Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs gesisPLAN - Del 8

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs gesisPLAN - Del 8"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs gesisPLAN - Del 8
09:00 Presentasjon av gesisPLAN 10:00 Installasjon, update, systemdata 11:00 Menyer, bibliotek og funksjoner 12:00 Lunsj 12:45 Prosjektering i gesisPLAN 13:45 Simulering av drift - FebDOC 14:15 Oppsummering 14:30 Sertifisering - test 15:30 Evaluering - Avslutning 16:00 Slutt

2 I dette kurset har vi lagt vekt på å....
....gi våre deltakere en grunninnføring i bruk av gesisPLAN prosjekteringsprogrammet. Du skal nå ha et grunnlag for selvstendig prosjektering av installasjon med Wieland BIT kabelsystem. Samtidig har du fått muligheten til å kontrollere løsningsforslaget i 3D og du har muligheten for å sjekke at elektriske egenskaper står i forhold til byggherrens spesifikasjoner og i forhold til overordnede installasjonskrav. Gjennom tilleggsfunksjoner som tilbudsoversikt, bestillingsskjemaer og monteringslister har vi forenklet rutiner for bestilling av varer, tilbudsgiving og arbeidsbeskrivelser for montører. Med prosjektering i gesisPLAN har du samtidig - og uten ekstra anstrengelser - har du lagt et grunnlag for FDV for anlegget. EFA Elektro AS har i tillegg utarbeidet teknisk FDV-dokumentasjon for de systemkomponentene som du anvender i installasjonen. Slike kan fritt lastes ned fra under "Dokumentasjon" - "Produktdokumentasjon" - "Gruppe 15". Se etter pdf-dokumenter navngitt med FDV---- for de produktfamiliene som du anvender. Et eksempel er vist på neste side. Som lisensiert bruker har du alltid fri adgang til produktsupport og veiledning ved å kontakte oss via Ytterligere support finner du på vår nettside

3 Eksempel på FDV-dokumentasjon:

4 I dette kurset har vi ikke lagt særlig vekt på å....
....gi våre deltakere innføring i import av tegningsunderlag fra AutoCAD og tilbakeeksportering til AutoCAD og ulike grafiske plattformer for visualisering av installasjonsløsning. Vi har heller ikke brukt tid til praktisk arbeid med prus av programvaren. Dette kurset er ment som en introduksjon som skal gi grunnlag for å oppnå lisens, samt å kunne jobbe videre med programvaren for å lage egne løsningsforslag. I kurs 2 kommer vi tilbake til slike funksjoner, samtidig som har har satt av en hel dag til praktisk arbeid.

5 Vi håper at vi har greit å anskueliggjøre hva dere kan gjøre med gesisPLAN og i hva dette betyr for deg og din bedrift i spart tid og økt resultat Vi setter pris om om du vil bruke 5 minutter på å gi oss en tilbakemelding: Frivillig utfylling: Navn:_______________________ Firma_______________________ ______________________ Telefon_____________________

6 Det kurset som du har nå gjennomført er knyttet til deg personlig
Wieland knytter lisenskravene til person fremfor til bedrift. Det er du personlig som kvalifiserer din bedrift og som gir bedriften rett til å benytte gesisPLAN-programmet. Derfor er enhver oppdatering og lisensieringsfornyelse knyttet direkte til din egen e-post adresse. Vi vil umiddelbart etter dette kurset registrere deg i Wielands supportdatabase og du vil motta oppdateringer og lisensieringsfornyelse direkte fra Wieland i Bamberg. Eventuelle uklarheter i forbindelse med slike funksjoner får du support på fra EFA Elektro AS. Kontakt oss via

7 I dagens program har vi sett på alt det som du trenger for å begynne med å prosjektere enkle installasjoner innen belysning og strømforsyning. Du er nå kvalifisert til å benytte programvaren i egen bedrift. Vi anbefaler at du også deltar i vårt videregående kurs i gesisPLAN. Vi ønsker velkommen tilbake til videregående kurs der vi bruker mye tid på å jobbe med virkelige prosjekter.


Laste ned ppt "Grunnkurs gesisPLAN - Del 8"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google