Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Regnskapsbaserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Regnskapsbaserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Regnskapsbaserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1997). Regnskapsbaserte verktøy i offentlig virksomhet. Praktisk Økonomi og Ledelse, 13(1): 19–25

2 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 2 Sentrale spørsmål oHva skal modelleres (begreper og sammenhenger)? oHva skal modellene brukes til? oHvordan skal modellene settes i sammenheng med øvrige styringsmodeller? oHvilke hjelpemidler skal brukes (konsulenter, regneark, avanserte metoder)? oHvilke forenklinger skal gjøres (forutsetninger, analysenivå)? oHva slags data skal brukes (primær- eller sekundærdata)? Utvikling av regnskapsbaserte verktøy er en form for modellbygging

3 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 3 Hovedtyper og formål oRegnskapsbasert styring bruker historiske data Kartlegging av nå-situasjonen Læring om årsak-virkningsforhold Planlegging for framtiden oTre grupper av/formål for verktøy Motivasjon, kontroll og evaluering Resultatmåling Produktkalkulasjon

4 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 4 Hva skal modelleres? Ressurs- innsats AktiviteterProdukterVirkninger Sammenligninger (KOSTRA) Målstyring (BMS) Kostnads- styring (ABC) Kvalitets- styring (TKL) Budsjett- styring Produktivitet og effektivitet Aktivitets- styring

5 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 5 Hva skal modellene brukes til? oOfte utstrakt bruk av budsjettstyring og inkrementalisme og lite bruk av regnskapsdata Inkrementell budsjettering: Xt = aXt-1 + dt Xt: Budsjettet i periode t a: Justeringsfaktor for forrige perioders budsjett dt: Endring i periode t oInkrementalisme innebærer at Mest oppmerksomhet om små endringer ift. tidligere års budsjett Hoveddelen av budsjettet (basisen) unntas for grundig og løpende vurdering oHovedproblemet er at Systematiske skjevheter (ineffektivitet) kan videreføres Prioriteringer kan skjules (ofte fokus på vekst) Modellene kan forbedre styringen i forhold til dagens situasjon

6 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 6 Verktøy for motivasjon, kontroll og evaluering oSom botemiddel mot inkrementalisme og institusjonell sklerose har ulike modeller blitt foreslått og prøvd Nullbasebudsjettering Aktivitetsbaserte analyser og aktivitetsstyring oDisse modellene Krever mye data og beregninger Er krevende å bruke i løpende styringsprosesser oDerfor Brukes disse modellene bare av og til, hvis i det hele tatt Kan være fornuftig å bruke enkle analyser av og til, og bruke enkle verktøy som regneark

7 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 7 Verktøy for resultatstyring oSammenlignbare data- metoden Verdikjedemodellen 7 grupper av nøkkeltall Tidsserier og tverrsnittsdata oFaremomenter ved resultatmålingssystemer Data-drevet For omfattende For uoversiktlige  Modellene, indikatorene og dataene må vurderes i et informasjons- økonomisk perspektiv oBalansert målstyring (BMS) Finansielt perspektiv Internt perspektiv Kundeperspektivet Nyskapings- og læringsperspektivet oTypisk BMS i offentlig sektor Samfunnsperspektivet Brukerperspektivet Medarbeiderperspektivet Økonomiperspektivet Nytten av informasjon > kostnaden ved å utvikle, bruke og vedlikeholde informasjon Se resultater og virkinger ift. ressurser og aktiviteter

8 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 8 Verktøy for kostnadsstyring oKostnadskalkyler er relevant ved Effektivitets- og investeringsvurderinger (nytte- kostnadsanalyser) Prissetting for rasjonering og fordeling Prissetting for inntektsstyring Kostnads- og kvalitetsstyring for konkurranseutsetting oMye av kalkulasjonen i offentlig sektor er divisjonskalkulasjon, dvs. totale kostnader delt på et visst antall enheter, for eksempel: Driftsutgifter per innbygger Driftsutgifter i grunnskolen per elev Driftsutgifter i pleieinstitusjoner per innbyggere 80+ oDerfor bør andre metoder brukes i stedet ABC Sammenlignbare data-metoden Slike nøkkeltall er ofte misvisende ift. produk- tivitet og effektivitet Tradisjonelt har offentlig virksomhet lagt lite vekt på kostnads- kalkyler

9 Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet 9 Utviklingsmetodikk oFokusér: Unngå å forsøke å løse alle problemer samtidig oEksperimentér: Bruk rapporter, tabeller og figurer som kommunikasjonsverktøy og skap samtaler oVurdér bruken av eksperter og konsulenter: Disse vet og kan mye men lager ofte kompliserte løsninger som kanskje ikke fører til handling oTenk lokale systemer: Mye kan gjøres ved din egen enhet og med dagens regnskapssystem og med eksisterende statistikker (KOSTRA). oBruk midlertidige (ad hoc) systemer, gjerne med hjelp av regneark Hvordan utvikle styringsverktøy ?


Laste ned ppt "Regnskaps- baserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Regnskapsbaserte styrings- verktøy i offentlig virksomhet Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google