Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs
LK06 - Kunnskapsløftet Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs

2 KL06 - Hovedområder

3 En analyse av den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk fellesfag i vgs, og trinn 1-12.
KL06 - læreplanen for matematikk. Grunnskolen og 5+3 timers i vgs. ”Digital kompetanse” eller ”Å kunne bruke digitale verktøy.” Hva innebærer det i matematikkfaget? I hvilke hovedområder i den videregående skole er den digitale dimensjonen nevnt?

4 ”Å kunne bruke digitale verktøy.”
En av de fem grunnleggende ferdigheter: ”Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.”

5 ”Å kunne bruke digitale verktøy.” - fagspesifikke og generelle termer
Fagspesifikke termer Utforsking Visualisering Simulering Modellering Generelle termer publisering kjenne til, bruke og vurdere problemløysing finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel vere kritisk til kjelder, analysar og resultat

6 I hvilke hovedområder er den digitale dimensjonen nevnt?

7 Matematikk vg1T (teoretisk)
Tal og algebra løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad (...) både med rekning og med digitale hjelpemiddel Geometri Sannsyn lage binomiske sannsynsmodellar ut frå praktiske døme, og berekne binomisk sannsyn ved hjelp av formlar og digitale hjelpemiddel Funksjonar bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte (...) funksjonar (...)

8 Matematikk vg2T (teoretisk)
Geometri Kombinatorikk og sannsyn Kultur og modellering bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging

9 Matematikk vg1P (praktisk)
Tal og algebra Geometri Økonomi gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar Sannsyn Funksjonar gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt

10 Matematikk vg2P (praktisk)
Tal og algebra i praksis Statistikk Modellering (...) bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er

11 En oppsummering Tal og algebra
løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad (...) både med rekning og med digitale hjelpemiddel Sannsyn lage binomiske sannsynsmodellar ut frå praktiske døme, og berekne binomisk sannsyn ved hjelp av formlar og digitale hjelpemiddel Funksjonar bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte (...) funksjonar (...) gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt Økonomi gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar Modellering (...) bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er

12 En titt på verb som brukes i kompetansemåla KL06 vg1 og vg2.
Hva slags verktøy er digitale hjelpemidler tenkt å være? Løse Beregne/gjøre beregninger Digitale hjelpemidler som verktøy for å effektivisere beregninger. En forlengelse av kalkulatorens inntog i R94? Bruke til å drøfte Bruke i utforsking Bruke i modellbygging Undersøke, vurdere Digitale hjelpemidler som bidrag i læringsprosessen vha. visualisering og simuleringer.

13 I hvilke hovedområder er den digitale dimensjonen ikke nevnt?
I de fire matematiske faga på vg1 og vg2 er den digitale dimensjonen nevnt i 7 av de 15 kompetansemåla som er relatert til hovedområdene. Hovedområdet geometri nevner ikke den digitale dimensjonen i det hele tatt.

14 Et tankekors – Digitale hjelpemidler er ikke nevnt i hovedområdet geometri
Er geometri så visuelt i seg selv at digitale hjelpemidler ikke er nødvendig i det hovedområdet? Kan det tenkes at nettopp geometri pga. det visuelle, er godt egnet for bruk av digitale hjelpemidler?

15 Kan digitale hjelpemidler i geometri gi et bidrag til bedre læring?

16 Ordtelling gr. l. ferdigh. og fagplaner - Matem
Ordtelling gr.l. ferdigh. og fagplaner - Matem. grunnskolen og vg skole Ord Forekomster KL06 Forekomster L97+R94 analysere 9 1+0=1 digital 14 0+0=0 informasjon 1 12+3=15 Informasjonsteknologi/IKT 6+0=6 løyse (oppg, likninger) 8 11+13=24 presentere (data o.l.) 3 5+1=6 tekniske/teknologiske 8+7=15 utforske 5+5=10 verktøy 7 1+3=4 visualisere vurdere 17 33+3=36

17 Diagram antall ord - Utdrag fra tabellen. Fra informasjon til analyse?

18 Viktig for lærer å vite: Hva innebærer digital kompetanse i matematikk?
Fagplanen sier helt konkret: Å løse oppgaver (problem, likningar, ulikheter og likningssystem av første og andre grad ) med digitale hjelpemiddel gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte (...) funksjonar (...) lage modellar ....og berekne med digitale hjelpemiddel Ikke så konkret: lineær vekst: vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt (...) bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging

19 Digital kompetanse som begrep: Hva sier fagplanen?
Digital kompetanse som begrep: Hva legger vi i det? Som lærere må vi være bevisste på hva fagplanen sier når vi utformer undervisningen i vårt fag.


Laste ned ppt "Den digitale dimensjonen i fagplanen for matematikk i vgs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google