Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske."— Utskrift av presentasjonen:

1 (Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske modellen Tom Main og Maxwell Jones Leve-, oppleve-, læresituasjoner Et minisamfunn …….

2 Demokratiets vesen:..samtalen(dialogen) + gjensidig forståelse og respekt Følelsesmessig engasjement og diskusjon Nordiske miljøterapeuter Innlæring som en subjektiv erfaring – emosjonell innsikt Kriser analyseres i en gruppesituasjon Konfrontasjon – to typer av situasjoner: LL-situasjoner og krisesituasjoner Åpen kommunikasjon og passende følelsesnivå Avvikende atferd som kommunikasjon

3 Passiv pasientrolle vs. aktiv deltaking i egen behandling Å se seg sjøl i den andre – og den andre i seg sjøl Å diskutere en annen persons væremåte bryter mot våre kulturnormer Institusjonen som laboratorium Avlæring, relæring og innlæring Nøkkelsituasjoner og rutiner Miljøterapi vs. psykoterapi

4 Miljøterapi som psykologisk orientert behandling Miljøterapi – sosialpedagogikk Hjemmet som modell (jf. fosterhjemmet) Det offentlige hjemmet bygger på ”rasjonalitet” - barnet tilpasser seg for å få det det trenger/ønsker Det private – det offentlige – dobbelthetene Personalets kontinuerlige veiledningsbehov Miljøterapeutens egne verdier og hverdagslivsutforming (røyking)

5 Åpenhet og urørbarhetssonen Den sosialped. Relasjonen: samfunnsmessig styrt – personrelasjon Klienters brede livserfaring (miljøterapeutens?) Mange ulike planer pga mange m.t. gir rom for manipulering Kriser i institusjoner Åpenhet - hemmelighet – looping Teoriens plass – å gjøre noe – og å tru på det man gjør


Laste ned ppt "(Demokratisk) terapeutisk samfunn (E. Fog) Sosial terapeut (jf.L/S..miljøets psykologiske, sosiale og materielle betingelser…) – bryter med den medisinske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google