Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diagnose – forståelse eller merkelapp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diagnose – forståelse eller merkelapp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diagnose – forståelse eller merkelapp
Hva slags diagnose? Læringshistorie – hvilke sosiale, psykologiske, materielle betingelser fremmer/hemmer læring? Hvilke betingelser oppleves som positive/negative? Hvilke ressurser (funksjoner) kan man bygge på?

2 Alle har en individuell utviklingshistorie (og møter oss med en forforståelse)
Her-og-nå diagnose (forståelse) Kontinuerlig diagnostikk

3 Metoder i miljøterapi Metodisk bruk av omsorg
Metodisk bruk av grensesetting Struktureringsmetoden Læring ved identifikasjon Læringsteoretiske metoder Kognitiv bearbeiding Forandring av selvinstruksjon Ukonvensjonell reaksjons-metode

4 Omsorgsperspektiver:
Det tredelte omsorgsbegrepet (Pär Nygren) Oppdragelsesomsorg Behovsomsorg Utviklingsomsorg

5 Sosialiseringsorientert behandling

6 Behovsorientert behandling

7 Utviklingsorientert behandling

8 Metodisk bruk av omsorg
omsorg er sentral betingelse for vekst og utvikling omsorgens utforming er kulturelt bestemt omsorg etablerer kontakt og trygghet

9 omsorgsformen må tilpasses utvikling/alder (fasetypiske behov)
”kvelende” omsorg/infantilisering klientenes problematiske forhold til omsorg

10 balanse støtte/omsorg – krav
NB – metodisk bruk… pass på: klientens behov skal dekkes – ikke personalets

11 Metodisk bruk av grensesetting
Tre ulike læringskonstellasjoner: innlæring – avlæring – relæring innlæring – avlæring – ny innlæring ny innlæring

12 grensesetting er en sentral betingelse for all læring
grensesetting er en avlæringsmetode ulike former – verbale, fysiske m.m.

13 grensesetting og makt testing av grenser grensesetting i første fase av et opphold grensesetting vs straff

14 Struktureringsmetoden
struktureringsmetoden er en innlærings- og relæringsmetode målet er å gi klienten nye og hensiktsmessige erfaringer grensesetting og strukturering ”henger” sammen

15 balanse mellom avlæring og relæring/ innlæring
struktureringsmetoden inneholder flere elementer (trinn) struktureringsmetoden er planen/opplegget

16 Eksempel: (PS- sjekk ut ”startkompetansen”)
1. Kognitiv problemløsing.. 2. Rollespill…. 3. ……… 4. Trening i standardiserte situasjoner…. 5. Trening i virkeligheten…

17 Læring ved identifikasjon (..ut fra andre)
imitasjonslæring (herming) modell-læring identifikasjonslæring jf Erikssons identitetsfase

18 Hva øker modell-effekten? (jf. Bronfenbrenner)
i den grad modellen oppfattes å ha kompetanse, status og kontroll over ressurser dersom modellen er viktig kilde til støtte og kontroll i klientens omgivelse dersom flere modeller viser liknende atferd dersom modellen også praktiserer de idealene som hevdes

19 (Læringspsykologiske metoder) Kognitiv bearbeiding - Forandring av selvinstruksjon (tidsperspektiv)
veien gjennom språket til tanken få tanken til å påvirke/styre følelsene det rasjonelle påvirker det irrasjonelle noe ”vi er” gjøres til noe ”vi gjør” reformuleringer av uhensiktsmessige tanker snakke om nye erfaringer (jf. struktureringsmetoden) lage nye fortellinger (narrativer) – også skriftlige få nye erfaringer som er i konflikt med gamle selvinstruksjoner

20 Ukonvensjonell reaksjons-metode
samhandlingsmønster bryter forventninger/forforståelser samspill og samvær som kamp utnytting av trass/protest ..å gå med på forsvaret…oppfordre til negativ atferd


Laste ned ppt "Diagnose – forståelse eller merkelapp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google