Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Navn på seminar / 01.07.2014. Side 2Navn på seminar / 01.07.2014 Family Group Conference / Familieråd Modellen utviklet på New Z: •Sette familiens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Navn på seminar / 01.07.2014. Side 2Navn på seminar / 01.07.2014 Family Group Conference / Familieråd Modellen utviklet på New Z: •Sette familiens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Navn på seminar / 01.07.2014

2 Side 2Navn på seminar / 01.07.2014 Family Group Conference / Familieråd Modellen utviklet på New Z: •Sette familiens problemløsning i sentrum •Gi utvidet familie økt medansvar og delaktighet •Involvere familiens ressurser •Finne løsninger for barna som er holdbare på sikt •Forbedre samarbeidet mellom barnevernet og familien

3 Side 3Navn på seminar / 01.07.2014 Status: Halvtom eller halvfull flaske? •2007: Ca 200 barn og familier deltok på et familieråd •2011: Over 500 barn og familier deltar på et familieråd? •2015: 3000 barn og familier??? Viktige milepæler i 2011: •Søkelys på kvalitet / resultat av familieråd •Økt søkelys på å bruke familieråd i forkant, underveis og i etterkant av institusjonsopphold •Bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid (forskning)

4 Side 4Navn på seminar / 01.07.2014 Forskningsprosjekt 2011-2014 “Bruk av familieråd ved fosterhjemsarbeid” Tre hovedproblemstillinger: 1.Sammenhengen mellom barns deltakelse og barns mentale helse 2.Betydningen av familieråd som beslutningsmodell for valg av fosterhjem 3.Saksbehandlernes erfaringer med bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid

5 Side 5Navn på seminar / 01.07.2014 2) Betydningen av familieråd som beslutningsmodell for valg av fosterhjem •Hva er forekomsten av slektsfosterhjem etter familieråd? •Hva kjennetegner fosterbarn og fosterforeldre der slektsfosterhjem anvendes? •Hvordan er farfamiliens engasjement etter familieråd? •Hva er omfang og kjennetegn ved barneverntiltak etter plassering i slekt og nettverk? •Hva er fosterforeldrenes forforståelse av familierådets betydning når det gjelder 1) samarbeid i familie og nettverk 2) samarbeid mellom offentlig og privat?

6 Side 6Navn på seminar / 01.07.2014 Bidragsytere i forskningsprosjektet •Alle regioner deltar •12 fagteam/fosterhjemstjenester og 50 kommuner + Oslo! RKBU deltar med følgende forskere: -Astrid Strandbu, pedagog dr. polit (prosjektleder) -Amy Holtan, sosiolog dr. polit -Sturla Fossum, psykolog dr. philos -Merete Saus, pedagog dr. polit -Renee Thørnblad, sosiolog cand polit -Svein Arild Vis, cand san dr polit -Toril Jenssen, dr. polit

7 Side 7Navn på seminar / 01.07.2014 Utvidet familie enkeltperson Familieråd Tja….er det ressurser i familien?

8 Side 8Navn på seminar / 01.07.2014 Prinsipper i familieråd •Familieråd er primært en beslutningsmodell •Familiebegrepet forstås utvidende •En uavhengig koordinator hjelper familien med planlegging og gjennomføring •Familien diskuterer alene på familierådet (del to) •Det lages en skriftlig plan •Det skal legges til rette for barns deltakelse

9 Side 9Navn på seminar / 01.07.2014

10 Side 10Navn på seminar / 01.07.2014 Definisjon av deltakelse • Har Alf forstått hva saken handler om? •Har Alf gitt utrykk for egne meninger? •Har Alf sine synspunkt fått betydning i saken?

11 Side 11Navn på seminar / 01.07.2014 En forutsetning for at barns kompetanse realiseres, er at Mona (15) reelt deltar Andre intervju - like etter familierådet Mona: Det var bra at alle var på min side. Det var en god følelse Tredje intervju: noen måneder etter familieråd Intervjuer: Vet du hvem som foreslo at dere ikke skulle ha oppfølgende familieråd? Om det var barnevernet eller familien? Mona: Det var barnevernet Intervjuer: Det var de som foreslo det? Mona : Ja Intervjuer: Hadde dere tenkt å ha det? …eller..var dere innstilt på det? Mona: Vi aksepterte det vel. Jo…

12 Side 12Navn på seminar / 01.07.2014 Fjerde intervju Intervjuer:Så det at de skulle overta omsorgen for deg, det var far og familien enig i? Mona: Det vet jeg jo ikke, for det var barnevernet som bestemte det Intervjuer: Du vet ikke om de har laget en tiltaksplan for deg….med hva som skal være mål og hvordan ting skal være? Mona: De har sikkert gjort det, men det har jeg ikke peiling på Intervjuer: Du har ikke peiling på det? Mona: De har sikkert gjort det… Intervjuer: Men det har ikke du. Det er ingen som har snakket med deg om det? Mona: Nei Intervjuer: Så nå er du liksom ikke med og bestemmer noe mer, er det det du tenker? Mona: Ja, noe sånt tror jeg. Jeg vet ikke…. Intervjuer: Hvem er det som er din saksbehandler? Mona: Det er Kjell et eller annet…..Og Arne?

13 Side 13Navn på seminar / 01.07.2014 Ulike brukerstemmer

14 Side 14Navn på seminar / 01.07.2014 Et barn…… “Hei, jeg (12 år) ønsker å bestille: Informasjonsbrosjyre om familieråd til barn og foreldre Nr 1000 og Informasjonsbrosjyre til støtteperson, ordstyrer og sekretær Jeg vil bruke de hjemme, vise til mamma, kanskje spørre om jeg kan få det. Er det endel av den gratis-ordningen om at dere sender det hjem? På forhånd takk”

15 Side 15Navn på seminar / 01.07.2014 En voksen…. Hei Jeg er en gravid kvinne som heldigvis har vært heldig å fått en henvisning til barnevernet. Faren og jeg har store kommunikasjonsproblemer og jeg lurte på om jeg kunne få tilsendt noen brosyrer. Har jeg rett til å få et familieråd? På forhånd takk.

16 Side 16Navn på seminar / 01.07.2014 Advokaten….. Jeg er blitt rådspurt i en sak hvor man er enige om å holde familieråd. Saken gjelder plassering av et barn i fosterhjem. Familien opplever det slik at de offentlige, uten involvering ifra familiens side, lager spørsmålene. Videre oppleves det slik at spørsmålene bygger på at barnevernets innstilling til tiltak i saken, er gjennomført med endelig virkning. Det oppleves følgelig slik at man i familierådet ikke har noen reel innflytelse til det saken i bunn og grunn handler om. Mitt spørsmål er om du kan opplyse om det er gitt forskrifter, retningslinjer eller annet fra det offentlige om hvordan familieråd skal gjennomføres.

17 Side 17Navn på seminar / 01.07.2014 Reell innflytelse fører til at •Tiltak blir mer skreddersydd •Til bedre og mer realistiske tiltak •Søkelys på barns egen forståelse gjør at flere problem blir løst •Deltakelse fra barn, familie og nettverk gir mer stabilitet, færre brudd i plasseringer? •Bedre kvalitet

18 Side 18Navn på seminar / 01.07.2014 Brobygging mellom de profesjonelles livsverden og familiens livsverden PROFESJONELLE •Struktur •Byråkratisk •Formell •Prosedyrer LIVSVERDEN •Dynamisk •Løst organisert •Diskusjoner Familieråd 1)Informasjonsfasen 2)Familiens egen tid 3)Familiens plan Uavhengig koordinator Via samarbeid og forhandling lages en plan som både det offentlige og private støtter

19 Side 19Navn på seminar / 01.07.2014 Brobygging mellom de profesjonelles livsverden og familiens livsverden på våre premisser? PROFESJONELLE •Struktur •Byråkratisk •Formell •Prosedyrer LIVSVERDEN •Dynamisk •Løst organisert •Diskusjoner Familieråd 1)Informasjonsfasen 2)Familiens egen tid 3)Familiens plan Via samarbeid og forhandling lages en plan som både det offentlige og private støtter Uavhengig koordinator

20 Side 20Navn på seminar / 01.07.2014 Har vi et godt nok mandat for brukermedvirkning? •Lovgivende: prinsipp om myndiggjøring forankret i loven. Loven, ikke de profesjonelle setter regler •Prosedyremessig: prinsippet om myndiggjøring finnes og prosedyremessige krav til handling. Kontrollmekanismer •Anbefalt praksis: staben er oppmuntret til å arbeide myndiggjørende, men profesjonelle setter reglene. Ingen kontroll mot å unnlate å anvende i den daglige praksis

21 Totalt 604 skjema på 81 familieråd fordelt på 20 koordinatorer i Bergen 1 Opplevde du koordinator som din og familiens hjelper?3163235380 2 Opplevde du koordiantor som “nøytral”? (at k. ikke er ansatt i barnevernet og ikke hadde meninger om saken din) 3535190528 3 Opplevde du at koordinator motiverte deg for famileråd?2558342358 4 Fikk du være med å bestemme?3772185401 5 Stemte den informasjon du fikk om koordinators arbeid med de erfaringene du har gjort deg? 1254255410 6 Var du fornøyd med den måten koordinator ledet familerådsmøtet? 1538288566 Side 21Navn på seminar / 01.07.2014 Svært misfornøydLitt misfornøyd Stort sett misfornøyd Meget fornøyd Godt fornøyd Hvor fornøyd er du med koordinators arbeid?

22 Oppsummert •Selv om familieråd har strukturer for å realisere innflytelse, gir en modell i seg selv ikke brukerne reell innflytelse •Det kan være kort vei fra brukermedvirkning til skinnmedvirkning •Er mandatet for brukermedvirkning i form av “anbefalt praksis” – tilstrekkelig slik at barn og familiers innflytelse får gjennomslag? •Barnevernet må legge til rette for både individuelle og kollektive evalueringer fra de som berøres


Laste ned ppt "Side 1Navn på seminar / 01.07.2014. Side 2Navn på seminar / 01.07.2014 Family Group Conference / Familieråd Modellen utviklet på New Z: •Sette familiens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google