Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted"— Utskrift av presentasjonen:

1 Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted
Geir Hyrve HiST Evaluering av familieråd i Norge

2 Saksbehandlernes forståelse av familieråd
”I mer tradisjonelle saker er det ofte barnevernet som kommer med løsninger og som tar beslutninger, og deretter får foresatte med på det som barnevernet har foreslått. I familierådssaker blir det på en måte motsatt, at det er familien og storfamilien som foreslår tiltak og barnevernet går med på det” Evaluering av familieråd i Norge

3 Saksbehandlernes forståelse av familieråd
Familierådet som beslutningsmodell utfordrer den tradisjonelle arbeidsmåten i barnevernet En ny ekspertrolle Evaluering av familieråd i Norge

4 Saksbehandlers oppgave i familierådet
Tilby familieråd til familier Hvordan presentere metoden for familien? Relasjon til familien Planlegging av familierådet Betrakte familieråd som en prosess Evaluering av familieråd i Norge

5 Saksbehandlernes utvelgelse av familier
Familiens nettverk Samarbeidsklima med barnevernet Ressurser i nettverket Kartleggingsverktøy i undersøkelsesfasen Aktivisere latente fellesskap Evaluering av familieråd i Norge

6 Type saker som går til familieråd
Alvorlige barnevernssaker Eldre saker som barnevernet har arbeidet med tidligere ¼ ny undersøkelsessaker Sjelden brukt i mottaksfasen og når barn er i omsorgstiltak Evaluering av familieråd i Norge

7 Familiens og nettverkets ressurser
Familieråd skaper en ny ramme for samarbeide mellom familien og nettverket Nettverkets betydning for psykisk og fysisk helse Nye støttespillere etter familieråd Evaluering av familieråd i Norge

8 Introduksjon av familieråd til familiene
Familieråd som prosess Saksbehandleres forståelse av metoden Formulering av oppdraget Evaluering av familieråd i Norge

9 Saksbehandlers syn på egen rolle
Oppmerksomhet Forståelse Tro Handling Belønning Tilbakemelding Systemtilpasning Evaluering av familieråd i Norge

10 Praktisk gjennomføring av familieråd
Del 1 52 min. Del 2 169 min. Del 3 56 min. Totalt 277 min Evaluering av familieråd i Norge

11 Koordinators tidsbruk
Forberedelse 20,9 t. Gjennomføring 5,8 t. Etterarbeid 2,0 t. Sum 28,7 t. Evaluering av familieråd i Norge

12 Saksbehandlernes erfaringer med koordinatorene
Bindeledd mellom familien og barnevernet Nøytralitet Oppfølgende familieråd Evaluering av familieråd i Norge

13 Perspektivskifte i arbeide med barn og unge og deres familier?
”Det er den åpenheten som barnevernet har overfor familien og som familien er nødt til å ha overfor barnevernet. Det at ting kommer opp i dagen, det blir langt ærligere når ting kommer fram i dagen og det blir snakka ut om ting, og de ulike partene får høre hva de andre meiner.” Evaluering av familieråd i Norge


Laste ned ppt "Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google