Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Yield Management. Hva er Yield Management? Yield Management forsøker å optimalisere inntektene ved å styre priser og etterspørsel ved hjelp av prognoser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Yield Management. Hva er Yield Management? Yield Management forsøker å optimalisere inntektene ved å styre priser og etterspørsel ved hjelp av prognoser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Yield Management

2 Hva er Yield Management? Yield Management forsøker å optimalisere inntektene ved å styre priser og etterspørsel ved hjelp av prognoser om forventet belegg. Man søker å oppnå best mulig belegg og gjennomsnittspris. o Brukes i hoteller, flyselskaper, bilutleie.

3 Hvem kan bruke YM? Yield Management passer for bedrifter som har følgende karakteristika: o Relativt fast kapasitet o Mulighet til å segmentere markeder o Forgjengelige lager/produkter o Produkter solgt på forhånd o Variabel etterspørsel o Lave marginale salgskostnader og høye marginale kostnader for å endre kapasiteten YM er et svært viktig virkemiddel for å optimere prisene og belegget i hotellnæringen.

4 Bruk av YM i hotellnæringen Sentral problemstilling i hoteller o Hotellrommene som ikke blir solgt en natt blir aldri solgt! Det vil si tapte inntekter. Yield Management består av tre områder o Prispolitikk og rabattering o Styring av bookingprosessen o No show og overbookingsproblematikk

5 Prispolitikk Proaktiv prisdifferensiering o Man fordeler kapasiteten mellom lavpriskunder og høypriskunder • Tilstrekkelig mange rom må være tilgjengelig til lavpriskunder slik at hotellet unngår tomme rom, samtidig som tilstrekkelig mange rom må være beskyttet mot lavpriskunder, slik at hotellet unngår å fortrenge etterspørselen etter fullpris rom.

6 Styring av bookingprosessen Reallokering av romkapasiteten Vi foretar justeringer i prisgruppene ettersom ankomstdagen nærmer seg og data på faktiske bookinger blir tilgjengelige. Bruke bookingkurver og endre antall rom som er tilgjengelig i de ulike prisklassene på bakgrunn av virkelige bestillinger.

7 Andre begrensinger i bookingprosessen Antall dager o Man kan lage begrensninger i hvilke bestillinger som aksepteres avhenging av hvor mange dager oppholdet er. o F.eks. si nei til en bestilling på en natt selv om det er ledig, med tanke på at det kan komme bestillinger som vil ta flere netter. Kun pensjonsgjester

8 No show og overbooking Man må finne riktig nivå på overbooking. o Denne beslutningen tas på bakgrunn av forventede antall avbestillinger og no-shows og kostnadene ved å ta feil beslutning. o Vi overbooker for å begrense kostnadene ved tapte inntekter ved no-show og sene kanselleringer.

9 Overbooking Kostnader i forbindelse med overbooking o Cu: Kostnader av å underestimere no- shows- kostnader av et tomt rom - tapte inntekter. o Co: Kostnader av å overestimere no- show- kostnader ved å sende en gjest bort, dvs direkte kostnader og tap av goodwill.

10 Oppgave overbooking  Hotel Royal Rica forsøker å bestemme sin overbookingspolitikk. I en periode har det være følgende no-shows på hotellet. No show Antall 0 11 1 23 2 17 3 9 4 6 5 2 Hotellet har en gjennomsnittpris på 720 kr rom og variable kostnader per solgt rom er kr. 220,-. Hvis de ikke kan ta imot gjesten pga overbooking har hotellet estimert at det vil koste dem gjennomsnittlig kr. 1400,- i direkte utbetalinger og tapt goodwill. • Hva bør hotellets overbookingspolitikk være?

11 Relevante nøkkeltall i YM Beleggsprosent Gjennomsnittlig antall gjester per rom Gjennomsnittspris Revpar Goppar Yield Statistik

12 Beleggsprosent • Regnes ut slik: Antall solgte rom Beleggsprosent = --------------------------------- Antall tilgjengelige rom

13 Gjester pr rom Regnes ut slik: Antall gjester Gjester pr rom= --------------------------- Antall solgte rom

14 Gjennomsnittspris Regnes ut slik: Rom omsetning Gjennomsnittspris = ---------------------------- Antall solgte rom

15 Revpar Regnes ut slik: Virkelig omsetning rom Revpar = ------------------------------------- eller Antall tilgjengelige rom Revpar = Beleggsprosent x gjennomsnittspris

16 GopPar Regnes ut slik: Driftsresultat 1 GopPar = ---------------------- Antall disponible rom per år (per måned/dag)

17 Yield Regnes ut slik: Virkelig omsetning rom Yield = ------------------------------------- Potensiell omsetning rom Virkelig gjennomsnittspris Yield = Beleggsprosent x ------------------------------------- Potensiell gjennomsnittspris

18 Bruk at Yield og revpar i bookingbeslutninger Oppgave i Yield Management


Laste ned ppt "Yield Management. Hva er Yield Management? Yield Management forsøker å optimalisere inntektene ved å styre priser og etterspørsel ved hjelp av prognoser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google