Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pant i skip oProfessor Erik Røsæg ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pant i skip oProfessor Erik Røsæg ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pant i skip oProfessor Erik Røsæg oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro

2 2 Noen grunnbegreper oKontraktspant oUtleggspant oSjøpant oArrest o(Bodmeri)

3 3 Konvensjonsgrunnlaget oPantekonvensjonene 1967 og 1993 oArrestkonvensjonene 1952 og 1999

4 4 Panteavtalen oLåneavtale oPantedokument oAnnen sikkerhet oPant i fraktinntekter oOppsigelseskalusuler oSjøl § 44 oMAC-klausuler oStyring o12-månedersgrense certepartier oTilbehør, sjøl § 45

5 5 Pant og registrering oHovedregel om registrering, sjøl § 20 oHovedregler om prioritet, sjøl §§ 23-25 oClosing oHeftelser i annet enn skip oNybygg, sjøl § 31 oIkke-skip, sjøl § 33 oPlattformer, sjøl § 507 oFaste innretninger

6 6 Sjøpant i skip, sjøl §§ 51 fg oSjøpantberettigede krav oHyre oHavneavgifter oErstatning for personskade oErstatning for tingsskade oBergelønn oPrioritet

7 7 Sjøpant i last, sjøl §§ 61 fg oSjøpantberettigede krav oBergelønn oUtlegg for lasten oKrav iflg fraktavtalen, jfr §§ 269 og 292

8 8 Avbrytelse av sjøpantforeldelse (skip) oAvbrytelse skjer ved arrest, sjøl § 55 oMulighet til arrest? Tvistel. § 33-2 oSikkerhetsstillelse til avverging av arrest oArrestverneting oLugano/Brussel-systemet

9 9 Tilbakeholdsrett oSjøl § 54 oKontinuitetskravet oPrioritet oForholdet til rettsvern og omstøtelse

10 10 Sjøpant i system oReder- eller eieransvar oSjøpant eller obligatorisk forsikring oBegrensning oSærlig om subrogasjon oSærlig om forholdet til okontraktspanthaver okaskoassurandør

11 11 Fullbyrdelse av panterett oTvangssalg underhånden oTvangsauksjon oTvangsbruk oAvtalte ordninger?

12 12 Litt om common law oArrest oLien oAction in rem, sml sjøl § 137

13 13 Lovvalg og anerkjennelse oRegistrert pant, sjøl § 74 oSjøpant, sjøl § 75 oTvangssalg i utlandet, sjøl § 76


Laste ned ppt "Pant i skip oProfessor Erik Røsæg ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google