Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 1 Kapittel 1: Oversikt Kapittel 2: Beskrivelse av en stikkprøve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 1 Kapittel 1: Oversikt Kapittel 2: Beskrivelse av en stikkprøve."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 1 Kapittel 1: Oversikt Kapittel 2: Beskrivelse av en stikkprøve

3 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp2 Pensum og litteratur  Pensum Fred Wenstøp: statistikk og dataanalyse 7. utgave Universitetsforlaget 2003  Litteratur Fred Wenstøp: arbeidshefte 8. utgave Universitetsforlaget 2003 Julie Pallant: SPSS survival manual Open University Press. SPSS studentversjon medfølger! Aakre og Wenstøp: Eksamensoppgavesamling i statistikk BIs forlag. Dekker alt unntatt multippel regresjon

4 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp3 Eksamen  Eksamensform Case Utleveres 2 uker før eksamen Løses av grupper ved hjelp av programvare Flervalgseksamen 15 spørsmål fra case 5 spørsmål om tolkning av SPSS-utskrifter 10 teorispørsmål Hva er sannsynligheten for 30 riktige ved å gjette?

5 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp4 Programvare  Excel Må bli like naturlig som tekstbehandling  Statark Excel-implementering av sentrale deler av pensum Ingen terskel  SPSS Omfattende profesjonelt analyseprogram

6 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp5 Mål  Kognitive mål Å skille mellom systematikk og tilfeldigheter Å kunne vurdere statistisk materiale  Instrumentelle mål Å kunne planlegge datainnsamling Å kunne velge hensiktsmessige analysemetoder Å kunne vurdere resultatene på korrekt måte

7 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp6 Dr. Salk  Av 287 mødre holdt 237 ungen på venstre arm.  Kan det skyldes tilfeldigheter?  Høyrehendte mødre 212 av 255  Venstrehendte 25 av 32

8 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp7 Forsmak  Data fra venstrehendte mødre: a = 25 n = 32  Hypotese P(barnet på venstre hånd) = p 0 = 0,5  Signifikanssannsynlighet P(a  25) = 1-BINOMDIST(24;32;0,5;1) = 0,001051

9 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp8 Tilfeldig utvalg  Viktig forutsetning Stikkprøven må være tatt slik at alle venstrehendte mødre i prinsippet har hatt like stor sjanse til å komme med Mer realistisk: stikkprøven må ikke være tatt på en måte som favoriserer den ene eller den andre armen til å holde ungen på.  Da snakker vi om et tilfeldig utvalg

10 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp9 Hovedparadigme Stikkprøve * * * * * * * * * * * * Tilfeldig utvalg

11 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp10 Tellinger og målinger  Dr. Salks observasjoner er et eksempel på tellinger  Målinger gir verdier på en tallinje xxxx

12 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp11 Datainnsamling  Skriv på en lapp som du leverer Hvilket parti du foretrekker å stemme på ved kommunevalget Grunnlag for telling Nøyaktig antall pulsslag i ett minutt Måling Om du røyker eller ikke Grunnlag for telling Om du er gutt eller jente Grunnlag for telling

13 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp12 Simulering  Deterministisk simulering Systemdynamikk Grenser for vekst – Jørgen Randers  Stokastisk simulering Excel Statark Tilfeldige aksjeporteføljer Vindu 1-2

14 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp13 Deskriptiv statistikk Én stikkprøve  Tilfeldig variabel: x  En stikkprøve: i alt n observasjoner av x Eksempel: x = pulsen til en student  Observatorer Ordningsobservatorer: x (i) Median Kvartiler, desiler Variasjonsbredde, kvartilavvik Skjevhet  Grafikk Plott (Statark) Boks-og-bartegraf (SPSS)

15 20.08.2003 MET 2211 - Fred Wenstøp14 Deskriptiv statistikk To stikkprøver  Stikkprøve nr. 1: x 1 – i alt n 1 observasjoner  Stikkprøve nr. 2: x 2 – i alt n 2 observasjoner  Eksempel: datafil reiseliv  Observator for forskjell i beliggenhet: Mann-Whitney  Grafikk Parallellplott (Statark) Boks-og-bartegraf (SPSS)


Laste ned ppt "MET 2211 Statistikk og dataanalyse Forelesning nr. 1 Kapittel 1: Oversikt Kapittel 2: Beskrivelse av en stikkprøve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google