Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet) 1. Fysiologiske /anatomiske ("biologiske") / psykopatologiske / psykologiske forklaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet) 1. Fysiologiske /anatomiske ("biologiske") / psykopatologiske / psykologiske forklaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet) 1. Fysiologiske /anatomiske ("biologiske") / psykopatologiske / psykologiske forklaringer 2. Sosiale / kulturelle (sosiologiske) I tillegg - to dimensjoner

2 1. Strukturalistiske / systemorienterte forklaringer –Mennesket - et reaktivt vesen –Sykeliggjøring (behandling) / sosiologisering 2. Subjektive, voluntaristiske, aktørorienterte forklaringer –Mennesket - et aktivt vesen –Ansvarliggjøring, straff, avskrekking

3 Eksempler på noen sosiologiske modeller –Differential association (Sutherland Vekt på læring av kriminelle atferdsmønstre via tilknytning, tilhørighet til ulike primærgrupper, spesielt foreldrene –Anomi-teorien (Merton) Aksepterte normer kolliderer med sosial virkelighet –Mertons avvikstypologi

4 Cloward og Ohlin: aspirasjon og vellykkethet –Kriminell sosialisering –Subkulturer i miljøer med små suksessmuligheter skaper gjengkulturer –sentrale medier for sosialiseringsprosessen, filtrerer lovlige verdier

5 Labelling teori (stemplingsteori, stigmateori) –Avvik - "ikke en karakteristikk av individer eller grupper" (f. eks. personlighetstrekk, arveegenskaper eller påvirkning fra et miljø) –Avvik snarere resultat av en bestemt interaksjonsprosess mellom avvikere og konforme mennesker. –Stemplers kulturelle verdi-orientering avgjørende (knyttet f. eks. til klasse-kultur)

6 Rational choice og situasjonelle fortolkninger –cost benefit - rasjonalitet –bevisste kalkyler –anledning (situasjon) gir forutsetning for det rasjonelle valget aktøren foretar –(f.eks.) kriminalitet: Aksjon, ikke reaksjon på strukturelle forutsetninger


Laste ned ppt "Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet) 1. Fysiologiske /anatomiske ("biologiske") / psykopatologiske / psykologiske forklaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google