Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett
Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) folk.uio.no/erikro

2 Ressurser Fakultetets fagside Ressurssiden
Nettstedet for disse forelesningene Meg!

3 Formålet med disse forelesningene
Pant Tvangsfullbyrdelse Konkurs Dynamisk tingsrett Dynamisk tingsrett

4 Konflikter om formuesgoder
Rettigheter til ting Rettigheter i ting Fast eiendom Løsøre Fordringer Etc

5 Forskjellige typer konflikter
Kontrakt – kontrakt Kreditorbeslag – kontrakt [Kontrakt – ekspropriasjon] Forskjellige typer kontrakter Forskjellige typer kreditorbeslag

6 Mer på https://wiki. uio. no/jus/tredjemannsvern/index

7 Forskjellige argumenttyper
Ugyldighet Skyld/ tillit/ god tro Bevis/ notoritet/ faktisk tilstand Først i tid Vederlag Subsidiaritet

8 Tinglysning Dokumentasjon Dokumentinnlevering Dagboka Grunnboka
Tinglysningspåtegning

9 Hjelpebegreper Rettsvern Sikringsakt

10 De viktigste lovene Konkursloven Dekningsloven Tingslysningsloven
Panteloven Godtroloven Tvangsloven Gjeldsbrevloven

11 Avtaler generelt

12 Avtaler skal holdes Tvang som ressurs Obligatoriske og tinglige krav
Et ganske alminnelig huskjøp

13 Tvangsfullbyrdelse

14 Gangen i tvangsfullbyrdelse
Mislighold Tvangsgrunnlag Utlegg Tvangssalg

15 Fordelingen av kjøpesummen
Omkostninger Fordeling etter prioritet Dekningsprinsippet

16 Pantavtaler

17 Hovedproblemer i pant Hvorfor pant? Kontraktsrettslige problemer
Rettsvernproblemer

18 Oversikt over panteloven
Avtalepant i fast eiendom Avtalepant i løsøre Avtalepant i fordringer Utleggspant Legalpant

19 Pantedokumentasjon (Negotiabelt) gjeldsbrev Pantedokument
Pantsettelseserklæring ”Pantobligasjon” ”Gjort obligasjon” Skadesløsbrev

20 Hjemmelskravet Utgangspunktet Tilbakeholdsrett Motregning Direktekrav Leasing

21 Tingsinnbegrepspant Tingsinnbegrep = tingssamling
I praksis betyr det pant under ett i løsøre som er Varelager Driftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) vanlig motorvogner anleggsmaskiner jernbanemateriell redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring fiskeredskaper

22 Pant i fordringer Pant i fordringer – prinsippet
Pantsettelse av bankinnskudd Forholdet til motregning

23 Motregning i konkurs Konkurskreditor Konkursdebitor
kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring Konkurskreditor Konkursdebitor

24 Fordelen med å kunne motregne
Med motregningsrett: Uten motregningsrett: K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget

25 Opptrinnsrett - problemet
Tomme prioriteter Opplåningsrett Opptrinnsrett

26 Kreditorbeslag

27 Kreditorbeslag Utleggspant Konkurs

28 Hovedregelen (deknl § 2-2)
tilhører skyldneren på beslagstiden som kan … omgjøres i penger De ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt (Bygland-dommen))

29 Forskjellige typer gjeldsforfølgning
Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning Konkurs (kkl del 2) Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV) (Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) Gjeldsordning (lov nr 99/1992) Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

30 Visualsering av beslagsretten
SELGER Ting på vei inn Stansningsrett KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern DEBITOR overgitt overgitt kjl § 7 (2) deknl § 2-2 deknl § 2-2 kjl § 61

31 Balanse = positiv egenkapital
OMLØPSMIDLER 370 933 ANLEGGSMIDLER 53 627 SUM EIENDELER 424 560 EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD 61 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL

32 Underbalanse = negativ egenkapital
OMLØPSMIDLER 370 933 ANLEGGSMIDLER 53 627 SUM EIENDELER 424 560 EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD 561 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL

33 Gangen i konkurs Insolvens Begjæring og åpning
Bobestyrer og kreditorutvalg Aktivasiden i boet Omstøtelse mv Passivasiden i boet: Prøvelse av fordringer Fordelingsreglene Slutning

34 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene
Hovedregelen (deknl § 9-6) Særlig priviligerte kreditorer [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]


Laste ned ppt "Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google