Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energi AS 1 Jørn Heggset SINTEF Energi AS Feil- og avbruddsrapporteringen for 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energi AS 1 Jørn Heggset SINTEF Energi AS Feil- og avbruddsrapporteringen for 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energi AS 1 Jørn Heggset SINTEF Energi AS jorn.heggset@sintef.no Feil- og avbruddsrapporteringen for 2011

2 SINTEF Energi AS 2004 Kilde: NVE 2 Rapportering innen 1. mars 2012  Til NVE  Avbruddsdata for 2011 i hht. format angitt i FASIT kravspesifikasjon 2011  Selskapsstruktur pr 1.1.2011 gjelder  1 fil pr nettselskap  Til Statnett  Hendelser i 2011 i hht. filformat angitt i FASIT kravspesifikasjon 2012  Alle FASIT-rapporter (1 - 420 kV) på xml-format, også planlagte utkoplinger

3 SINTEF Energi AS 3 eRapp til NVE  KILE for både egne og andres sluttbrukere der nettselskapet er ansvarlig konsesjonær  KILE m/ individuelle avtaler rapporteres som utbetalt, mens for KILE m/standardsatser benyttes 2006-kr.  Fordeles på Nettnivåene Sentralnett, Regionalnett, Høyspennings distribusjonsnett. Fordelingen bestemmes av posten "Anlegg der hendelsen inntraff".

4 SINTEF Energi AS 4 Avbruddsrapportering  Avbruddsdata skal blant annet fordeles på ulike spenningsnivåer: 1-22, 33-110, 132, 220-300 og 420 kV  Det er spenningsnivået hvor feil eller planlagt utkobling inntreffer som benyttes (Systemspenning), og ikke det spenningsnivået hvor sluttbruker er tilknyttet.

5 SINTEF Energi AS 5 Avbruddsrapportering  Avbrudd som følge av at feil i lavspenningsanlegg medfører utkobling av rapporteringspunkt, skal rapporteres sammen med avbrudd pga 1-22 kV  Samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator, skal rapporteres som avbrudd  Avbrudd eller redusert leveringskapasitet som følge av feil i installasjon til sluttbruker, skal ikke rapporteres for denne sluttbrukeren

6 SINTEF Energi AS 6 Kontrollrutiner i programmet  Fire hovedgrupper av regler:  Regler knyttet til struktur i skjema og veiledning  Regler knyttet til beregning av tidsforbruk og varighet  Regler knyttet til beregning av avbruddsforhold (avbrutt effekt, ILE, KILE osv)  Diverse regler knyttet til rapportering fra og import til FASIT

7 SINTEF Energi AS 7 Hendelser som involverer flere konsesjonærer  Egne skjema for automatisk utfylling i FASIT  Å sende skjema ”Melding om hendelse” er ikke det samme som å erkjenne ansvar.  Feilanalysen i ettertid skal avklare ansvar  Aksept for ansvar krever signatur fra ansvarlig person  KILE pga kortvarige og langvarige avbrudd skal rapporteres av berørt konsesjonær.  Individuelle KILE-avtaler som IKKE er videreført skal behandles av mottaker som KILE med standardsats.

8 SINTEF Energi AS 8 Hendelser med andre ansvarlige konsesjonærer  Sjekk at dere har mottatt endelig bekreftelse på ansvarsforhold  Sjekk at spenningsnivå og nettnivå samsvarer med opplysninger angitt av ansvarlig nettselskap  Sjekk at dere har sendt melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE som er i samsvar med de tall dere har lagret i den kontrollerte rapporten.  KILE-tallene skal IKKE KPI-justeres (2006-kr), men KILE for individuelle avtaler skal rapporteres som faktisk utbetalt beløp  Sørg for riktig arkivering av alle mottatte meldinger

9 SINTEF Energi AS 9 Hendelser der andre er blitt berørt av feil (eller utkoblinger) i deres nett  Sjekk at dere har fått sendt bekreftelse til alle berørte nettselskap om at dere påtar dere ansvaret  Sjekk at dere har fått inn Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE fra alle berørte nettselskap  Angir de riktig AK, spennings- og nettnivå på feilstedet?  Er øvrige registreringer riktig?  Knytt data fra alle BK til riktig Feilnr i egen FASIT-rapport  Sørg for arkivering av alle mottatte meldinger

10 SINTEF Energi AS 10

11 SINTEF Energi AS 11

12 SINTEF Energi AS 12 Melding om Avbrutt effekt, ILE og KILE (del 2)

13 SINTEF Energi AS 13 Test av FASIT programvare  Ingen fullstendig test  Ingen test av funksjonalitet  “Stikkprøvebasert”  Basert på et testnett  Sluttbrukere (KIS-fil)  Rapporteringspunkt  Temperaturserier  Levert energi  1 sluttbruker med egendefinert lastprofil  Flere nettselskap  2 fylker  Viktig å vær obs på at ikke alle eventualiteter er testet!

14 SINTEF Energi AS 14 Testnett  Rapporter  Avbruddsfil  eRapp  xml-fil  Meldinger  etc.

15 SINTEF Energi AS 15 Før rapporteringen  ”Rydd opp” i databasen  Er alle rapporteringspunkt knyttet opp i nettet  Er det sluttbrukere tilknyttet alle rapporteringspunkt?  Har alle sluttbrukere riktig sluttbrukergruppe?  Må rettes fortløpende og før endelig beregning av ILE og KILE for de enkelte avbrudd  Mye feil her medfører etterberegning gamle rapporter  Få råd og hjelp fra programleverandør!  NB: Husk at det er xml-format versjon 2012 som skal benyttes!


Laste ned ppt "SINTEF Energi AS 1 Jørn Heggset SINTEF Energi AS Feil- og avbruddsrapporteringen for 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google