Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LK06 - Kunnskapsløftet Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LK06 - Kunnskapsløftet Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 LK06 - Kunnskapsløftet Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs

2 KL06 - Hovedområder Sju hovedområder i matematikk Tal og algebra Geometri Måling Statistikk, sannsyn og kombinatorikk Funksjonar Økonomi Kultur og modellering

3 En analyse av den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk fellesfag i vgs, og trinn 1-12.  KL06 - læreplanen for matematikk. Grunnskolen og 5+3 timers i vgs. KL06 - læreplanen for matematikk. Grunnskolen og 5+3 timers i vgs  ”Digital kompetanse” eller ”Å kunne bruke digitale verktøy.” Hva innebærer det i matematikkfaget?  I hvilke hovedområder i den videregående skole er den digitale dimensjonen nevnt?

4 ”Å kunne bruke digitale verktøy.”  En av de fem grunnleggende ferdigheter:  ”Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.”

5 ”Å kunne bruke digitale verktøy.” - fagspesifikke og generelle termer Fagspesifikke termer  Utforsking  Visualisering  Simulering  Modellering Generelle termer  publisering  kjenne til, bruke og vurdere  problemløysing  finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel  vere kritisk til kjelder, analysar og resultat

6 I hvilke hovedområder er den digitale dimensjonen nevnt?

7 Matematikk vg1T (teoretisk)  Tal og algebra  løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad (...) både med rekning og med digitale hjelpemiddel  Geometri  Sannsyn  lage binomiske sannsynsmodellar ut frå praktiske døme, og berekne binomisk sannsyn ved hjelp av formlar og digitale hjelpemiddel  Funksjonar  bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte (...) funksjonar (...)

8 Matematikk vg2T (teoretisk)  Geometri  Kombinatorikk og sannsyn  Kultur og modellering bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging

9 Matematikk vg1P (praktisk)  Tal og algebra  Geometri  Økonomi  gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy  undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar  Sannsyn  Funksjonar  gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt

10 Matematikk vg2P (praktisk)  Tal og algebra i praksis  Statistikk  Modellering (...) bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er

11 En oppsummering  Tal og algebra  løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad (...) både med rekning og med digitale hjelpemiddel  Sannsyn  lage binomiske sannsynsmodellar ut frå praktiske døme, og berekne binomisk sannsyn ved hjelp av formlar og digitale hjelpemiddel  Funksjonar  bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte (...) funksjonar (...)  gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt  Økonomi  gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy  undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar  Modellering  (...) bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er

12 En titt på verb som brukes i kompetansemåla KL06 vg1 og vg2.  Løse  Beregne/gjøre beregninger Digitale hjelpemidler som verktøy for å effektivisere beregninger. En forlengelse av kalkulatorens inntog i R94?  Bruke til å drøfte  Bruke i utforsking  Bruke i modellbygging  Undersøke, vurdere Digitale hjelpemidler som bidrag i læringsprosessen vha. visualisering og simuleringer. Hva slags verktøy er digitale hjelpemidler tenkt å være?

13 I hvilke hovedområder er den digitale dimensjonen ikke nevnt?  I de fire matematiske faga på vg1 og vg2 er den digitale dimensjonen nevnt i 7 av de 15 kompetansemåla som er relatert til hovedområdene.  Hovedområdet geometri nevner ikke den digitale dimensjonen i det hele tatt.

14 Et tankekors – Digitale hjelpemidler er ikke nevnt i hovedområdet geometri  Er geometri så visuelt i seg selv at digitale hjelpemidler ikke er nødvendig i det hovedområdet?  Kan det tenkes at nettopp geometri pga. det visuelle, er godt egnet for bruk av digitale hjelpemidler?

15 Kan digitale hjelpemidler i geometri gi et bidrag til bedre læring?

16 Ordtelling gr.l. ferdigh. og fagplaner - Matem. grunnskolen og vg skoleMatem. grunnskolen og vg skole OrdForekomster KL06Forekomster L97+R94 analysere91+0=1 digital140+0=0 informasjon112+3=15 Informasjonsteknologi/IKT06+0=6 løyse (oppg, likninger)811+13=24 presentere (data o.l.)35+1=6 tekniske/teknologiske98+7=15 utforske95+5=10 verktøy71+3=4 visualisere10+0=0 vurdere1733+3=36

17 Diagram antall ord - Utdrag fra tabellen. Fra informasjon til analyse?

18 Viktig for lærer å vite: Hva innebærer digital kompetanse i matematikk?  Fagplanen sier helt konkret:  Å løse oppgaver (problem, likningar, ulikheter og likningssystem av første og andre grad........) med digitale hjelpemiddel  gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy  undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar  bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte (...) funksjonar (...)  lage modellar....og berekne...... med digitale hjelpemiddel  Ikke så konkret:  lineær vekst: vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt  (...) bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging

19  Digital kompetanse som begrep: Hva sier fagplanen?  Digital kompetanse som begrep: Hva legger vi i det?  Som lærere må vi være bevisste på hva fagplanen sier når vi utformer undervisningen i vårt fag.


Laste ned ppt "LK06 - Kunnskapsløftet Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google