Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsstøttende samtaler med den brutte familie BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsstøttende samtaler med den brutte familie BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsstøttende samtaler med den brutte familie BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT

2 FORELDREROLLEN - I DEN SENMODERNE TID Hva karakteriserer det senmoderne? Fra bl.a Lars Dencik: Samfunn og oppvekstvilkår i endring Familieliv i endring Foreldreskap under endring

3 BARNDOM PREGET AV Begge foreldre i jobb, barnehagens rolle Barn betraktes mer og mer som subjekter i egne liv- med rettigheter Individuering – samtidig som forutsetninger for sosial fungering er viktigere enn noensinne!

4 ” Vi kommer alle hjemmefra ” ( Ø.Kvello) Hva betyr det i 2012? Foreldrene er på mange måter barnets viktigste utviklingsressurs Barn er i behov av stabile relasjoner for å danne mening i vanskelige situasjoner (H. Øvreeide)

5 HVA MØTER OSS NÅR VI TREFFER DEN BRUTTE FAMILIE? Bakteppe for både voksne og barn: Dette kan ta slutt! Hva er “ i spill ” ? Hvilke briller ser vi med ? Hvilke diskurser preger oss(apropos Kopperud) og hva preger familiene?

6 TEORETISK FORANKRING OG INSPIRASJON • Systemisk kunnskap kombinert med utviklingspsykologi, særlig tilknytningsteori (Mæhle, Ekeland,Øvreeide) • Kunnskap om konflikt og dens dynamikk (Tjersland,Thuen, Skjørten m fl) • Narrativ grunnlagstenkning • Tenkning om resiliens og økt motstandskraft Resiliens: forståelse av sammenheng og mening

7 Kartlegging og arbeid med risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer: • Temperament • Tilknytningsstil • Følelsesmessig tilgjengelighet • Grad av vansker hos de voksne mm

8 VÅRE SPØRSMÅL Kan vi bidra til å forløse et bedre foreldre- skap etter brudd? Kan vi arbeide med de voksnes konflikt og forankre seg i barnets historie, barnets stemme, barnets ”vindu”? ”Med respekt for barnets forstand” Magne Raundalen

9 BESKRIVELSE AV MODELLEN • Delt i 3 faser, som gir ramme og struktur • Holdningsarbeidet understreket • Vi har sett at terapeutens holdning, innstilling og taner er en del av den terapeutiske effekten Les rapporten for en diskusjon av dilemmaer knyttet til de ulike fasene i modellen!

10 FASE 1 FORELDRESAMTALER 1.Avklare bestilling og mandag • Arbeide med allianse, bevisstgjøre og samtidig romme og forstå • Vurdering underveis: kartlegge konflikten og dens innvirkning. Motivasjon til endring? 2.Fokus på barnet • Barnets historie og reaksjoner • Relasjonen mellom voksne og barn

11 FASE 1 3.Sensitivisering av foreldrne • Kartlegge barnets lojalitetskonflikt • Hvor alvorlig er dette? • Kan foreldrene klare å høre på barnet og ta inn over seg dets fortvilelse? 4.Forberedelse til barnesamtalene • Hensikten med disse • Søsken sammen eller hver for seg? • Barnet må gis følelsesmessig tillatelse • Vi anmoder om å delta i tilbakemeldingssamtaler

12 FASE 2 BARNESAMTALENE 1.Etablere kontakt • På venterommet • Starter med foreldre tilstede • Barnet informeres, hensikt og formål gjentas – barnet er i fokus • Trygge og tydelige rammer 2.Utforskning av barnets univers • Barneintervju • Genogram/nettverkskart • Planlegge det som skal formildes til foreldrene – hva ønsker barnet av endringer?

13 FASE 2 3.Etter barnesamtalene • Notere sine inntrykk av barnet • Hva var barnet preget av? • Ressurser og potensiale? • Mestringsmuligheter • Funnet en rolle i konfliktsituasjonen? • Hva har barnet å stå imot med?

14 FASE 3 TILBAKEMELDINGSSAMTALE TIL FORELDRENE 1.Anerkjenne og bekrefte • Foreldrene inviteres i utg. pkt sammen • Hva kan anerkjennes? • Invitasjon til å se på konflikten og situasjonen slik barnet ser det 2.Opplevelsen av barnet • Hvordan representerte barnet seg selv? • Barnets forståelse • Relasjoner til andre • Sjekke ut med foreldrene om de kjenner seg igjen. Hva kan de bygge på hjemme?

15 FASE 3 3.Konfliktens innvirkning • Barnets skilsmissehistorie • Lojalitetskonflikt • Kan foreldrene se og akseptere at de utfyller hverandre for barnet? 4.Formidle barnets ønsker/meninger og håp • Lojalitet til barnets meninger og ord • Teamer tas på alvor • Av og til ikke mulig å arbeide med begge foreldre i samme rom • Hva hvis barnet ikke ønsker å formidle noe til de voksne?

16 FASE 3 5.Arbeid med foreldrefunksjoner og relasjonen foreldre-barn • Hva forstyrre samspillet mellom deg som voksne og barnet? • Lete etter felles foreldreoppgaver og styrke det felles foreldreteamet • Gjennomgå konkrete ”kjøreregler” 6.Evaluere og evt. Avslutte • Evt. Videre terapeutisk arbeid med deler av eller hele familien 7.Evt. Oppfølgningssamtale med barnet og foreldrene, etter 3-6 mnd

17 FASE 3 5. Arbeid med foreldrefunksjoner og relasjonen foreldre-barn Hva forstyrrer samspillet mellom deg som voksen og barnet? Lete etter felles foreldreoppgaver og styrke felles foreldreteamet Ofte helt konkrete ” kjøreregler ”

18 FASE 3 6. Evaluere og evt avslutte Eller videre terapeutisk arbeid med deler av eller hele familien Oppfølgingssamtale med barnet, etter tre eller seks måneder


Laste ned ppt "Utviklingsstøttende samtaler med den brutte familie BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google