Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal 21.03.2013

2 Familien finner muligheter i eget nettverk
Familieråd 12 K Et treårig samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenestene i Gudbrandsdalen, Fylkesmannen i Oppland, KoRus-øst og Bufetat v/fagteam Gjøvik Familien finner muligheter i eget nettverk

3 Familien finner muligheter i eget nettverk

4 Hvem vet hva som er best for Per?
Familien finner muligheter i eget nettverk

5 Familien finner muligheter i eget nettverk
Familieråd: Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir familien og nettverket mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Beslutningsmodell Metode for å øke samhandling Igangsette endringsprosesser Familien finner muligheter i eget nettverk

6 Familien finner muligheter i eget nettverk
Medvirkning og innflytelse!! Familien finner muligheter i eget nettverk

7 Teoretiske perspektiver i familieråd
Brukermedvirkning Myndiggjøring Partner skap Økologisk systemteori Familien finner muligheter i eget nettverk

8 Fem grunnsteiner som definerer familieråd som metode:
Et samlet utvidet familienettverk Synet på barn Et samlet nettverk diskuterer seg fram til beslutninger alene Uavhengig koordinator Familiens plan Familien finner muligheter i eget nettverk

9 Familierådsmøtet er 3 delt
Prosessen for planlegging, gjennomføring og oppfølging av et familieråd Familien samtykker til familieråd Enighet om problemstilling Samarbeidsavtale Kontrakt med koordinator Planlegging Gjennomføring Oppfølging Familierådsmøtet er 3 delt 4-6 uker Koordinator besøker utvidet familie/nv og forbereder de til møtet Del1: Informasjon fra offentlige aktører Del 2: Familiens egen diskusjon Del 3: Presentasjon og diskusjon av planen Det skal være et oppfølgende familieråd Fokus på barnets deltakelse gjennom hele prosessen Familien finner muligheter i eget nettverk

10 Familien finner muligheter i eget nettverk
Noen refleksjoner… Er barnet sårbart eller kompetent? Et barneperspektiv – barnets perspektiv? Når vet barn sitt eget beste? Er det når de er enige med oss? (Ole Petter Askheim) Familien finner muligheter i eget nettverk

11 Familien finner muligheter i eget nettverk
Barns deltakelse Hva betyr deltakelse? Hva mener vi med at barn har rett til å delta fra de er 7 år? Hva er det barna har rett til? Familien finner muligheter i eget nettverk

12 Hva mener vi med at barn har rett til å delta?
Bli regnet med som et individ som både tenker og mener Få tilpasset informasjon Ha mulighet til å forstå hva som skjer Få hjelp til å danne egne meninger Bli inkludert i diskusjoner når beslutninger som er av betydning for barnet skal tas Inngå i en prosess ikke i et enkelt møte Mulighet til å uttrykke egne meninger og medbestemmelse ikke selvbestemmelse Familien finner muligheter i eget nettverk

13 Familien finner muligheter i eget nettverk
Noen tall 2010 2011 2012 Gjennomførte FR 5 13 30 Gjennomførte oppfølgende FR 3 12 20 Påbegynte, men avsluttede FR 2 4 13 (inkl 4 oppf) Familien finner muligheter i eget nettverk

14 ”Familieråd gir en overvekt av positive effekter også i forhold til tradisjonelle metoder. Familieråd vil ikke alltid kunne gi endelige løsninger på problemene, men det vil medvirke til å skape positive endringsprosesser som kan være fundamentale for dem det gjelder.” (Falck og Vik 2006: 295).

15 Fra: ”Kan vi bruke familieråd i denne familien/fasen?” til
”Hvordan kan vi bruke familieråd i denne familien/fasen”.

16 Familieråd er et tilbud om å få være med å bestemme, sammen med barnevernet – slik at spørsmålet egentlig er: ”Vil du være med å bestemme?” Hvis ja, er familieråd en mulighet. Erfaringer med familieråd er at det kan gjennomføres i alle typer saker på alle tidspunkt.” (Horverak 2009: 56).


Laste ned ppt "Familieråd 12 K Småbarnsdager i Gausdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google