Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn:
(Bakgrunnen/utgangspunktet for Jones utvikling av en ny institusjonsmodell var erfaringene med at institusjonene lett utviklet en lukket og autoritær kultur. Han anså at slike forhold i hovedsak hadde antiterapeutiske effekter.)

2 1. felles målsetting 2. frivillighet 3. demokrati 4. åpen kommunikasjon

3 5. nye personal- og klientroller
6. symptomtoleranse 7. realitetskonfrontasjon 8. gruppeteknikker framfor individuelle

4 Demokratisk terapeutisk samfunn
M. Jones – startet i en fløy i Belmont hospital -> Henderson hospital (ca1948) Psykiatriske pasienter Den britiske tradisjonen Hierarkisk/ autoritært terapeutisk samfunn – Charles Dederich Synanon (1958) (Anonyme alkoholikere) Stoffmisbrukerbehandling Den amerikanske tradisjonen

5 VEKSTHUSET ”Gamlinger” 12-24 mndr ”Fase 2” MÅL ”Orientering ut” 6-12 mndr ”Mellomfasen” ”Utvikling og vekst” 2-6 mndr ”Stammen” 1-2 mndr ”Eggboks”, ”Nyinger” PROBLEM

6 Behandlingsprosessen
Begynnende eksponering for likesinnede Opplevelse av håp/ følelse av mulig egen endring Begynnende engasje- ment i aktiviteter i fellesskapet Tilhelingserfaringer gjennom sosialt samspill Være involvert i: full deltakelse i rollene i fellesskapet Tilknytning/”allianse” med beboerfellesskap, følt tilhørighet

7 Subjektive resultater- funksjonsdyktighet, selvrespekt
Endringer i atferd, holdninger og emosjoner Subjektive resultater- funksjonsdyktighet, selvrespekt Internalisert endring Opplevd endring av personlighet og identitet

8 Kameratgruppa – tidligere misbrukere - konfrontasjonsteknikker

9 Likheter og forskjeller mellom modellene:
Atferdsgrenser og sanksjoner Positivt kameratpress Gjensidig hjelp

10 Konfrontasjon Rom for å uttrykke følelser - encountergrupper Rollemodeller/forbilder Konstruktiv aktivitet

11 Å leve kollektivt Åpen kommunikasjon i systemet Begrensa kommunikasjon med omverden

12 Tvang/frivillighet ved inntak
Rådgivning Utdanning og arbeidstrening

13 Kontrollerte kontakter utafor kollektivet
Organisert fritid/rekreasjon

14 TS Å misjonere og å bekjenne Ritualer


Laste ned ppt "Maxwell Jones' prinsipper for det terapeutiske samfunn:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google