Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o2285.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o2285."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) oerik.rosag@jus.uio.no o2285 9752 ofolk.uio.no/erikro

3 Ressurser Fakultetets fagside Ressurssiden Nettstedet for disse forelesningene Meg! 2

4 Formålet med disse forelesningene Pant Tvangsfullbyrdelse Konkurs Dynamisk tingsrett 3

5 Konflikter om formuesgoder Rettigheter til ting Rettigheter i ting Fast eiendom Løsøre Fordringer Etc 4

6 Forskjellige typer konflikter Kontrakt – kontrakt Kreditorbeslag – kontrakt [Kontrakt – ekspropriasjon] Forskjellige typer kontrakter Forskjellige typer kreditorbeslag 5

7 6 Mer på https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsretthttps://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php/Dynamisk_tingsrett

8 Forskjellige argumenttyper Ugyldighet Skyld/ tillit/ god tro Bevis/ notoritet/ faktisk tilstand Først i tid Vederlag Subsidiaritet 7

9 8 Tinglysning Dokumentasjon Dokumentinnlevering Dagboka Grunnboka Tinglysningspåtegning

10 Hjelpebegreper Rettsvern Sikringsakt 9

11 10 De viktigste lovene Konkursloven Dekningsloven Tingslysningsloven Panteloven Godtroloven Tvangsloven Gjeldsbrevloven

12 Avtaler generelt 11

13 Avtaler skal holdes Tvang som ressurs Obligatoriske og tinglige krav Et ganske alminnelig huskjøp 12

14 Tvangsfullbyrdelse 13

15 14 Gangen i tvangsfullbyrdelse Mislighold Tvangsgrunnlag Utlegg Tvangssalg

16 15 Fordelingen av kjøpesummen Omkostninger Fordeling etter prioritet Dekningsprinsippet

17 Pantavtaler 16

18 17 Hovedproblemer i pant Hvorfor pant? Kontraktsrettslige problemer Rettsvernproblemer

19 18 Oversikt over panteloven Avtalepant i fast eiendom Avtalepant i løsøre Avtalepant i fordringer Utleggspant Legalpant

20 19 Pantedokumentasjon (Negotiabelt) gjeldsbrev Pantedokument Pantsettelseserklæring ”Pantobligasjon” ”Gjort obligasjon” Skadesløsbrev

21 20 Hjemmelskravet Utgangspunktet Tilbakeholdsrett Motregning Direktekrav Leasing

22 21 Tingsinnbegrepspant Tingsinnbegrep = tingssamling I praksis betyr det pant under ett i løsøre som er Varelager Driftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) vanlig motorvogner anleggsmaskiner jernbanemateriell redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring fiskeredskaper

23 Pant i fordringer Pant i fordringer – prinsippet Pantsettelse av bankinnskudd Forholdet til motregning 22

24 23 Motregning i konkurs Konkurskreditor Konkursdebitor kreditors (mot)fordring debitors (hoved)fordring

25 24 Fordelen med å kunne motregne K betaler fullt beløp, får fullt beløp K betaler fullt beløp, får dividende Motregning som oppgjørsteknikk er ikke poenget Med motregningsrett:Uten motregningsrett:

26 Opptrinnsrett - problemet Tomme prioriteter Opplåningsrett Opptrinnsrett 25

27 Kreditorbeslag 26

28 Kreditorbeslag Utleggspant Konkurs 27

29 28 Hovedregelen (deknl § 2-2) tilhører skyldneren på beslagstiden som kan … omgjøres i penger De ”reelle” eierforholdene er avgjørende (Rt 1935 981 (Bygland- dommen))

30 29 Forskjellige typer gjeldsforfølgning Fellesforfølgning (kollektiv forfølgning) og enkeltforfølgning Konkurs (kkl del 2) Tvangsakkord (kkl kap VI og XIV) (Frivillig) gjeldsforhandling (kkl del 1) Gjeldsordning (lov nr 99/1992) Utlegg (tvangsl kap 7 og pantel kap 5)

31 30 SELGER Ting på vei inn Stansningsrett overgitt DEBITOR kjl § 61 Visualsering av beslagsretten kjl § 7 (2) deknl § 2-2 KJØPER Ting på vei ut Interesselære, rettsvern overgitt deknl § 2-2

32 31 Balanse = positiv egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL362 728 KORTSIKTIG GJELD61 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

33 32 Underbalanse = negativ egenkapital OMLØPSMIDLER370 933 ANLEGGSMIDLER53 627 SUM EIENDELER424 560 EGENKAPITAL-97 272 KORTSIKTIG GJELD561 832 SUM GJELD & EGENKAPITAL424 560

34 33 Gangen i konkurs Insolvens Begjæring og åpning Bobestyrer og kreditorutvalg Aktivasiden i boet Omstøtelse mv Passivasiden i boet: Prøvelse av fordringer Fordelingsreglene Slutning

35 34 Fordelingen av boets midler mellom kreditorene Hovedregelen (deknl § 9-6) Særlig priviligerte kreditorer [Kreditorer med panterett, tilbakeholdsrett ol (deknl §§ 8-14 fg)] Kreditorer med motregningsrett (deknl § 8-1 fg) Kreditorer med flere skyldnere (deknl § 8-7 fg) [Kreditorer med fortrinnsrett (deknl §§ 9-2 fg)] [Kreditorer som må stå tilbake (deknl § 9-7]


Laste ned ppt "1 Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o2285."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google