Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk. Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Kvalitetssikring av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk. Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Kvalitetssikring av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk

2 Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Kvalitetssikring av forskning

3 Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Sovepute eller Kvalitetssikring av forskning

4 Forskeren gjør sine forsøk

5 Kvalitetssikring av forskning Prøver Forskeren gjør sine forsøk Laben gjør sine analyser

6 Kvalitetssikring av forskning Prøver Rapport Forskeren gjør sine forsøk Laben gjør sine analyser Forskeren (eller noen andre) gjør statistikk

7 Kvalitetssikring av forskning Nesten uten unntak handler eksperimentell forskning om å sammenligne to eller flere grupper

8 Kvalitetssikring av forskning Nesten uten unntak handler eksperimentell forskning om å sammenligne to eller flere grupper To spørsmål å besvare: Er det forskjell mellom gruppene? Kan forskjellene mellom gruppene skyldes noe annet enn de eksperimentelle betingelsene?

9 Kvalitetssikring av forskning To spørsmål å besvare: Er det forskjell mellom gruppene? Kan forskjellene mellom gruppene skyldes noe annet enn de eksperimentelle betingelsene? Kvalitetssikringen må være basert på at det er disse to spørsmålene som skal besvares

10 God presisjon Dårlig nøyaktighet Dårlig presisjon God nøyaktighet? Dårlig presisjon Dårlig nøyaktighet God presisjon God nøyaktighet Kvalitetssikring av forskning Tradisjonelt er kvalitetssikringen i et analyselaboratorium veldig fokusert på nøyaktighet – og ofte mindre fokusert på presisjon Nøyaktighet og presisjon

11 What is the most important? Good precision or good accuracy? Compare fat content in two types of sausages

12 What is the most important? Good precision or good accuracy? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 g fat / 100 g Standard deviation = 1.6 (Precision)

13 What is the most important? Good precision or good accuracy? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 g fat / 100 g Avg 20.00 0.75 Avg 20.75 Standard deviation = 1.6 (Precision)

14 What is the most important? Good precision or good accuracy? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 g fat / 100 g Avg 19.00 0.75 Avg 19.75 A systematic deviation (low accuracy) has no influence on the difference between the groups Standard deviation = 1.6 (Precision) – 1% systematic error (Accuracy)

15 What is the most important? Good precision or good accuracy? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 g fat / 100 g Avg 19.00 0.75 Avg 19.75 With better precision (lower standard deviation) we see more clearly that there is a systematic difference between the groups Standard deviation = 0.3 (Precision) – 1% systematic error (Accuracy)

16 What is the most important? Good precision or good accuracy? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 g fat / 100 g Avg 19.00 0.75 Avg 19.75 When groups are compared with the same method: go for best precision. Accuracy is of limited importance Standard deviation = 0.3 (Precision) – 1% systematic error (Accuracy)

17 Precision and accuracy If you can’t do this, ensure good accuracy! Do what you can to minimize the effect of systematic errors and low accuracy 1.Analyze all samples (groups) with the same method 2.Analyze all samples (groups) in the same laboratories 3.Analyze all samples (groups) at the same time

18 Kontrollkort og sånt… 6 8 10 12 14 16 18 Forventet Grense 6 8 10 12 14 16 18 Forventet Grense Hvilket er å foretrekke?

19 Kontrollkort og sånt… 6 8 10 12 14 16 18 Forventet Grense

20 Kontrollkort og sånt… 6 8 10 12 14 16 18 Forventet Grense Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4

21 Kontrollkort og sånt… 6 8 10 12 14 16 18 Forventet Grense Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4 Selv om kontrollprøven er innenfor grensen kan det være nok drift til å gi falske konklusjoner om gruppeforskjeller Den som gjør den statistiske analysen ser sjelden kontrollkortene

22 Kontrollkort og sånt… 6 8 10 12 14 16 18 Forventet Grense Unngås ved å analysere prøvene i randomisert rekkefølge Er det få prøver i hver gruppe anbefales spesielle design av sekvensen fremfor tilfeldig rekkefølge

23 Prøvetaking Usikkerheten i resultatet bestemmes av det som skjer på laboratoriet + det som skjer utenfor laboratoriet – dvs. prøvetakingen.

24 Prøvetaking Usikkerheten i resultatet bestemmes av det som skjer på laboratoriet + det som skjer utenfor laboratoriet – dvs. prøvetakingen. Det å ta en homogen og representativ prøve er ofte krevende, og bidraget fra prøvetakingen til usikkerhet er ofte (vanligvis) større enn bidraget fra analysen – da er det av liten betydning om vi kjenner detaljene om usikkerheten i analysen.

25 Prøvetaking Usikkerheten i resultatet bestemmes av det som skjer på laboratoriet + det som skjer utenfor laboratoriet – dvs. prøvetakingen. Det å ta en homogen og representativ prøve er ofte krevende, og bidraget fra prøvetakingen til usikkerhet er ofte (vanligvis) større enn bidraget fra analysen – da er det av liten betydning om vi kjenner detaljene om usikkerheten i analysen. Feilforplantning: s 2 total = s 2 prøvetaking + s 2 analyse Standardavvikene er kvadrerte, da blir bidraget fra det minste leddet ofte ubetydelig

26 Prøvetaking Usikkerheten i resultatet bestemmes av det som skjer på laboratoriet + det som skjer utenfor laboratoriet – dvs. prøvetakingen. Det å ta en homogen og representativ prøve er ofte krevende, og bidraget fra prøvetakingen til usikkerhet er ofte (vanligvis) større enn bidraget fra analysen – da er det av liten betydning om vi kjenner detaljene om usikkerheten i analysen. Feilforplantning: s 2 total = s 2 prøvetaking + s 2 analyse Standardavvikene er kvadrerte, da blir bidraget fra det minste leddet ofte ubetydelig

27 The Huang He (Yellow River), China ? ? Lake Eirie, USA/Canada Hvor kan vi finne en representativ prøve her? ? ? ? ? ? ? ? ? Prøvetaking

28 Et eksempel fra virkeligheten… A shipload of grain… 30.000 tonnes

29 A shipload of grain… That is not from the same field Et eksempel fra virkeligheten…

30 A shipload of grain… To be analysed for aflatoxins Aflatoxin B1 Et eksempel fra virkeligheten…

31 A shipload of grain… Et eksempel fra virkeligheten…

32 A shipload of grain… Et eksempel fra virkeligheten…

33 A shipload of grain… 30 gram of 30.000 tonnes … … 30.000.000.000 gram (ratio: 1:10 9 ) Et eksempel fra virkeligheten…

34 Prøvetaking og paralleller Gjennomsnitt av to kjemiske analyser Det er vanlig å gjøre to kjemiske analyser av hver prøve og rapportere gjennomsnittet av disse

35 Prøvetaking og paralleller Gjennomsnitt av to kjemiske analyser Like mye arbeid men mye bedre

36 Prøvetaking og paralleller Like mye arbeid men mye bedre Mulighet for å estimere den totale usikkerheten inklusiv prøvetakingen Usikkerheten blir også estimert fra prøvene som ble brukt i forsøket og ikke fra en kontrollprøve som kan være ganske lite relevant

37 Kort oppsummert Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Sovepute eller

38 Kort oppsummert Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Sovepute Den interne kvalitetssikringen på laben er ikke nødvendigvis noe som fører til sikrere konklusjoner i forskningen

39 Kort oppsummert Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Sovepute Den interne kvalitetssikringen på laben er ikke nødvendigvis noe som fører til sikrere konklusjoner i forskningen

40 Kort oppsummert Vi trenger å vite den totale usikkerheten, ikke bare usikkerheten i analysen. Vi trenger å vite at eventuelle forskjeller mellom gruppene ikke kan ha oppstått som følge av noe som har skjedd på laben.

41


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk. Akkrediterte metoder Kontrollprøver Kontrollkort etc, etc, etc…. Kvalitetssikring Kvalitetssikring av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google