Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAMMESØKNAD DYREKLINIKK/KREMATORIUM. AREALPLAN m. m. • Jmf kommunens arealplan er området regulert til industrivirksomhet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAMMESØKNAD DYREKLINIKK/KREMATORIUM. AREALPLAN m. m. • Jmf kommunens arealplan er området regulert til industrivirksomhet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 RAMMESØKNAD DYREKLINIKK/KREMATORIUM

2 AREALPLAN m. m. • Jmf kommunens arealplan er området regulert til industrivirksomhet, http://kart.asp-hedmark.no/GISLINEWebInnsyn_SATE/Map.aspx?knr=0429 der mitt bygg har gårds- og bruksnr 26/161. En rammesøknad krever da: http://kart.asp-hedmark.no/GISLINEWebInnsyn_SATE/Map.aspx?knr=0429 1.Info om navn, adr, og navn på bygget/prosjektet 2.Opplysninger om eiendom, som minimum gårds- og bruksnr 3.Opplys. om planstatus, med blant annet planens navn, referansenr etc 4.opplysninger om ” Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av”: Jeg må krysse av for ”nei” ang miljøforhold, og må beskrive kompenserende tiltak i et vedlegg. 5.Opplys. om forhåndskonferanse 6.Nabovarsling 7.Bygningstype 8.Arealdisponering

3 Arealplan forts. 9Tekniske installasjoner 10Byggehøyde 11Oppl. om naboavstander, høyspent og lignende. 12Vei, vann og kloakk 13Bygningsopplysninger, vei, vann og kloakk 14Boligspesifikasjon 15Søking om dispensasjon. Jeg må krysse av for ”ja”, og beskrive hva og hvorfor. Tror det går under ”kommunale vedtekter til pbl” pga forurensning fra røyk, og muligens dyrerester etter brenningen. 16Partstype 17Oppl. om foretak 18Oppl om ansvarlige søker, prosjekterende og utførende 19Prosjektering. Beskrive ansvarsforhold 20Oppl om det blir arbeidsplasser der

4 OPPSUMMERING • ”Krav til saksbehandling av tiltaket (type tiltak)” : Vil være å søke det offentlige i form av en rammesøknad (som over), der jeg har beskrevet forskjellige type tiltak, og søkt om dispensasjon der det har vært nødvendig. • ”Byggherrens/tiltakshavers oppgaver i fm med godkjenningsprosessen”. Må vel være at jeg finner ut hvor og til hvem jeg skal søke om de forskjellige tingene. Her er det Fylkesmannen, kommunen, SFT ( i forb. med røykutslipp), og Mattilsynet (både pga at det er en dyreklinikk og at det er dyrekrematorium, spesielt når det er i samme bygning). • ”Kontrollform for tiltaket med forslag til kontrolltiltak”. Antar det er å følge opp søknadene, purre på frister om det går tregt, se sjekke at de lover og paragrafer de henviser til stemmer (både når det gjelder godkjenning og avslag).


Laste ned ppt "RAMMESØKNAD DYREKLINIKK/KREMATORIUM. AREALPLAN m. m. • Jmf kommunens arealplan er området regulert til industrivirksomhet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google