gjennom - Krav til dokumentasjon og verifisering som bidrar til å systematisere erfaringer i sjekklister - Sterkere ledelsesinvolvering og krav til tverrfaglig kontroll (prosjektekstern) - Skape kultur som fremmer læring og involvering Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

9 Prosjektmodell Historikk:
96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

10 Prosjektmodell Hovedområder Viktige momenter Utsjekk Ikke relevant
Styringsdokument og Estimat Er styringsdokumentet oppdatert og i samsvar med mal for styringsdokumentet? Er det endringer i styringsdokumentet i forhold til hva som var fastsatt ved oppstartskontroll? (mål, organisering, strategi, fremdrift, interessentanalyse og -håndtering, kommunikasjonsplan) Er det utarbeidet en kvalitetsplan med prosedyrer og sjekklister for produksjonen i prosjektet? Er det laget et estimat for prosjektet som er i samsvar med JBV’s krav til estimering med hensyn til: Struktur på estimatet Estimeringsmetodikk Dokumentasjon av forutsetninger, avgrensninger og sporbarhet Kvalitetssikring av sidemann Har estimatet blitt gjennomgått og kvalitetssikret av en tverrfaglig kostnadsgruppe? Er estimatet dokumentert i et eget dokument? Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

11 Prosjektskolen Nær innpå 300 kursdeltagere på prosjektskolen siden oppstarten høsten 2006.(6 forskjellige moduler) - Arena for læring av generell teori, virksomhetsspesifikke modeller og praksis men ikke minst diskusjon, nettverk, erfaringsoverføring og kulturbygging - Interne forelesere og deltagere på tvers av prosjekt og faser er svært viktig Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

12 Prosjektdagen Heldagssamling for ca 250 deltagere. Arrangert i form som en konferanse med plenumsforedrag og tre faglige parallelle strømmer med både eksterne og interne innledere. Avsluttes m felles sosialt arrangement. Arena for faglig oppdatering, synliggjøring av egne ”spesialister”, kulturbygging og nettverk internt. Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

13 Noen strategier Individuell læring ved arbeid i prosjekt - Kompetanseoverføring og læring mellom prosjekter og mellom prosjektfaser for organisasjonen - Erfaringsoverføring fra andre organisasjoner - Individuell læring ved kurs/opplæringstilbud innenfor kjernekompetansen - Rekruttering og karriereutvikling innenfor kjernekompetanseområdene - Kompetanseoverføring ved innleie av spesialister Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

14 Til slutt - kulturbetinget prosess som tilsynelatende aldri lykkes helt… - det må skapes ”formelle” arenaer hvor kompetanseoverføring blir synlig og verdsatt (prosjektdagen, prosjektskolen etc) - kompetanse- og karriereutvikling på individnivå er fortsatt det viktigste? Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

15 Helt til slutt - Presentasjonen har fokusert på læring mellom prosjekter i Utbygging og mellom prosjekter og basis internt i Utbygging… - Læring og erfaringsoverføring fra drift til prosjekt ved oppstart og fra prosjekt til drift ved avslutning er like viktig…. Historikk: 96/48/ EF om samtrafikkevne i det europeiske jernbanesystem for høyhastighetstog 2001/16/ EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet 2004/50/ EF om endring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 96/48/EF og 2001/16/EF om samtrafikkevne Direktivene 96/48 og 2001/16 er blitt implementert i norsk rett ved følgende forskrifter: FOR : (erstatter forskrift , nr 424): Forskrift om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). FOR : (erstatter forskrift nr 137): Forskrift om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). FOR : Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. FOR [1]: Forskrift om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane [1] Fortalens punkt (17) beskriver sammenhengen mellom forskrift nr. 117 og CR TSI CCS. CR TSI CCS notifisert til medlemsstatene i EU den 28. mars 2006 CR TSI CCS trådte i kraft 28.september 2006 Ikrafttreden i Norge er avhengig av implementering i EØS avtalen

16 Lessons learned The transfer of knowledge from base organisation and future user at the start of the project was seen as very important Management statement were made and arenas established This proved difficult to achieve The project had to solve this lack of knowledge transfer with additional reqruitement

17 Lessons learned The future organisation for operations was initially developed within the project As the first part of the system went into operations this part of the project became an independent organisation in the JBV base organisation This was a very efficient way of securing knowledge transfer from the project execution phase into operations


Laste ned ppt "Jernbaneverkets satsing på prosjektbasert læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google