Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal 21.03.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal 21.03.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal 21.03.2013

2 Familien finner muligheter i eget nettverk 2 Familieråd 12 K  Et treårig samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenestene i Gudbrandsdalen, Fylkesmannen i Oppland, KoRus-øst og Bufetat v/fagteam Gjøvik

3 Familien finner muligheter i eget nettverk 3

4 Hvem vet hva som er best for Per? Familien finner muligheter i eget nettverk 4

5 5 Familieråd:  Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir familien og nettverket mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse.  Beslutningsmodell  Metode for å øke samhandling  Igangsette endringsprosesser

6 Familien finner muligheter i eget nettverk 6 Medvirkning og innflytelse!!

7 Familien finner muligheter i eget nettverk 7 Teoretiske perspektiver i familieråd  Brukermedvirkning  Myndiggjøring  Partner skap  Økologisk systemteori

8 Familien finner muligheter i eget nettverk 8 Fem grunnsteiner som definerer familieråd som metode: 1.Et samlet utvidet familienettverk 2.Synet på barn 3.Et samlet nettverk diskuterer seg fram til beslutninger alene 4.Uavhengig koordinator 5.Familiens plan

9 Familien finner muligheter i eget nettverk 9 Prosessen for planlegging, gjennomføring og oppfølging av et familieråd PlanleggingGjennomføringOppfølging Familierådsmøtet er 3 delt 4-6 uker Koordinator besøker utvidet familie/nv og forbereder de til møtet Del1: Informasjon fra offentlige aktører Del 2: Familiens egen diskusjon Del 3: Presentasjon og diskusjon av planen Det skal være et oppfølgende familieråd  Familien samtykker til familieråd  Enighet om problemstilling  Samarbeidsavtale  Kontrakt med koordinator Fokus på barnets deltakelse gjennom hele prosessen

10 Noen refleksjoner… Er barnet sårbart eller kompetent? Et barneperspektiv – barnets perspektiv? Når vet barn sitt eget beste? Er det når de er enige med oss? (Ole Petter Askheim) Familien finner muligheter i eget nettverk 10

11 Barns deltakelse Hva betyr deltakelse? Hva mener vi med at barn har rett til å delta fra de er 7 år? Hva er det barna har rett til? Familien finner muligheter i eget nettverk 11

12 Hva mener vi med at barn har rett til å delta? Bli regnet med som et individ som både tenker og mener Få tilpasset informasjon Ha mulighet til å forstå hva som skjer Få hjelp til å danne egne meninger Bli inkludert i diskusjoner når beslutninger som er av betydning for barnet skal tas Inngå i en prosess ikke i et enkelt møte Mulighet til å uttrykke egne meninger og medbestemmelse ikke selvbestemmelse Familien finner muligheter i eget nettverk 12

13 Noen tall Familien finner muligheter i eget nettverk 13 201020112012 Gjennomførte FR 51330 Gjennomførte oppfølgende FR 312 20 Påbegynte, men avsluttede FR 2 413 (inkl 4 oppf)

14 ”Familieråd gir en overvekt av positive effekter også i forhold til tradisjonelle metoder. Familieråd vil ikke alltid kunne gi endelige løsninger på problemene, men det vil medvirke til å skape positive endringsprosesser som kan være fundamentale for dem det gjelder.” (Falck og Vik 2006: 295). 14

15 Fra: ”Kan vi bruke familieråd i denne familien/fasen?” til ”Hvordan kan vi bruke familieråd i denne familien/fasen”. 15

16 Familieråd er et tilbud om å få være med å bestemme, sammen med barnevernet – slik at spørsmålet egentlig er: ”Vil du være med å bestemme?” Hvis ja, er familieråd en mulighet. Erfaringer med familieråd er at det kan gjennomføres i alle typer saker på alle tidspunkt.” (Horverak 2009: 56). 16


Laste ned ppt "Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal 21.03.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google