Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hindrer og lindrer nød ”Frivillige som ressurs – i godt samspill med Oslo kommune? Noen erfaringer og refleksjoner om fortid og fremtid” v/ Merethe Skaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hindrer og lindrer nød ”Frivillige som ressurs – i godt samspill med Oslo kommune? Noen erfaringer og refleksjoner om fortid og fremtid” v/ Merethe Skaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hindrer og lindrer nød ”Frivillige som ressurs – i godt samspill med Oslo kommune? Noen erfaringer og refleksjoner om fortid og fremtid” v/ Merethe Skaug Sørensen Oslo Røde Kors

2 Hindrer og lindrer nød Bakgrunn – Oslo Røde Kors Over 30 enkeltaktiviteter m/ enkelte underliggende delprosjekter Barn, ungdom, voksne, eldre – møteplasser, nettverksbygging, en-til-en relasjoner, aktivitetshus, ressurssentra, integrering. 2002 – 888 frivillige 2006 – 4.437 frivillige 2006 – 105 frivilligårsverk 50 ansatteårsverk 16 av aktivitetene/prosjektene får økonomisk støtte av Oslo kommune. Noen få av dem fullfinansieres. Stor egenfinansiering

3 Hindrer og lindrer nød Mulighet for mangfoldig samarbeidsopplevelse med Oslo kommune Frivilliges møte med kommunale tjenester/virksomheter knyttet til aktivitet Ansattes opplevelse av kommunale systemer, politisk byråkrati og enkeltmøter med ansatte i Oslo kommune Samhandling på øverste ledelsesnivå Og alt i mellom…

4 Hindrer og lindrer nød Hva skyldes mangfoldigheten? Overordnede føringer Midler til drift og aktivitet – hvor kan det søkes og til hva? Nivå på samarbeid – etat, sentralt eller lokalt, bydel, institusjoner, enkeltpersoner Kjennskap og forståelse for frivillighet Praktisk gjennomføring – legge forholdende tilrette

5 Hindrer og lindrer nød Eksempler på samarbeid (1) Flyktningeguiden (FG) Positivt: - Knyttet til Introduksjonsprogrammet - Samarbeid på bydelsnivå - Faglig samhandling - ”Ressursgruppe” bestående av deltakere fra bydeler, Helse- og velferdsetaten og leder for FG -Utvidelse av målgrupper – flere enn flyktninger - Utfordring – videre finansiering etter et års storløft

6 Hindrer og lindrer nød Eksempler på samarbeid (2) Ressurssentra (RS) Positivt - Et samhandlingsområde av mange – samarbeid med SLT-koordinatorene (lokal samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak) - Utfordring – finansiering av RS. - Store forskjeller i de 4 bydelene RS er lokalisert.

7 Hindrer og lindrer nød Felles utfordringer – søknad om øk. støtte Legitimitet rundt søknad av driftsmidler - driftsmidler / aktivitetsmidler Ansatte koordinatorer gir kvalitet i tilbudene = økte personalkostnader Egne aktivitetssentra = økte driftskostnader I søknadene – fra aktivitetskostnad til driftskostnad

8 Hindrer og lindrer nød Generelle utfordringer Finansiell usikkerhet strekker seg langt ut i året 15 bydeler oppleves som 15 kommuner Hva bestemmes hvor? – sentralt / bydelene Hvem er ansvarlig for å legge tilrette for frivillig samhandling på bydelsnivå og sentralt i kommunen? Forståelse for verdien av frivillighet – praktisk samhandling med ansatte i kommunen / bydelene

9 Hindrer og lindrer nød Fremtid – ønsker og tilbud Ønske; Økonomisk trygghet Tydeligere samarbeidsrelasjoner Økt forståelse for frivillighet Tilbud: Åpenhet rundt bruk av offentlige midler Opplæring om verdien av frivillighet til ansatte Meningsfulle oppgaver for byens innbyggere En tryggere, varmere by å leve og bo i


Laste ned ppt "Hindrer og lindrer nød ”Frivillige som ressurs – i godt samspill med Oslo kommune? Noen erfaringer og refleksjoner om fortid og fremtid” v/ Merethe Skaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google