Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 4, 05.09.2003 Kapittel 4: Statistisk metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 4, 05.09.2003 Kapittel 4: Statistisk metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 4, 05.09.2003 Kapittel 4: Statistisk metode

2 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp2 Oppgaver  Oppgave 2.3 med Statark  Oppgave 3.1 uten programvare  Oppgave 3.3 med Statark  Oppgave 3.5 med Statark

3 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp3 Analyse av studentdatah03 med Excel  Pulshistogram

4 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp4 Validitet og reliabilitet  Validitet  Å få svar på det man er ute etter  Eksempel: Shere Hite og kvinners seksualitet  Reliabilitet  Å få noenlunde samme resultat ved gjentatte målinger  Stikkprøvens størrelse

5 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp5 Skjevhet  Utvalgsskjevhet  Man intervjuer den som tar telefonen  Spør etter den som sist hadde fødselsdag  Frafallskjevhet  Travle mennesker svarer ikke på postsendte spørreskjema  Ring og mas  Responsfeil  Folk svarer ikke sant  Hvilket parti stemte du på sist ?  Hvilke seksuelle preferanser har du ?  Prøv å kompensere med kjent statistikk

6 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp6 Presiser spørsmålene !  Dersom De måtte velge mellom to livsformer, hva ville De da velge?  Et liv med begrenset inntekt og få materielle goder  Et liv med høy inntekt og mange materielle goder  Av 1500 mennesker svarte:  27 %  54 %  Vet ikke: 19 %

7 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp7 Presiser spørsmålene !  Dersom De måtte velge mellom to livsformer, hva ville De da velge?  Et rolig og enkelt liv med begrenset inntekt og få materielle goder  Et mer oppjaget liv med høy inntekt og mange materielle goder  Av 1500 nye mennesker svarte:  79 % (Forrige gang 27 %)  17 % (Forrige gang 54 %)  Vet ikke: 4 %

8 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp8 Eksemplifisering  Rundt 20% av prisen på elektrisk kraft til husholdningsbruk er særavgift til Staten. Dette gir staten en inntekt på 1,5 milliarder kr. Er de for eller i mot at denne avgiften fjernes slik at strømmen blir 20% billigere?  Av 1500 mennesker svarte  50% for  21% mot  29% vet ikke

9 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp9 Eksemplifisering  Rundt 20% av prisen på elektrisk kraft til hushold- ningsbruk er særavgift til Staten. Dette gir staten en inntekt på 1,5 milliarder kr. – Det vil si tre ganger det driften av Rikshospitalet kostet i hele 1981.  Er de for eller i mot at denne avgiften fjernes slik at strømmen blir 20% billigere?  Av 1500 andre mennesker svarte  37% for (før 50%)  28% mot (før 21%)  35% vet ikke (før 29%)

10 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp10 Objektivitet  Spørsmålsformulering bør være så objektiv som mulig  En objektiv fremstilling danner holdninger eller oppfatninger hos mottakeren som ikke forandres dersom man tar med flere faktiske opplysninger

11 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp11 Stikkprøvens størrelse  Du ønsker å komme frem til et 95% konfidensintervall med vidde L  Stikkprøven må være større (n), jo mer variabel populasjonen er  For å finne ut det, trenger du en pilotstikkprøve  Lag et 95% konfidensintervall på grunnlag av n 0 observasjoner i i pilotstikkprøven  Planlegg hovedundersøkelsen:  n = n 0 (L 0 /L) 2  Statark I-5 med datafil dekktrykk

12 3 September, 2003 MET 2211 - Fred Wenstøp12 Måleskalaer  Nominalskala  Kategorisk variabel  Tellinger  Eks.: kjønn  Ordinalskala  Rangering  Eks.: Hva foretrekker du?  Intervallskala  Metrisk skala


Laste ned ppt "MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 4, 05.09.2003 Kapittel 4: Statistisk metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google