Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn: (Bakgrunnen/utgangspunktet for Jones utvikling av en ny institusjonsmodell var erfaringene med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn: (Bakgrunnen/utgangspunktet for Jones utvikling av en ny institusjonsmodell var erfaringene med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn: (Bakgrunnen/utgangspunktet for Jones utvikling av en ny institusjonsmodell var erfaringene med at institusjonene lett utviklet en lukket og autoritær kultur. Han anså at slike forhold i hovedsak hadde antiterapeutiske effekter.)

2 2. frivillighet 4. åpen kommunikasjon 3. demokrati 1. felles målsetting

3 5. nye personal- og klientroller 8. gruppeteknikker framfor individuelle 7. realitetskonfrontasjon 6. symptomtoleranse

4 Demokratisk terapeutisk samfunn M. Jones – startet i en fløy i Belmont hospital -> Henderson hospital (ca1948) Psykiatriske pasienter Den britiske tradisjonen Hierarkisk/ autoritært terapeutisk samfunn – Charles Dederich Synanon (1958) (Anonyme alkoholikere) Stoffmisbrukerbehandling Den amerikanske tradisjonen

5 PROBLEM MÅL 1-2 mndr ”Eggboks”, ”Nyinger” ”Utvikling og vekst” ”Stammen” ”Orientering ut” ”Mellomfasen” ”Gamlinger” ”Fase 2” 2-6 mndr 6-12 mndr 12-24 mndr VEKSTHUSET

6 Begynnende eksponering for likesinnede Opplevelse av håp/ følelse av mulig egen endring Tilhelingserfaringer gjennom sosialt samspill Være involvert i: full deltakelse i rollene i fellesskapet Behandlingsprosessen Begynnende engasje- ment i aktiviteter i fellesskapet Tilknytning/”allianse” med beboerfellesskap, følt tilhørighet

7 Endringer i atferd, holdninger og emosjoner Subjektive resultater- funksjonsdyktighet, selvrespekt Internalisert endring Opplevd endring av personlighet og identitet

8 Kameratgruppa – tidligere misbrukere - konfrontasjonsteknikker

9 Likheter og forskjeller mellom modellene: Atferdsgrenser og sanksjoner Positivt kameratpress Gjensidig hjelp

10 Konfrontasjon Rom for å uttrykke følelser - encountergrupper Rollemodeller/forbilder Konstruktiv aktivitet

11 Å leve kollektivt Åpen kommunikasjon i systemet Begrensa kommunikasjon med omverden

12 Tvang/frivillighet ved inntak Utdanning og arbeidstrening Rådgivning

13 Kontrollerte kontakter utafor kollektivet Organisert fritid/rekreasjon

14 Å misjonere og å bekjenne Ritualer TS


Laste ned ppt "Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn: (Bakgrunnen/utgangspunktet for Jones utvikling av en ny institusjonsmodell var erfaringene med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google