Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av familieråd i Norge1 Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted Geir Hyrve HiST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av familieråd i Norge1 Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted Geir Hyrve HiST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av familieråd i Norge1 Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted Geir Hyrve HiST

2 Evaluering av familieråd i Norge2 Saksbehandlernes forståelse av familieråd ”I mer tradisjonelle saker er det ofte barnevernet som kommer med løsninger og som tar beslutninger, og deretter får foresatte med på det som barnevernet har foreslått. I familierådssaker blir det på en måte motsatt, at det er familien og storfamilien som foreslår tiltak og barnevernet går med på det”

3 Evaluering av familieråd i Norge3 Saksbehandlernes forståelse av familieråd •Familierådet som beslutningsmodell utfordrer den tradisjonelle arbeidsmåten i barnevernet •En ny ekspertrolle

4 Evaluering av familieråd i Norge4 Saksbehandlers oppgave i familierådet •Tilby familieråd til familier •Hvordan presentere metoden for familien? •Relasjon til familien •Planlegging av familierådet •Betrakte familieråd som en prosess

5 Evaluering av familieråd i Norge5 Saksbehandlernes utvelgelse av familier •Familiens nettverk •Samarbeidsklima med barnevernet •Ressurser i nettverket •Kartleggingsverktøy i undersøkelsesfasen •Aktivisere latente fellesskap

6 Evaluering av familieråd i Norge6 Type saker som går til familieråd •Alvorlige barnevernssaker •Eldre saker som barnevernet har arbeidet med tidligere •¼ ny undersøkelsessaker •Sjelden brukt i mottaksfasen og når barn er i omsorgstiltak

7 Evaluering av familieråd i Norge7 Familiens og nettverkets ressurser •Familieråd skaper en ny ramme for samarbeide mellom familien og nettverket •Nettverkets betydning for psykisk og fysisk helse •Nye støttespillere etter familieråd

8 Evaluering av familieråd i Norge8 Introduksjon av familieråd til familiene •Familieråd som prosess •Saksbehandleres forståelse av metoden •Formulering av oppdraget

9 Evaluering av familieråd i Norge9 Saksbehandlers syn på egen rolle •Oppmerksomhet •Forståelse •Tro •Handling •Belønning •Tilbakemelding •Systemtilpasning

10 Evaluering av familieråd i Norge10 Praktisk gjennomføring av familieråd Del 152 min. Del 2169 min. Del 356 min. Totalt277 min

11 Evaluering av familieråd i Norge11 Koordinators tidsbruk Forberedelse20,9 t. Gjennomføring5,8 t. Etterarbeid2,0 t. Sum28,7 t.

12 Evaluering av familieråd i Norge12 Saksbehandlernes erfaringer med koordinatorene •Bindeledd mellom familien og barnevernet •Nøytralitet •Oppfølgende familieråd

13 Evaluering av familieråd i Norge13 Perspektivskifte i arbeide med barn og unge og deres familier? ”Det er den åpenheten som barnevernet har overfor familien og som familien er nødt til å ha overfor barnevernet. Det at ting kommer opp i dagen, det blir langt ærligere når ting kommer fram i dagen og det blir snakka ut om ting, og de ulike partene får høre hva de andre meiner.”


Laste ned ppt "Evaluering av familieråd i Norge1 Familieråd sett ut i fra saksbehandlers ståsted Geir Hyrve HiST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google