Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvoteordningen – et raskt overblikk Internasjonaliseringskonferansen 2012 Ingebrigt Holmen, 9. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvoteordningen – et raskt overblikk Internasjonaliseringskonferansen 2012 Ingebrigt Holmen, 9. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvoteordningen – et raskt overblikk Internasjonaliseringskonferansen 2012 Ingebrigt Holmen, 9. mars 2012

2 2 Kunnskapsdepartementet Bakgrunn for kvoteordingen •Formål med kvoteordningen: –Bistandspolitikk: kompetansebygging i mottakerland (studenter, institusjoner, næringsliv) –Kunnskapspolitikk: styrking av norske institusjoners internasjonale samarbeid •Rundskrivet tilknyttet kvoteordningen revideres normalt hvert tredje år –Gir tolkning og utdypning av forskriften –Retningsgivende for institusjonene og underliggende forvaltningsorganer (SIU og Lånekassen)

3 3 Kunnskapsdepartementet Framveksten av kvoteordningen •U-landsparagrafen (fra 1977-78) –Flere svakheter etter hvert avdekket •Kvoteordningen (fra 1994-95) –U-landsparagrafen som overgangsordning –Endringer underveis •NOU 1989: 13 Grenseløs læring –Utenlandske studenter fram mot år 2000 –Landenes kompetansebehov sentralt •St.meld. nr. 40 (1990-91): Fra visjon til virke –Ettergivelse av lån ved retur hjemland –Tilsvarende ordning for stud fra Øst-Europa –1994-95: u-land og Øst-E: hhv. 600 og 150

4 4 Kunnskapsdepartementet Nærmere om politiske målsettinger •Bistandsmålsettingen fortsatt mest sentral –Sikre relevant kompetanse –Bidra til kompetansebygging i hjemland •Kunnskapspolitiske hensyn stadig viktigere –Sentralt for KD som eier –Stadig viktigere med internasjonalisering –Norske institusjoners interesser ivaretas •KD prioriterer: –Kvalitet - samarbeid og opplegg –Konkurranse om plassene –Stimulere til retur til opprinnelsesland

5 5 Kunnskapsdepartementet Nærmere historikk om ordningen •Evalueringen fra 2001: –Vellykket som internasjonaliseringstiltak –Utviklingseffekten av ordningen: usikker –Forslag: fordoble antall plasser over fire år –Prosentvis fordeling sør og Øst-E. beholdes •1997: utvidelse fra 600 plasser til 1 100 •Enkelte endringer i ordningen underveis: –Reisestøtte innført fra 1996-97 –Startstipend innført fra 2010-11

6 6 Kunnskapsdepartementet Framtiden til ordningen – evaluering •Ønske om bedre kunnskap om virkningen •Ambisjon: videreutvikling av ordningen •Finne god balanse mellom målene: –Bistandspolitikk (hovedbegrunnelse) –Utdanningspolitikk •I samarbeid med bl.a. UD og Norad •Prinsipper for utvalg av land vil gjennomgås –Også fordelingen land i sør og Øst-Europa •Nøyaktig oppstart av evalueringen ikke klar •Andre interessenters tanker om vektlegging: –KD vil involvere flere eksterne aktører –Umiddelbare tanker mottas NÅ

7 7 Kunnskapsdepartementet For nærmere spørsmål om kvoteordningen som ikke kan besvares av SIU eller Lånekassen, ta gjerne kontakt med Kunnskapsdepartementet: ingebrigt.holmen@kd.dep.no


Laste ned ppt "Kvoteordningen – et raskt overblikk Internasjonaliseringskonferansen 2012 Ingebrigt Holmen, 9. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google