Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 FDV leveransekrav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 FDV leveransekrav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 FDV leveransekrav Helen Knutsen Prosjektansvarlig

2 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 2 2 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012

3 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Agenda Hvorfor FDV leveransekrav Bruk av FDV leveransekrav Leveransekrav entreprenør Generelle krav til leveransen Eks på FDV leveranse Maler og skjemaer Nettside Oppsummering 3

4 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ FDV leveransekrav Hvorfor FDV leveransekrav: –Kontroll på FDV leveransen –Vi stiller klare krav til oppsett og struktur –Lett å avtale hva vi ønsker –Lett å avsjekke at vi har fått det vi ønsker –Lettere å prise for entreprenøren –Oppsettet er fleksibelt for å lett tilpasses flere FDV systemer –Likt for Oslo kommune –Enklere intern håndtering –Grønn profil 4

5 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Bruk av FDV leveransekrav Ved ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig og strukturert dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV dokumentasjon). Plan og bygningsloven § 21-10 andre ledd stilles det krav om at FDV dokumentasjon foreligger før ferdigattest kan utstedes. Endelig sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV dokumentasjonen er levert i sin endelige form og godkjent av byggeier Dokumentasjonen skal benyttes av byggherre i daglig drift og skal leveres med tanke på lagring og bruk i interne systemer 5

6 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Leveransekrav entreprenør Omforent byggeprosjektplan skal innholde FDV dokumentasjon –I entreprenørens fremdriftsplan skal det gjøres avsjekk på egne aktiviteter for gjennomføring/innhenting av FDV dokumentasjon Egen FDV ansvarlig i prosjektet Oversendelse av del leveranse til byggherren for avsjekk Mengden dokumentasjon skal være riktig. Ikke for lite og ikke for mye (eget omfangsskjema)

7 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Generelle krav til leveransen Kun faktisk levert. På norsk. Opphavsrett. Ikke faseinndelt. Sporbarhet Godkjente filformater Søkbare Bygningstabell 2009 Navnestandard mm…

8 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Generelle krav til leveransen forts. FDV dokumentene skal struktureres i henhold til egen elektronisk mappestruktur. Kun elektronisk leveranse (foruten et tegningssett spesifisert i DAK manualen) etter oppsettet i denne manualen. Opplæringsplan Drift og vedlikeholdsplan Renholdsplan 8

9 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Eks på FDV leveranse Det inngår mange typer dokumenter i en leveranse av FDV dokumentasjon Eksempler på dokumenttyper er: –Bruksanvisning –Sertifisering –Merkegodkjenning –Driftsinstruks –Renholdsinstruks –Foto –Garanti –HMS-datablad –Innreguleringsprotokoll –Systembeskrivelse –Skjema –med mer…

10 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Maler og skjemaer Vedlegg til FDV Leveransekrav er som følger: –FKOK omfangsskjema. Byggherren spesifiserer omfanget –FDV importmal. Antall, stk, type osv for import inn i FDV systemet. –FKOK FDV arealskjema. For renhold. –FKOK FDV Overleveringsprotokoll. Godkjenning av overleveringen av FDV internt og eksternt. –FKOK FDV opplæringsprotokoll. –FKOK mappestruktur. For FDV dokumenter.

11 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 11

12 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Mappestruktur 12

13 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Importmal 13

14 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ FDV omfangsskjema 14

15 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Arealskjema 15

16 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 16

17 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Tegninger 17

18 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Opplæringsprotokoll 18

19 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oppsummering - spørsmål Bruk av FDV leveransekrav Leveransekrav entreprenør Generelle krav til leveransen Eks på FDV leveranse Maler og skjemaer Nettside Oppsummering http://www.kravspesifikasjon.oslo. kommune.no/maler_og_skjemaer/http://www.kravspesifikasjon.oslo. kommune.no/maler_og_skjemaer/ www.fkok.no 19

20 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Spørsmål? 20


Laste ned ppt "Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 FDV leveransekrav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google