Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gassrensing –Fjerning av partikler »filter, posefilter »sykloner »elektrofiltre »våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser »absorpsjon, dusjtårn (SO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gassrensing –Fjerning av partikler »filter, posefilter »sykloner »elektrofiltre »våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser »absorpsjon, dusjtårn (SO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gassrensing –Fjerning av partikler »filter, posefilter »sykloner »elektrofiltre »våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser »absorpsjon, dusjtårn (SO 2, NO 2, H 2 S, HCl, CL 2, NH 3 og lavtkokende HC) »adsorpsjon (luktstoffer) »forbrenning

2 Rensing av partikler »Posefilter :prinsipp: l Den støvfylte gassen filtreres gjenom svære filterduker. Se figur. »Sykloner: prinsipp l Den støvfylte gassen slynges i stor hastighet mot innsiden av en sylindrisk, kon beholder. Partiklene vil synke til bunns, mens den rensede gassen suges ut på toppen. Se figur »Elektrofiltre: prinsipp l Den støvfylte gassen passerer en serie jordete kamre som er påmontert utladningselektroder. Ved å påføre disse strøm vil de kunne avgi elektroner til støvpartiklene som deretter tiltrekkes til de positive jordete oppsamlings kamrene. Se figur

3 Rensing av partikler, fortsatt »Våtvasker, prinsipp: l Den støvfylte gassen vaskes med vann slik at støvet blir værende i vannet. l Dusjtårn: Gassen overrisles med vann før den suges ut. Se figur

4 Rensing av gasser »Absorpsjon, dusjtårn ( SO 2, NO 2, H 2 S, HCl, CL 2, NH 3 og lavtkokende HC) l Røykgassavsvovling, tre metoder –Våte metoder, med CaCO 3 –Våt-tørre metoder med Ca(OH) –Tørre metoder med Na 2 CO 3 l Fjerne NO x og CO 2 »Adsorpsjon (luktstoffer

5 Rensing av gasser »Forbrenning: prinsipp l Gassen forbrennes ved høy temperatur >800 o C og rikelig oksygentilførsel slik at giftige stoffer oksideres til mindre giftige stoffer. l Gassen forbrennes ved bruk av katalysator som kan oksidere noen stoffer og redusere andre stoffer.

6 Internasjonale avtaler om luftrensing »Gøteborg, desember 1999: l Landene i Europa skal redusere sine utslipp av SO 2, NO x, VOC og NH 3. for å redusere forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon. Norge skal redusere sine utslipp med X% fra 1990 nivå innen 2010. l SO 2 skal reduseres med 58% l NO x skal reduseres med 28 % l VOC skal reduseres med 37% l NH 3 skal reduseres med 23 tusen tonn.

7 Internasjonale avtaler »Kyoto, 1997: l I-landene skal redusere sine utslipp av de viktigste drivhusgassene med 5,2% CO 2 ekvivalenter innen år 2008 - 2012 i forhold til 1990 utslipp. Norge får faktisk øke sine utslipp med 1%. l Avtalen omfatter seks drivhusgasser: CO 2, CH 4, N 2 O, HFK, PFK, SF 6.

8 Internasjonale avtaler »Oslo, 1994 l Svovelprotokollen. Ulike krav til landene som har undertegnet. Norge skal redusere sine utslipp med 76% innen år 2000 i forhold til 1980. l NO 2 -utslipp l Flere land (deriblant Norge) skal redusere sine utslipp med 30% innen 1998 med basisår 1987.

9 Internasjonale avtaler »Montreal, 1987 l I-land skal stoppe produksjon og import av halon innen 1994 og KFK innen 1996. l Pluss senere avtaler


Laste ned ppt "Gassrensing –Fjerning av partikler »filter, posefilter »sykloner »elektrofiltre »våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser »absorpsjon, dusjtårn (SO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google