Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass v/ Magne Beddari P4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass v/ Magne Beddari P4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass v/ Magne Beddari P4

2 Forslag til kontorinnredning, utstyr og litteratur på et byggeplasskontor på en større byggeplass (forts.) u Arkivskap/brannskap for kontrakter, beskrivelser, tegninger, nøkler, dagbok og div andre viktige prosjektdokumenter u Møterom for byggemøter (kan bruke spisebrakke) u Flipover u Overhead u Plass for oppbevaring av spesielt utstyr som f eks kikkert, boltepistol og målband

3 Hensikten med kontor på byggeplass (forts.) u Kan jobbe mer selvstendig og sikrere - har det som trengs for å gjøre jobben iht krav og forventninger u Kan ha byggemøter på byggeplass u Tilfredsstille krav fra byggherre og myndigheter

4 Formannen/byggeplassleder/ anleggsleder er ansvarlig for oppbevaring av dokumenter på byggeplass Det gjelder følgende dokumenter: u Tegninger, beskrivelse, (kontrakt) u Fremdriftsplan u Byggemøtereferat u Dagbok u Avtaler u Div. planer og oppfølginger Dette gjelder både små og store prosjekt

5 Forslag til kontorinnredning, utstyr og litteratur på et byggeplasskontor på en større byggeplass u Skrivebord, kontorstol, telefon, telefax, kopimaskin, godt lys u Kalkulator, PC m/skriver, telefon- og telefax-liste, korktavle, kalender, målestav u Arkivskap for tegninger u Byggeplassbibliotek med standarder (NS8406, NS3420 mfl ), byggedetaljblad, bygningsloven, ISO-9001 standard, IK- forskrifter, arbeidsmiljøloven m/forskrifter og retningslinjer u Hyller for plassering av permer fra vareleverandører med beskrivelse for utførelse og spesifikasjoner u Hyller for plassering av prosjektmapper

6 Forslag til kontorinnredning, utstyr og litteratur på et byggeplasskontor på en større byggeplass (forts.) u Arkivskap/brannskap for kontrakter, beskrivelser, tegninger, nøkler, dagbok og div andre viktige prosjektdokumenter u Møterom for byggemøter (kan bruke spisebrakke) u Flipover u Overhead u Plass for oppbevaring av spesielt utstyr som f eks kikkert, boltepistol og målband

7 Forslag til kontorinnredning, utstyr og litteratur på et byggeplasskontor på en liten byggeplass u Enkel innredning av spisebrakke med bord for utlegging av tegninger og hyller for plassering av div permer u Telefon og telefax i spisebrakke u Prosjektmappe (ringperm) u PC m/ nettilkobling og skriver u “Kontorkoffert” med følgende innhold: – kalkulator – penner og blyanter – linjal/målestav – kalender (Filofax) – notisbok

8 Forslag til kontorinnredning, utstyr og litteratur på et byggeplasskontor på en liten byggeplass (forts.) u I kontorkofferten bør følgende dokumenter oppbevares: – tegninger, beskrivelse, fremdriftsplaner – byggemøtereferat – dagbok – avtaler – regnskapsoversikt – eventuelle standarder og forskrifter

9 Hensikten med dagbok u Sikre viktig dokumentasjon på utført arbeid, avtaler og andre forhold på byggeplassen som kan få økonomiske konsekvenser u Skaffe erfaringsdata for senere prosjekter u Være til støtte ved fakturering, søknad om forlengelse av byggetid og annen rapportering til prosjektleder og byggeleder

10 Forslag til innhold i dagboken: u Prosjekt (navn, nr. og byggeplass) u Dag, uke, måned, år u Ansvarlig byggeplassleder/formann, skrevet av u Arbeidere på byggeplassen fordelt på egne, KE og SE, samt på fag u Været - opphold, regn, snø, vind, temperatur u Utført arbeid u Bestille varer, mottatte varer u Mottatte tegninger u Tilleggsarbeid

11 Forslag til innhold i dagboken: (forts.) u Forsinkelser, problemer u Avtaler med konsulent, byggherre/byggeleder u Avtale med egen prosjektleder u Resultat av utført kontroll u Gjennomført vernerunder og andre tiltak

12

13 Hensikten med prosjektmappe: (gjerne elektronisk) u Sikre oppbevaring, behandling og gjennomføring av viktige prosjektdokumenter u Kan lett arkiveres og brukes etter avsluttet prosjekt ved eventuelle reklamasjoner etc. u Kan brukes som erfaringsdatabank og ved etterkalkyle u Kvalitetssikring av prosjektet u Andre kan lettere overta ved sykdom og liknende

14 Forslag til inndeling av prosjektmappe: En ringperm med 12 skilleark 1Kontrakt med byggherre 2Byggemøter og driftsmøter 3Korrespondanse med byggherre og konsulent 4Fremdriftsplaner, produksjonsplaner, riggplan, bemanning 5Avtaler og korrespondanse med under- entreprenører 6Innkjøp av materiell 7Godkjenning og tillatelser 8Tilleggsarbeid 9Oppmåling og kontroll 10Faktura og prosjektregnskap 11 Kontrollplaner 12 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)


Laste ned ppt "Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass v/ Magne Beddari P4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google