Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

2 Formål  Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi  Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen  Bruk av den kognitive modellen  Bli kjent med gruppekonseptet (NB: det tas kun opp generelle, ikke individuelle, problemstillinger i introduksjonsgruppen)

3 Definisjon kognitiv terapi  Kognitiv terapi er en samtalebehandling der tanker/tolkninger (kognisjoner) står i sentrum, og der det legges til grunn at tankene/ tolkningene styrer følelser, adferd/handlinger og kroppslige reaksjoner.

4 Kjennetegn ved kognitiv terapi  Strukturert, kort- og mellomlang tid  Aktivt samarbeid: behandler veileder pasienten, hypoteser undersøkes nærmere - eksponering  Målsetning – konkrete mål (og delmål)  Her-og-nå  Mestring av, fremfor bortfall av, symptomer  Disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer viktigere enn årsak  Hjemmeoppgaver: pasienten jobber med oppgaver mellom timene

5 Kognitiv adferdsterapi – ABC-modellen A C B A: situasjon B: tanke/tolkning C: konsekvens

6 Kognitiv adferdsterapi: angstmodellen Situasjon (A) Tanke/tolkning (B) Adferd (C) Følelse (C) Kroppslige reaksjoner (C)

7 KAT/CBT: angstmodellen forts. Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

8 Grunnbegrep  Tanker /tolkninger – 3 nivåer  Grunnleggende leveregler  Sekundære (situasjonsspesifikke) leveregler  Negative automatiske tanker  Kompensatoriske strategier

9 Grunnleggende leveregler  Oppfatning/overbevisning om oss selv  Oftest oppstått gjennom gjentagende samhandling med andre mennesker (læring)  Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige, gjerne begge deler samtidig, men der den ene er mer styrende enn den andre.

10 Sekundære leveregler  Bygger på grunnleggende leveregler  Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige  Aktiveres i spesielle situasjoner  Hvis … så …

11 Negative automatiske tanker (NAT)  Tanker som styrer følelser og adferd  Raske, automatiserte, og oftest ubevisste  Uhensiktsmessige

12 Kompensatoriske strategier  Opprettholder uhensiktsmessige grunnleggende og sekundære leveregler  «Trygghetsskapende adferd», ofte unngåelse, kan være inntak av rusmidler  Kompensatorisk: «selvforsvar»

13 Kognitiv adferdsterapi - utvidet modell Grunnleggende leveregel Sekundær leveregel Situasjon Negativ automatisk tanke Adferd Følelser Kroppslige reaksjoner

14 Fra kursbok: Kurs i mestring av depresjon (KiD )

15 Kognitiv kasusformulering - angst - Personalia - Hovedproblem - Kritiske hendelser/utløsende forhold ved debut - Problemliste - Relevante dysfunksjonelle grunnleggende leveregler - Forhold ved oppveksten som spiller inn - Vedlikeholdende faktorer - Behandlingsplan - Mål og metoder


Laste ned ppt "Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no Introduksjonsgruppe kognitiv terapi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google