Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MET 2211 Statistikk og dataanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MET 2211 Statistikk og dataanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 MET 2211 Statistikk og dataanalyse
Forelesning nr. 4, Kapittel 4: Statistisk metode

2 Oppgaver Oppgave 2.3 med Statark Oppgave 3.1 uten programvare
3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

3 Analyse av studentdatah03 med Excel
Pulshistogram 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

4 Validitet og reliabilitet
Å få svar på det man er ute etter Eksempel: Shere Hite og kvinners seksualitet Reliabilitet Å få noenlunde samme resultat ved gjentatte målinger Stikkprøvens størrelse 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

5 Skjevhet Utvalgsskjevhet Frafallskjevhet Responsfeil
Man intervjuer den som tar telefonen Spør etter den som sist hadde fødselsdag Frafallskjevhet Travle mennesker svarer ikke på postsendte spørreskjema Ring og mas Responsfeil Folk svarer ikke sant Hvilket parti stemte du på sist ? Hvilke seksuelle preferanser har du ? Prøv å kompensere med kjent statistikk 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

6 Presiser spørsmålene ! Dersom De måtte velge mellom to livsformer, hva ville De da velge? Et liv med begrenset inntekt og få materielle goder Et liv med høy inntekt og mange materielle goder Av 1500 mennesker svarte: 27 % 54 % Vet ikke: 19 % 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

7 Presiser spørsmålene ! Dersom De måtte velge mellom to livsformer, hva ville De da velge? Et rolig og enkelt liv med begrenset inntekt og få materielle goder Et mer oppjaget liv med høy inntekt og mange materielle goder Av 1500 nye mennesker svarte: 79 % (Forrige gang 27 %) 17 % (Forrige gang 54 %) Vet ikke: 4 % 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

8 Eksemplifisering Av 1500 mennesker svarte
Rundt 20% av prisen på elektrisk kraft til husholdningsbruk er særavgift til Staten. Dette gir staten en inntekt på 1,5 milliarder kr. Er de for eller i mot at denne avgiften fjernes slik at strømmen blir 20% billigere? Av 1500 mennesker svarte 50% for 21% mot 29% vet ikke 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

9 Eksemplifisering Av 1500 andre mennesker svarte
Rundt 20% av prisen på elektrisk kraft til hushold-ningsbruk er særavgift til Staten. Dette gir staten en inntekt på 1,5 milliarder kr. – Det vil si tre ganger det driften av Rikshospitalet kostet i hele 1981. Er de for eller i mot at denne avgiften fjernes slik at strømmen blir 20% billigere? Av 1500 andre mennesker svarte 37% for (før 50%) 28% mot (før 21%) 35% vet ikke (før 29%) 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

10 Objektivitet Spørsmålsformulering bør være så objektiv som mulig
En objektiv fremstilling danner holdninger eller oppfatninger hos mottakeren som ikke forandres dersom man tar med flere faktiske opplysninger 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

11 Stikkprøvens størrelse
Du ønsker å komme frem til et 95% konfidensintervall med vidde L Stikkprøven må være større (n), jo mer variabel populasjonen er For å finne ut det, trenger du en pilotstikkprøve Lag et 95% konfidensintervall på grunnlag av n0 observasjoner i i pilotstikkprøven Planlegg hovedundersøkelsen: n = n0(L0/L)2 Statark I-5 med datafil dekktrykk 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp

12 Måleskalaer Nominalskala Ordinalskala Intervallskala
Kategorisk variabel Tellinger Eks.: kjønn Ordinalskala Rangering Eks.: Hva foretrekker du? Intervallskala Metrisk skala 3 September, 2003 MET Fred Wenstøp


Laste ned ppt "MET 2211 Statistikk og dataanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google