Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 9 Evaluering av alternativ Fred Wenstøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 9 Evaluering av alternativ Fred Wenstøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 9 Evaluering av alternativ Fred Wenstøp

2 2 9.1 Innledning  9.2 Beslutningstabell  9.3 Dominansanalyse  9.4 Likt bytte –én metode for å finne beste alternativ  9.5 Vektlegging –En annen, mer kvantitativt orientert metode som gir mulighet for følsomhetsanalyse og scenarioanalyse  9.6 Bruk av programvare  9.7 Følsomhetsanalyse  9.8 Scenarioanalyse  9.9 Gjennomgående eksempel – valg av studium

3 Fred Wenstøp3 9.3 Dominansanalyse Tabell med dominert alternativ Forhåndsanalyse som kan forenkle det senere arbeidet

4 Fred Wenstøp4 9.4 Likt Bytte Metoden for likt bytte går ut på oppnå lik skåre på alle alternativ for ett og samme resultatmål, slik at det resultatmålet blir overflødig. Dette får du til gjennom å systematisk handle mellom resultatmålene innen samme alternativ slik at alternativet totalt sett er like bra. På denne måten kan du fjerne ett og ett resultatmål inntil løsningen er åpenbar.

5 Fred Wenstøp5 9.5 Vektlegging  Direkte fordeling av vekter (se kapittel 5) –fordel 100 % viktighet på de enkelte delmålene –Forutsetning: det er klart hva viktighet betyr.  Kompensasjonsvekting –Her måler du bytteforholdet mellom resultatmål –Enklest å utføre hvis beslutningstager er risikonøytral når det gjelder det viktigste resultatmålet.  Interaktiv vekting –Den mest pålitelige metoden fordi vektleggingen foretas gjennom konkrete valg som er lettere å forholde seg til –Forutsetter bruk av interaktiv programvare

6 Fred Wenstøp6 Kompensasjonsvekting I  Initiell rangering etter viktighet 1.Tap 2.Arbeidsplasser 3.Omdømme 4. Leveringssikkerhet –Du skal nå uteske viktigheten til hvert av de tre siste delmålene i forhold til det første. Sett derfor foreløpig viktigheten av tap = 1,0

7 Fred Wenstøp7 Kompensasjonsvekting II Viktigheten av arbeidsplasser –Tenk deg en situasjon der tapet er kun er 15 millioner, men det er ingen arbeidsplasser i behold –Du kan imidlertid beholde så mange som 100 arbeidsplasser, men det vil koste. –Hvor stort tap synes du EB maksimalt bør kunne være villig til å pådra seg til gjengjeld for 100 arbeidsplasser, alt annet likt?” –Gottschalk svarte 28 millioner –Hele tapsskalaen går fra 15 til 35 millioner. Gottschalk føler at en økning fra 15 til 28 millioner kan kompenseres av fullt utslag når det gjelder arbeidsplasser. Det betyr at et utslag på (28 – 15) / (35 – 15) = 13/20 av tapsskalaen tilsvarer et fullt utslag på arbeidsplass- skalaen. Dermed er den relative viktigheten av arbeidsplasser lik 13/20 = 0,65.


Laste ned ppt "Kapittel 9 Evaluering av alternativ Fred Wenstøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google