Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet)
1. Fysiologiske /anatomiske ("biologiske") / psykopatologiske / psykologiske forklaringer 2. Sosiale / kulturelle (sosiologiske) I tillegg - to dimensjoner

2 1. Strukturalistiske / systemorienterte forklaringer
Mennesket - et reaktivt vesen Sykeliggjøring (behandling) / sosiologisering 2. Subjektive, voluntaristiske, aktørorienterte forklaringer Mennesket - et aktivt vesen Ansvarliggjøring, straff, avskrekking

3 Eksempler på noen sosiologiske modeller
Differential association (Sutherland Vekt på læring av kriminelle atferdsmønstre via tilknytning, tilhørighet til ulike primærgrupper, spesielt foreldrene Anomi-teorien (Merton) Aksepterte normer kolliderer med sosial virkelighet Mertons avvikstypologi

4 Cloward og Ohlin: aspirasjon og vellykkethet
Kriminell sosialisering Subkulturer i miljøer med små suksessmuligheter skaper gjengkulturer sentrale medier for sosialiseringsprosessen, filtrerer lovlige verdier

5 Labelling teori (stemplingsteori, stigmateori)
Avvik - "ikke en karakteristikk av individer eller grupper" (f. eks. personlighetstrekk, arveegenskaper eller påvirkning fra et miljø) Avvik snarere resultat av en bestemt interaksjonsprosess mellom avvikere og konforme mennesker. Stemplers kulturelle verdi-orientering avgjørende (knyttet f. eks. til klasse-kultur)

6 Rational choice og situasjonelle fortolkninger
cost benefit - rasjonalitet bevisste kalkyler anledning (situasjon) gir forutsetning for det rasjonelle valget aktøren foretar (f.eks.) kriminalitet: Aksjon, ikke reaksjon på strukturelle forutsetninger


Laste ned ppt "Avviksteori Giddens: skillelinjer (utg. pkt. i kriminalitet)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google